به شبكه اطلاع‌رساني كارفرمايان ايران خوش آمديد!
پذيرش سايت > كانون عالي انجمن‌هاي صنفي كارفرمايي ايران (كعاصكا) > تشكل‌هاي كارفرمايي عضو كعاصكا > صنعت حمل و نقل > صنعت حمل و نقل زميني (جاده‌اي)‌ > انجمن صنفي شركت‌ها ومؤسسات حمل ونقل جاده‌اي استان بوشهر > اخبار و گزارش فعاليت‌ها

اخبار و گزارش فعاليت‌ها

مقاله هاى اين بخش


معرفي رابط خبري انجمن صنفي شركت‌هاومؤسسات حمل ونقل جاده‌اي استان بوشهر (اخبار و گزارش فعاليت‌ها)

3آذر ماه 1387؛
دو شنبه 24 نوامبر 2008
شاهپور جفره‌اي رييس انجمن صنفي شركت‌ها ومؤسسات حمل ونقل جاده‌اي استان بوشهرطي نامه‌اي به شماره2598/ص در تاريخ 7آبان ماه1387 فاطمه انامشك را به عنوان رابط خبري با «پيام كارفرمايان» معرفي كرد. به استناد اين نامه، زيربخش « انجمن صنفي شركت‌ها و مؤسسات حمل ونقل جاده‌اي استان بوشهر» در بخش «انجمن‌هاي كارفرمايي ايران» تعريف شد و كلمه‌ي (...)


پذيرش سايت | تماس | نقشه ى سايت | | آمار سايت | بازديد كنندگان : 418132

 پيگيرى فعاليت سايت fa   پيگيرى فعاليت سايت كانون عالي انجمن‌هاي صنفي كارفرمايي ايران (كعاصكا)   پيگيرى فعاليت سايت تشكل‌هاي كارفرمايي عضو كعاصكا   پيگيرى فعاليت سايت صنعت حمل و نقل   پيگيرى فعاليت سايت صنعت حمل و نقل زميني (جاده‌اي)‌   پيگيرى فعاليت سايت انجمن صنفي شركت‌ها ومؤسسات حمل ونقل جاده‌اي استان بوشهر   پيگيرى فعاليت سايت اخبار و گزارش فعاليت‌ها   ?    |    سايتهاى پيوندى OPML   ?

سايت با اسپيپ درست شده است 2.1.12 + AHUNTSIC

Creative Commons License