به شبكه اطلاع‌رساني كارفرمايان ايران خوش آمديد!
پذيرش سايت > گفتمان آزادي انجمن

گفتمان آزادي انجمن

در اين بخش اسناد مرتبط با گفتمان آزادي انجمن منتشر مي‌شود.

يكي از نقدهاي راديكال به نظام سرمايه‌داري اين بود و هست كه كارگران غيرمتشكل در لشگر بيكاران، مجبورند براي حفظ حيات خود و خانواه خود نيروي كار خود را زير قيمت به كارفرمايان بفروشند. در نتيجه، كارفرمايان - از جمله به اين دليل - ارزش افزوده ايجاد شده را كه ناشي از ارزان‌خري نيروي كار است تصاحب مي‌كنند.

در پاسخ به اين نقد نيروهاي انتقادي بود كه گفتمان آزادي انجمن مطرح شد تا نيروي كار از كالا به امري انساني بدل شود.

در سطح نظري، با متشكل شدن كارگران در انجمن‌هاي صنفي امكان چانه‌زني‌هاي دسته جمعي براي آنان فراهم مي‌شود و ديگر مجبور نخواهند بود كه نيروي كار خود را زير قيمت بفروشند.

اما ساختن انجمن‌ها و اتحاديه‌هاي كارگري كارآمد و اثربخش، نه فقط به شرايط مناسب اجتماعي نياز دارد، بلكه كارگران بايد دانش فني پيچيده‌ي اين كار را نيز فرا بگيرند.

بخش گفتمان آزادي انجمن به منظور فراهم سازي زمينه‌هاي حقوقي و فرهنگي ايجاد انجمن‌هاي صنفي كارگري و كارفرمايي را‌ه‌اندازي شده است و سه زير بخش دارد و براي رفتن به هر يك از آن‌ها عنوان زيربخش مربوطه را در ستون سمت چپ صفحه وب سايت كليد كننيد.

براي آشنايي با دانش فني پيچيده‌ي سازماندهي به يك انجمن نيز به بخش قانون پارلمان: قواعد بازي دموكراسي در همين وب سايت و يا به وب سايت كارگاه‌هاي آموزش دستورنامه رابرتمراجعه فرماييد.

مقاله هاى اين بخش


تصوير نمادين: دبيركل كتاب «آزادي انجمن» از انتشارات سازمان بين لمللي كار را به كارفرمايان حاضر در مجمع عمومي معرفي مي‌كند

اسناد تاريخي دفاع از حق آزادي و استقلال انجمن‌‌ها و تشكل‌هاي جامعه‌ي مدني (دفاع از حق آزادي كانون عالي كارفرمايي )

6 خرداد 1389
پنج شنبه 27 مه 2010

كانون عالي انجمن‌هاي صنفي كارفرمايي ايران مجموعه‌ي اسناد مربوط به دفاع از حق آزادي و استقلال انجمن‌‌هاي صنفي و تشكل‌هاي مدني (18نامه و حكم دادگاه) را در جزوه‌اي به صورت مكتوب منتشر كرده و در اختيار علاقمند مي‌گذارد.

نخستين سند اين مجموعه، نامه‌ي مديركل وقت سازمان‌هاي كارگري و كارفرمايي وزارت كار و امور اجتماعي است كه روز 11 آبان ماه 1385(يك روز پس از برگزاري مجمع عمومي) خطاب به كانون عالي انجمن‌هاي صنفي كارفرمايي ايران صادر شد و طي آن، كانون عالي كارفرمايي را منحل اعلام كرد.

آخرين سند نيز نامه‌اي است از سوي قائم مقاوم وزير كار و امور اجتماعي در امور بين الملل كه روز 30 فروردين 1389 خطاب به مهندس محمد عطارديان بيركل كانون عالي انجمن‌هاي صنفي كارفرمايي ايران نوشته شده و «ضمن ابراز تشكر از اهتمام مشفقانه دبيركل و اعضاء هيأت مديره محترم آن‌ كانون عالي براي دستيابي به يك توافق اصولي براي تعيين نماينده و مشاورين هيأت كارفرمايي در نود و نهمين اجلاسيه كنفرانس بين المللي كار»، متن توافقنامه‌ «نشست وفاق» را ارسال كرده است.

