به شبكه اطلاع‌رساني كارفرمايان ايران خوش آمديد!
پذيرش سايت > گفتمان آزادي انجمن > آزادي انجمن در حقوق ايران

آزادي انجمن در حقوق ايران

در اين بخش اسناد مربوط به نشست روز دوشنبه 6 آبان ماه 1387 «گروه دموكراسي»‌ كرسي و مركز حقوق بشر، صلح و دموكراسي دانشگاه شهيد بهشتي كه به موردكاوي اختلاف بين وزارت كار و امور اجتماعي و كانون عالي انجمن‌هاي صنفي كارفرمايي ايران پرداخته، ارايه مي‌‌شود.

مقاله هاى اين بخش


در نشست علمي ماهانه‌ي «گروه حقوق بشر» كرسي و مركز حقوق بشر، صلح و دموكراسي داشنگاه شهيد بهشتي انجام شد:

بررسي آكادميك اختلاف وزارت كار و امور اجتماعي با كانون عالي كارفرمايي (آزادي انجمن در حقوق ايران )

17 آذر ماه 1387؛
يكشنبه 7 دسامبر 2008

نخستين نشست از دوره‌ي جديد نشست‌هاي ماهانه‌ي «گروه دموكراسي» كرسي و مركز حقوق بشر، صلح و دموكراسي» دانشگاه شهيد بهشتي عصر روز دوشنبه 6 آبان ماه 1387 در دانشكده‌ي حقوق دانشگاه شهيد بهشتي برگزار شد. بخشي از اسناد اين نشست پيش از اين در بخش‌ «گفتمان آزادي انجمن» منشر شده است. نوشته‌ي زير در واقع پيشگفتاري بر آن نوشته‌ها محسوب مي‌شود.با توجه به نتيجه‌گيري‌هاي كميته‌ي آزادي انجمن از شكايت سازمان بين‌امللي كارفرمايان از دولت جمهوري اسلامي ايران:‌

نقد آراء شعب بدوي و تجديد‌نظر ديوان عدالت اداري در مورد شكايت كانون عالي كارفرمايي (آزادي انجمن در حقوق ايران )

27 آبان ماه 1387؛
دو شنبه 17 نوامبر 2008 بوسيله ى دكتر جواد كارگزاري

سومين سخنران نخستين نشست دوره‌ي جديد نشست‌هاي ماهانه‌ي «گروه دموكراسي» كرسي و مركز حقوق بشر، صلح و دموكراسي دانشگاه شهيد بهشتي كه روز دوشنبه 6 آبان ماه 1387 در دانشكده‌ي حقوق اين دانشگاه برگزار شد دكتر جواد كارگزاري بود كه با توجه به نتيجه‌گيري‌هاي كميته‌ي آزادي انجمن سازمان بين‌المللي كار از پرونده‌ي شكايت سازمان بين‌المللي كارفرمايان از دولت جمهوري اسالمي ايران آراء صادره از سوي شعبه‌ي بدوي و تجديد‌نظر ديوان عدالت اداري را نقادي كرد و نشان داد چرا اين دو شعبه از نطر شكلي صلاحيت ورود به اين شكايت را نداشته‌اند و در نتيجه آحكام‌ آن‌ها قابل خدشه است.

مشروح گزارش سخنان دكتر كارگزاري در ادامه تقديم شده است:‌با نگاه به اختلاف بين وزارت كار و امور اجتماعي و كانون عالي انجمن‌هاي صنفي كارفرمايي ايران:

آزادي انجمن در حقوق كار ايران (آزادي انجمن در حقوق ايران )

