به شبكه اطلاع‌رساني كارفرمايان ايران خوش آمديد!
پذيرش سايت > كانون عالي انجمن‌هاي صنفي كارفرمايي ايران (كعاصكا) > «پيام كارفرمايان»: نشريه كعاصكا

«پيام كارفرمايان»: نشريه كعاصكا

نخستين شماره «پيام كارفرمايان» در 56 صفحه در تير ماه 1386 و تحت مديرمسؤلي جنا‌ب‌ آقاي مهندس بيژن سعيدآبادي دبيركل وقت كعاصكا و همزمان با روند تدوين برنامه استراتژيك كعاصا منتشر شد.به همين مناسبت، گزارش اصلي آن شماره نشريه به نقش برنامه استراتژيك در توفيق انجمن‌ها و سازمان‌ها پرداخته است. آيا تدوين آن برنامه در كارآمدي و اثربخشي كعاصكا تأثيري گذاشته است؟ سؤالي است كه پاسخ مي‌طلبد.

پيام كارفرمايان كاغذي متناسب با امكانات در اختيار و نيازهاي كعاصكا به حيات خود ادامه داد و ويرايش الكترونيكي مقالات مهم آن در همين بخش منتشر شده است. براي هر شماره نشريه يك زيربخش در همين بخش ايجاد شده است كه با كليك كردن روي عنوان آن‌ها كه در ستون سمت راست ديده مي‌شوند مي‌توانيد مقالات هر بخش را در ستون وسط مطالعه كنيد. توجه داشته باشيد كه مقالات هر بخش و زيربخش به ترتيب تاريخ در صفحه وسط قرار مي‌گيرد و شما مي‌توانيد با كليك كردن شماره صفحه پائين هر صفحه به مقاله دلخواه دست يابيد.

خاطر نشان مي‌شود با گسترش حيرت انگيز الكتروچاپ، عصر كاغذ همان اندازه قديمي شد كه عصر حجر. با اين همه، هرگاه به انتشار كاغذي پيام كارفرمايان نياز افتد، اقدام خواهد شد. با اين تفاوت كه متن پي.دي.افي نشريه از طريق وب سايت در اختيار علاقمندان قرار مي‌گيرد تا در سراسر جهان بتوانند از آن به تعداد دلخواه پرينت بگيرند. اين دسته از نشريه پيام كارفرمايان، در واقع ناگهان نامه محسوب مي‌شود كه بنا به ضرورت و به شكل پي.دي.افي تهيه و منتشر شده‌اند و نسخ كاغذي آن نيز به تعداد مورد نياز تكثير و در اختيار مخاطبان قرار گرفته است و مي گيرد.

مقاله هاى اين بخش


در مجمع كارفرمايان مستقل شركت مي‌كنيم (پيام كارفرمايان شماره 11. (ماهنامه خبري))

29 دي ماه 1387،
يكشنبه 18 ژانويه 2009
مجمع عمومي 15 اسفند ماه 1387 عكس: پژمان ماهريان‌فر در فراخوان هيأت مديره‌ي كانون عالي انجمن‌هاي صنفي كارفرمايي ايران، كه از تمام تشكل‌هاي صنفي عضو درخواست شده است «تا اقدام‌هاي لازم براي حضور فعال و پربار نماينده‌ي خويش [در مجمع عمومي عادي اين كانون عالي] را به عمل آورند و از استمرار فعاليت‌هاي اين نهاد بزرگ مدني كه دستاورد (...)


فهرست مطالب پيام‌كارفرمايان شماره 11 (پيام كارفرمايان شماره 11. (ماهنامه خبري))

28 دي ماه 1387؛
شنبه 17 ژانويه 2009

يازدهمين شماره «پيام‌كارفرمايان»، شهريور ماه 1387 در 16 صفحه(8 صفحه آگهي) منتشر و در سطح كشور و در ميان تشكل‌هاي كارفرمايي عضو كانون عالي انجمن‌هاي صنفي كارفرمايي ايران توزيع شد. در اين مقاله فهرست مطالب اين شماره‌ي پيام‌كارفرمايان ارايه مي‌شود. با كليك كردن آن‌ها خواهنيد توانست متن كامل آن نوشته را قرائت كنيد.

خاطر نشان مي‌شود متن پي.دي.افي اين شماره‌ي پيام‌كارفرمايان نيز با كليك كردن علامت مربوطه در دسترس قرار خواهد گرفت.