براي كساني كه گذار پر آب چشم جامعه‌ي ايراني از يك استبداد آسيايي به جامعه‌‌اي مدرن و دموكراتيك را با دقت دنبال مي‌كنند، اهيمت تاريخي اين اسناد روشن است: نهال‌هاي نورس فرهنگ و ارزش‌هاي دموكراتيك در همه جا مشاهده مي‌شود كه فرهنگ‌‌ها و ارزش‌هاي استبدادي را به چالش مي‌‌كشند و به پيروزي مي‌رسند و دو رويي و نفاق و فرصت‌ طلبي را افشاء مي‌‌كنند.

بخش قابل توجهي از اين اسناد پيشتر در شبكه اطلاع رساني كارفرمايان ايران [شاكا] منتشر شده است. اما اكنون فهرست مجموعه‌ي اين اسناد در ادامه و در يك صفحه تقديم مي‌شود و به مرور متن پي.دي.افي آن‌ها نيز به آن‌ها افزوده خواهد شد، به نحوي كه هر علاقمندي بتواند با كليك كردن عنوان سند، متن اچ.تي.ام.ال و پي.دي.افي آن‌ها را در اختيار داشته باشد.با صدور رأي شعبه دوم تشخيص ديوان عدالت اداري محقق شد:

تثبيت حق آزادي انجمن در عالي‌ترين سطوح ساختار حقوقي (دفاع از حق آزادي كانون عالي كارفرمايي )

29 ارديبهشت 1389
چهار شنبه 19 مه 2010

با صدور رأي شعبه دوم تشخيص ديوان عدالت اداري مبني بر قطعي بودن رأي صادره از سوي شعبه‌ي 19 ديوان عدالت اداري، مي‌توان با اطمينان ادعا كرد كه «حق آزادي انجمن» در عالي‌ترين سطوح ساختار حقوقي كشور نيز تثبيت شد و اين، يك دستاورد بسيار بزرگ براي تمام انجمن‌ها و سازمان‌هاي جامعه‌ي مدني ايران، از يك سو، و يك دستاورد بسيار بزرگ براي قوه‌ي قضائيه است. متن كامل اين رأي تاريخي با ذكر توضيح زير، در ادامه تقديم شده است:

پس از انحلال غيرقانوني كانون عالي انجمن‌هاي صنفي كارفرمايي ايران از سوي مديركل وقت سازمان‌هاي كارگري و كارفرمايي وزارت كار و امور اجتماعي، اين كانون عالي به ديوان عدالت اداري شكايت كرد و شعبه‌ي 19 ديوان عدالت اداري رأي مديركل را غيرقانوني تشخيص داد. با اين همه، مديركل نسبت به رأي صادره درخواست تجديد نظر كرد و شعبه‌ي اول تجديد نظر ديوان عدالت اداري، تجديدنظرخواهي را وارد و حكم شعبه‌ي بدوي را مخدوش اعلام كرد. با اين همه، استدلال‌هاي ارايه شده در متن حكم دادگاه تجديد نظر از استحكام حقوقي كافي برخوردار نبود. به همين دليل وكلاي كانون عالي انجمن‌هاي صنفي كارفرمايي ايران از رئيس كل محترم ديوان عدالت اداري درخواست اجرا و اعمال ماده 18 قانون ديوان عدالت ادراي را درخواست كردند تا پرونده در يكي از شعبه‌هاي تشخيص ديوان عدالت اداري بار ديگر مورد بررسي قرار بگيرد و، خوشبختانه، قرار گرفت و اين شعبه بار ديگر و به طور قطعي رأي شعبه نوزده ديوان را كه به نفع كانون عالي انجمن‌هاي صنفي كارفرمايي ايران صادر شده بود، تأييد و ابرام كرد.