27 آبان ماه 1387
دو شنبه 17 نوامبر 2008 بوسيله ى دكتر سعيد‌رضا ابدي

دكتر سعيدرضا ابدي استاد حقوق كار دانشكده‌ي حقوق دانشگاه شهيد بهشتي در سخنان خود در نشست 6 آبان ماه 1387«گروه دموكراسي» مركز و كرسي حقوق بشر، صلح و دموكراسي دانشگاه شهيد بهشتي، با مقايسه‌ي ماده‌ي 19 و تبصره‌ي 3 ماده 11 «آئين‌نامه چگونگي تشكيل، حدود وظايف و اختبارات و چگونگي عملكرد انجمن‌هاي صنفي و كانون‌هاي مربوطه» نشان داد كه اين دو ماده‌ي يك آئين‌نامه تا چه انداز امكان تفسير‌هاي متفاوت را براي دادگاه‌ها فراهم مي‌آورند و چرا حكم شعبه‌ي بدوي ديوان عدالت اداري و حكم شعبه‌ي تجديد نظر در مورد شكايت كانون عالي انجمن‌هاي صنفي كارفرمايي ايران تا اين اندازه با يكديگر متفاوت هستند.

به علاوه، اشاره‌هاي دكتر ابدي به امور بديهي مرتبط با انحلال شخصيت‌هاي حقوقي، از يك سو، و رفتار مسؤلان اداره‌ي كل سازمان‌هاي كارگري و كارفرمايي وزارت كار و امور اجتماعي با كانون عالي كارفرمايي، از سوي ديگر، خواننده را به حيرت فرو مي‌برد كه اين همه تفاوت در رويكرد دانشگاهي به حقوق و عملكرد حقوقي حاكميت چگونه توجيه‌پذير است؟‌ و آيا برخي از قضات و مسؤلان اجرايي نبايد پيش از آنكه رفتارشان اين همه اسباب سرشكستگي ملي را فراهم آورد، با اين حقوقدانان صاحب‌نظر مشورت كنند؟‌

در هرحال، تأمل در سخنان دكتر ابدي به تمام فعالان انجمن‌ها توصيه مي‌شود.با برگزاري نشست كرسي حقوق بشر، صلح و دموكراسي دانشگاه شهيد بهشتي:

گفتمان آزادي انجمن: يك گام بلند به پيش! (آزادي انجمن در حقوق ايران )

27 آبان ماه 1387؛
دو شنبه 17 نوامبر 2008

«گروه دموكراسي» مركز و كرسي حقوق بشر، صلح، و دموكراسي دانشگاه شهيد بهشتي، عصر روز دوشنبه 6 آبان ماه 1387، نخستين نشست تخصصي از مجموعه‌ نشست‌هاي ماهانه در دوره جديد فعاليت خود را در دانشكده‌ي حقوق دانشگاه شهيد بهشتي برگزار كرد. موضوع اين نشست «آزادي انجمن در حقوق ايران: موردكاوي اختلاف بين وزارت كار و امور اجتماعي و كانون عالي انجمن‌هاي صنفي كارفرمايي ايران» بود.

براي حضور در اين نشست از طرفين ماجرا و فضات پرونده دعوت شده بود كه متأسفانه نمايندگان وزارت كار و امور اجتماعي و قضات پرونده در اين نشست حضور نيافتند. با اين همه، حقوقدانان صاحب نظر اسناد مرتبط با اين پرونده زا از منظر حقوقي مورد بررسي قرار دادند و به نكاتي اشاره كردند كه به نظر مي‌رسد حتي براي دست‌دركاران اين پرونده نيز بديع بود و طرح آن‌ها گفتمان آزادي انجمن را در ايران يك گام بسيار بلند به پيش‌ راند. در ادامه نام سخنرانان و موضوع سخنراني آنان ارايه مي‌شود. با كليك كردن آن‌ها مي‌توانيد گزارش مشروح سخنان آنان را مطالعه كنيد:‌پذيرش سايت | تماس | نقشه ى سايت | | آمار سايت | بازديد كنندگان : 500193

 پيگيرى فعاليت سايت fa   پيگيرى فعاليت سايت گفتمان آزادي انجمن   پيگيرى فعاليت سايت آزادي انجمن در حقوق ايران   ?    |    سايتهاى پيوندى OPML   ?

سايت با اسپيپ درست شده است 2.1.12 + AHUNTSIC

Creative Commons License