به شبكه اطلاع‌رساني كارفرمايان ايران خوش آمديد!
پذيرش سايت > كانون عالي انجمن‌هاي صنفي كارفرمايي ايران (كعاصكا) > تشكل‌هاي كارفرمايي عضو كعاصكا > صنعت حمل و نقل > صنعت حمل و نقل زميني (جاده‌اي)‌ > انجمن صنفي شركت‌ها ومؤسسات حمل ونقل جاده‌اي استان بوشهر

انجمن صنفي شركت‌ها ومؤسسات حمل ونقل جاده‌اي استان بوشهر

مقاله هاى اين بخش


معرفي رابط خبري انجمن صنفي شركت‌هاومؤسسات حمل ونقل جاده‌اي استان بوشهر (اخبار و گزارش فعاليت‌ها)

3آذر ماه 1387؛
دو شنبه 24 نوامبر 2008
شاهپور جفره‌اي رييس انجمن صنفي شركت‌ها ومؤسسات حمل ونقل جاده‌اي استان بوشهرطي نامه‌اي به شماره2598/ص در تاريخ 7آبان ماه1387 فاطمه انامشك را به عنوان رابط خبري با «پيام كارفرمايان» معرفي كرد. به استناد اين نامه، زيربخش « انجمن صنفي شركت‌ها و مؤسسات حمل ونقل جاده‌اي استان بوشهر» در بخش «انجمن‌هاي كارفرمايي ايران» تعريف شد و كلمه‌ي (...)


پذيرش سايت | تماس | نقشه ى سايت | | آمار سايت | بازديد كنندگان : 418132

 پيگيرى فعاليت سايت fa   پيگيرى فعاليت سايت كانون عالي انجمن‌هاي صنفي كارفرمايي ايران (كعاصكا)   پيگيرى فعاليت سايت تشكل‌هاي كارفرمايي عضو كعاصكا   پيگيرى فعاليت سايت صنعت حمل و نقل   پيگيرى فعاليت سايت صنعت حمل و نقل زميني (جاده‌اي)‌   پيگيرى فعاليت سايت انجمن صنفي شركت‌ها ومؤسسات حمل ونقل جاده‌اي استان بوشهر   ?    |    سايتهاى پيوندى OPML   ?

سايت با اسپيپ درست شده است 2.1.12 + AHUNTSIC

Creative Commons License