با توجه به اهميت تاريخي اين حكم تاريخي از تمام رابطان خبري تشكل‌هاي كارفرمايي درخواست مي‌شود متن اين حكم را پرينت بگيرند و در اختيار اعضاء محترم هيأت مديره‌ي تشكل متبوع خود بگذرند تا در اختيار تمام كارفرمايان گذاشته شود.شعبه 40 دادگاه تحديد نظر استان تهران اعلام كرد:

اين حكم قطعي است: بطلان ادعاي وزارت كار و بي‌ اعتباري كانون عالي موازي (دفاع از حق آزادي كانون عالي كارفرمايي )

31 فروردين ماه 1389
سه شنبه 20 آوريل 2010

شعبه 40 دادگاه تجديد نظر استان تهران در دادنامه‌ي شماره‌ي 1753 - 1754 خود كه به تاريخ 28 بهمن ماه 1388 صادر كرد، حكم شعبه‌ي 86 دادگاه عمومي مجتمع قضايي شهيد صدر تهران را به صورت قطعي مورد تأييد قرار داد و به اين ترتيب دعواي وزارت كار و امور اجتماعي مبني بر انحلال «كانون عالي انجمن‌هاي صنفي كارفرمايي ايران»‌ باطل و كانون عالي موازي بي‌ اعتبار و اقدامات انجام يافته در جهت ثبت اين كانون موازي نيز باطل اعلام شد.

با عرض تبريك به تمام ايرانياني كه از هيچ كوششي براي تثبيت حق آزادي انجمن دريغ نورزيده‌ اند، متن كامل اين حكم در ادامه تقديم مي‌شود:تبريك انجمن صنفي شركت‌هاي راهسازي، آب، تأسيساتي و تجهيزاتي استان ايلام (پيروزي در دفاع از حق آزادي انجمن)

2 دي‌ماه 1388
چهار شنبه 23 دسامبر 2009 بوسيله ى قدرت جمشيديان
جناب آقاي مهندس عطارديان دبير كل محترم كانون عالي كارفرمايان ايران اعضاي محترم هيئت رئيسه با سلام و احترام بدينوسيله مراتب تبريك و تقدير خود و همكارانم در هيئت مديره انجمن صنفي شركت‌هاي راهسازي، آب، تأسيساتي و تجهيزاتي استان و پيگيري‌هاي مستمر جنابعالي و اعضاي محترم هيئت رئيسه درخصوص روشن شدن حقانيت كانون عالي كارفرمايان عرض (...)


تبريك به خاطر پيروزي در دفاع از «حق آزادي انجمن» (پيروزي در دفاع از حق آزادي انجمن)

30 آذر ماه 1388
دو شنبه 21 دسامبر 2009

جناب آقاي حميد رضا رهبر جانشين مديرعامل محترم شركت شيشه همدان با ارسال نامه‌اي به جناب آقاي مهندس محمد عطارديان دبيركل محترم كانون عالي انجمن‌هاي صنفي كارفرمايي ايران پيوزي‌هاي اخير اين كانون عالي در دفاع از حق آزادي انجمن را تبريك گفت. متن اين نامه در ادامه تقديم مي‌شود:در رأي شعبه‌ي 86 دادگاه عمومي مجتمع شهيد صدر تهران اعلام شد:

بطلان ادعاي وزارت كار و انحلال كانون كارفرمايي موازي (دفاع از حق آزادي كانون عالي كارفرمايي )

17 آذر 1388 [ويرايش دوم 18 آذر- با تغييراتي اندك در مقدمه و تيتر]
سه شنبه 8 دسامبر 2009

جناب آقاي مهرداد يزداني ريئس شعبه 86 دادگاه عمومي حقوقي تهران در رأي خود در دادگاه رسيدگي به وضعيت كانون عالي انجمن‌هاي صنفي كارفرمايي ايران، دعوي وزارت كار و امور اجتماعي مبني بر انحلال اين كانون عالي را «به جهت فاقد مبنا و جايگاه بودن»‌ باطل اعلام كرد و همچنين «كانون عالي كارفرمايان ايران» را كه با حمايت برخي از مسؤلان وزارت كار و امور اجتماعي دولت نهم تأسيس شده بود،‌ بي‌اعتبار دانست و حكم بر ابطال اقدامات انجام يافته در جهت ثبت اين كانون عالي را صادر كرد.