از تمام رابطان تشكل‌هاي كارفرمايي عضو كانون عالي درخواست مي‌شود به نحوي كه شايسته مي‌دانند مطالب اين شماره‌ي خبرنامه را به صورت كاغذي يا الكترونيكي در اختيار اعضاء علاقمند تشكل متبوع خود قرار دهند.كميته‌ اعتبارنامه‌ها: ثبت سازمان جديد با شماره ثبت سازمان قديم مايه حيرت است! (پيام‌ كارفرمايان - شماره 12 (فصلنامه تئوريك) )

23 آذر ماه 1387؛

متني كه ترجمه‌ي آن در ادامه تقديم مي‌شود، بخشي از گزارش «كميته‌ي اعتبارنامه‌ها» به نود و ششمين نشست كنفرانس بين‌المللي كار است كه در خرداد ماه 1386، در ژنو برگزار شد و نمايندگان كارگران، كارفرمايان و دولت‌هاي يك‌ صد و هشتاد و چهار كشور در آن حضور داشتند. در بندهاي 26 تا 34 اين گزارش، كه ترجمه‌ي آن‌ها را در ادامه مي‌خوانيد، شكايت سازمان بين‌المللي كارفرمايان از دولت جمهوري اسلامي ايران، پاسخ مشاور وزير كار و امور اجتماعي و ديگر مسؤلان دولت به اين شكايت،‌ و نيز توضيح‌هاي مهندس محمد عطارديان دبيركل و مشاور عالي كانون عالي انجمن‌هاي صنفي كارفرمايي ايران و شهره‌ تصديقي رايزن اين كانون عالي كارفرمايي، و نيز نظر تحليلي «كميته‌ي اعتبارنامه‌ها» ارايه شده است. گفتني است كه اين گزارش، جمعاً 131 بند دارد و بندهاي 35 تا 51 آن نيز وضعيت نمايندگي كارگران ايران در نشست سال گذشته (2007-1386) كنفرانس بين‌المللي كار بررسي شده است.

در بخشي از اين گزارش آمده است: «كميته، به ويژه ثبت سازمان جديد با همان شماره‌ي ثبت سازمان قديم را مايه حيرت مي‌يابد». جاي حيرت است، يا براي ما به امري عادي بدل شده است؟

گفتني است اين گزارش روز 14 ژوئن سال 2007 در كنفرانس بين‌المللي كار مطرح و مفاد آن به تصويب رسيد. ترجمه‌ي فارسي آن نيز در «پيام‌كارفرمايان» مرداد ماه 1385 منتشر شد، و اكنون نشر دوباره‌ي آن:توضيح دولت به «كميته اعتبارنامه‌ها»‌ در مورد شكايت گروه كارفرمايان (پيام‌ كارفرمايان - شماره 12 (فصلنامه تئوريك) )

23 آذر ماه 1387؛

در واكنش به شكايت «گروه كارفرمايان» از دولت جمهوري اسلامي ايران به «كميته‌ي اعتبارنامه‌ها»ي نود و ششمين كنفرانس بين‌المللي كار، حسين ‌[ناطق] نوري مشاور وزير كار و امور اجتماعي و مديركل امور روابط بين‌الملل دو پاسخ داده است. پاسخ اول در يك صفحه و در تاريخ 25 ژوئن 2007، به كميته تسليم شده است. در بند آخر اين پاسخ خاطر نشان شده است كه شكايت سازمان بين‌المللي كارفرمايان به اين دليل وارد نيست كه اين سازمان «تمام راه‌ها را براي مذاكره و توضيح در مورد موضوع بسته است». پاسخ دوم در شش صفحه تنظيم شده كه ترجمه‌ي متن كامل آن در ادامه تقديم مي‌شود.

استدلال‌هاي حسين نوري روشن است: اولاً طبق قانون كار، در جمهوري اسلامي ايران فقط يك «كانون عالي انجمن‌هاي صنفي كارفرمايي ايران» مي‌تواند وجود داشته باشد. ثانياً اين كانون عالي در سقف زماني تعيين شده به جاي انتخاب هيأت مديره‌ي جديد، هيأت مديره‌ي موجود را به مدت شش ماه ابقاء كرد و در نتيجه طبق اساسنامه‌ي خود منحل شد. ثالثاً، در پي انحلال كانون كارفرمايي، گروهي از كارفرمايان، انتخابات «كانون عالي انجمن‌هاي صنفي كارفرمايي ايران» را برگزار كردند و وزارت كار نيز اين گروه جديد را به عنوان هيأت مديره‌ي تنها كانون عالي كارفرمايي، يعني همان «كانون عالي انجمن‌هاي صنفي كارفرمايي ايران»‌ و تحت همان شماره‌ي قبلي به ثبت رساند.

كارفرمايان جهان، در برابر اين استدلال‌هاي دندان‌شكن، جز اينكه انگشت حيرت به دهان بگيرند، چه كار ديگري مي‌توانند كرد؟‌

اتفاقاً كميته‌ي اعتبارنامه‌ها در گزارش خود از اين روش استدلال اظهار حيرت كرده است. قرائت آن گزارش را فراموش نكنيد. اما فعلاً پاسخ جناب نوري:شكايت كارفرمايان جهان از وزارت كار ايران به كميته‌ي اعتبار‌نامه‌ها‌ (پيام‌ كارفرمايان - شماره 12 (فصلنامه تئوريك) )

23 آذر ماه 1387؛

سازمان بين‌المللي كار يك سازمان «سه‌جانبه» است و نمايندگان كارگران،‌ كارفرمايان و دولت‌هاي عضو اين سازمان در تمام اركان آن حضور دارند. در نتيجه، شكايت «گروه كارفرمايان» كنفرانس‌هاي سالانه‌ي اين سازمان از يك دولت عضو به كميته‌ي اعبتار‌نامه‌ها، به معناي شكايت تمام كارفرمايان جهان از آن عضو تلقي مي‌شود.