نكته مهم‌تر اينكه اين حكم «نسبت به وزارت كار و امور اجتماعي به جهت آن كه صرفاً‌ يك مرجع اعلامي است نه طرف ترافع،‌ با لحاظ ماده 330 و تبصره ماده 339 قانون آئين دادرسي مدني،‌ قطعي است». اما حكمم نسبت به كانون عالي كافرمايان ايران از تاريخ ابلاغ به مدت 20 روز قابل تجديد نظر در مرجع محترم تجديد نظر استان تهران است.

تمام علاقمنداني كه با دقت سرنوشت «حق آزادي انجمن»‌ در ايران را دنبال مي‌كردند، از صدور چنين حكمي به وجد آمدند. چرا كه صدور چنين حكمي به معناي تثبيت «حق آزادي انجمن» در ايران خواهد بود و از اين پس تمام انجمن ها‌، به طور كلي، و انجمن‌هاي صنفي كارگري و كارفرمايي در سراسر كشور، به طور خاص، مي‌توانند با استناد به اين حكم تاريخي از دخالت غير قانوني «برخي از مسؤلان»‌ در امور انجمن‌ها جلوگيري كنند و به دفاع از «استقلال»‌ انجمن‌هاي خود بپردازند كه بدون چنين استقلالي، انجمن‌ها به زائده‌هاي بي‌خاصيت بوروكراسي دولت تبديل مي‌شدند.

به دليل اهميت تاريخي اين حكم، شبكه اطلاع‌رساني كارفرمايان ايران و نشريه‌ي «پيام كارفرمايان» جنبه‌ي گوناگون آن را در نوشته‌‌هاي ديگر مورد بررسي قرار خواهد داد. اما تا آن زمان متن كامل اين حكم در ادامه تقديم مي‌شود.

خاطر نشان مي‌كند،‌ پارگراف بندي،‌ پانويس‌ها و لينك‌ها به اين متن افزوده شده است.با حضور در شعبه‌ي 86 دادگاه عمومي حقوقي تهران صورت گرفت:

پاسخ به اعتراض‌هاي اداره‌ي كل سازمان‌هاي كارگري و كارفرمايي (دفاع از حق آزادي كانون عالي كارفرمايي )

اول آذر ماه 1287؛ نشر دوم:‌17 آذر ماه 1387؛ نشر سوم: 10 دي ماه 1387؛
سه شنبه 30 دسامبر 2008

مهندس محمد عطارديان دبيركل كانون عالي انجمن‌هاي صنفي كارفرمايي ايران روز چهارشنبه 29 آبان ماه 1387 در شعبه‌ي 86 دادگاه عمومي حقوقي تهران حضور يافت و به اعتراض‌هاي اداره‌ي كل سازمان‌هاي كارگري و كارفرمايي وزارت كار و امور اجتماعي پاسخ داد.در نشست علمي ماهانه‌ي «گروه حقوق بشر» كرسي و مركز حقوق بشر، صلح و دموكراسي داشنگاه شهيد بهشتي انجام شد:

بررسي آكادميك اختلاف وزارت كار و امور اجتماعي با كانون عالي كارفرمايي (آزادي انجمن در حقوق ايران )

17 آذر ماه 1387؛
يكشنبه 7 دسامبر 2008

نخستين نشست از دوره‌ي جديد نشست‌هاي ماهانه‌ي «گروه دموكراسي» كرسي و مركز حقوق بشر، صلح و دموكراسي» دانشگاه شهيد بهشتي عصر روز دوشنبه 6 آبان ماه 1387 در دانشكده‌ي حقوق دانشگاه شهيد بهشتي برگزار شد. بخشي از اسناد اين نشست پيش از اين در بخش‌ «گفتمان آزادي انجمن» منشر شده است. نوشته‌ي زير در واقع پيشگفتاري بر آن نوشته‌ها محسوب مي‌شود.به درخواست مهمانان نخستين نشست فصلي مؤسسه اخلاق پزشكي ايرانيان ارايه شد:‌

گزارش دفاع از حق آزادي انجمن در نشست ماپا (دفاع از حق آزادي كانون عالي كارفرمايي )

4 آذر ماه 1378؛
دو شنبه 24 نوامبر 2008 بوسيله ى گروه‌ نويسندگان

صبح روز پنج‌شنبه 30 آبان ماه 1387 پس از آنكه يكي از سخنرانان نخستين نشست فصلي «مؤسسه اخلاق پزشكي ايرانيان»(ماپا) از تلاش‌هاي مهندس محمد عطارديان دبيركل كانون عالي انجمن‌هاي صنفي كارفرمايي ايران براي تثبيت حق آزادي انجمن در كشور تشكر كرد، مهمانان حاضر در همايش از مهندس عطارديان درخواست كردند كه آنان را نسبت به اين تلاش‌ها آگاه سازد. به اين ترتيب، بخشي از وقت گفتگوي آزاد در مورد روش‌هاي بازآفريني پروفشن‌ها از شبه‌پروفشن‌هاي دولتي در ايران در اختيار دبيركل كانون عالي انجمن‌هاي صنفي كارفرمايي ايران قرار گرفت تا دستاوردهاي كانون عالي كارفرمايان مستقل را در زمينه‌ي ارتقاء و بسط گفتمان آزادي انجمن توضيح دهد.با توجه به نتيجه‌گيري‌هاي كميته‌ي آزادي انجمن از شكايت سازمان بين‌امللي كارفرمايان از دولت جمهوري اسلامي ايران:‌

نقد آراء شعب بدوي و تجديد‌نظر ديوان عدالت اداري در مورد شكايت كانون عالي كارفرمايي (آزادي انجمن در حقوق ايران )

27 آبان ماه 1387؛
دو شنبه 17 نوامبر 2008 بوسيله ى دكتر جواد كارگزاري

سومين سخنران نخستين نشست دوره‌ي جديد نشست‌هاي ماهانه‌ي «گروه دموكراسي» كرسي و مركز حقوق بشر، صلح و دموكراسي دانشگاه شهيد بهشتي كه روز دوشنبه 6 آبان ماه 1387 در دانشكده‌ي حقوق اين دانشگاه برگزار شد دكتر جواد كارگزاري بود كه با توجه به نتيجه‌گيري‌هاي كميته‌ي آزادي انجمن سازمان بين‌المللي كار از پرونده‌ي شكايت سازمان بين‌المللي كارفرمايان از دولت جمهوري اسالمي ايران آراء صادره از سوي شعبه‌ي بدوي و تجديد‌نظر ديوان عدالت اداري را نقادي كرد و نشان داد چرا اين دو شعبه از نطر شكلي صلاحيت ورود به اين شكايت را نداشته‌اند و در نتيجه آحكام‌ آن‌ها قابل خدشه است.

مشروح گزارش سخنان دكتر كارگزاري در ادامه تقديم شده است:‌پذيرش سايت | تماس | نقشه ى سايت | | آمار سايت | بازديد كنندگان : 493524

 پيگيرى فعاليت سايت fa   پيگيرى فعاليت سايت گفتمان آزادي انجمن   ?    |    سايتهاى پيوندى OPML   ?

سايت با اسپيپ درست شده است 2.1.12 + AHUNTSIC

Creative Commons License