آنتونيو پنالوزا به سمت «دبير گروه كارفرمايان» در نود و ششمين كنفرانس بين‌المللي كار(1386) نيز از دولت جمهوري اسلامي ايران به خاطر رفتار وزارت كار و امور اجتماعي با تشكل مستقل كارفرمايان ايران به «كميته‌ي اعتبارنامه‌ها»ي كنفرانس شكايت كرد. پاسخ مسؤلان وزارت كار به اين شكايت، و داوري و توصيه‌هاي «كميته‌ي اعبتارنامه‌‌ها»ي نود و ششمين كنفرانس بين‌المللي كار در ادامه تقديم شده است.

خاطر نشان مي‌شود ترجمه‌ي اين سند نيز در دهمين شماره‌ي «پيام‌كارفرمايان» ويژه مرداد 1386 منتشر شده بود اما به خاطر پيوستگي رويدادها به همديگر چاپ دوباره‌ي آن، پيش از اسناد مربوط به نود و هفتمين كنفرانس بين‌المللي كار ضروي به نظر رسيد. اين سند را مطالعه فرماييد:شكايت سازمان بين‌المللي كارفرمايان از وزارت كار به خاطر نقض «آزادي انجمن»‌ (پيام‌ كارفرمايان - شماره 12 (فصلنامه تئوريك) )

23 آذر ماه 1387؛

سندي كه ترجمه‌ي آن در ادامه ارايه شده، متن كامل شكايت سازمان بين‌المللي كارفرمايان(آي.او.اي) از دولت جمهوري اسلامي ايران [وزارت كار و امور اجتماعي] به مديركل سازمان بين‌المللي كار(آي.ال.او)، و از اين طريق، به هيأت رئيسه‌ي «كميته‌ي آزادي انجمن»، به خاطر نقض مقررات مقاوله‌نامه‌ي «آزادي انجمن و حمايت از حق تشكل‌» است كه روز 27 مه 2007(6 خرداد 1386) تسليم شده است.دستاورد‌هاي كارفرمايان مستقل در دفاع از «آزادي انجمن» (پيام‌ كارفرمايان - شماره 12 (فصلنامه تئوريك) )

23 آذر ماه 1387؛
شنبه 13 دسامبر 2008 بوسيله ى گروه‌ نويسندگان

اسنادي كه ترجمه‌ي آن‌ها در اين شماره‌ي فصلنامه‌ي تئوريك «پيام‌كارفرمايان» ارايه مي‌شود، و از طريق سايت «پيام‌كارفرمايان»‌ نيز هميشه در دسترس خواهد ماند، اگر مورد توجه تمام تشكل‌هاي صنفي كارگري و كارفرمايي كشور قرار بگيرد، به دلايلي كه در ادامه‌ي اين نوشته به آن‌ها اشاره مي‌شود، به تحكيم «آزادي‌ انجمن»‌ در كشور مدد خواهند رساند كه يكي از پيش‌شرط‌هاي توسعه‌ي پايدار در جامعه است. اين نوشته‌ي كوتاه مي‌كوشد، از همين زاويه‌ي به چند نكته اشاره كند.«آزادي انجمن» كالاي لوكس يا پيش‌شرط اشتغال مولد؟‌ (پيام‌ كارفرمايان - شماره 12 (فصلنامه تئوريك) )

23 آذر ماه 1387؛
شنبه 13 دسامبر 2008 بوسيله ى گروه‌ نويسندگان

در شرايطي كه بحران‌‌هاي مالي بنگاه‌هاي توليدي مستقل بخش خصوصي را فوج‌فوج در كام خود فرو‌مي‌كشند و تازه‌بيكارشدگان را موج‌موج به اردوي ارتش ذخيره‌ي بيكاري اعزام مي‌كنند، آيا سخن‌ گفتن از «آزادي انجمن»، اساساً، محلي از اعراب دارد يا خير؟ و مشتريان اين كالا در بازار توهم دنبال جنس لوكس‌اند؟ يا، برعكس، بدون ساختن انجمن‌هاي كارفرمايان مستقل، توسعه‌ي اشتغال مولد توهمي بيش نيست؟ اين نوشته‌ي كوتاه جنبه‌هايي از اين موضوع مهم را به اجمال بررسي مي‌كند. اما پيش از آن ذكر چند نكته لازم است:در دوازدهمين شماره‌ي «پيام‌كارفرمايان» بررسي شد:

دستاوردهاي كارفرمايان مستقل در دفاع از آزادي انجمن (پيام‌ كارفرمايان - شماره 12 (فصلنامه تئوريك) )

21 آذر ماه 1387؛
پنج شنبه 11 دسامبر 2008 بوسيله ى گروه‌ نويسندگان

دوازدهمين شماره‌ي نشريه «پيام‌كارفرمايان»(نخستين شماره‌ي فصلنامه‌ي تئوريك «پايم‌كارفرمايان») ويژه تابستان 1387 در اواسط مهر ماه اين سال منتشر و در ميان تشكل‌هاي كارفرمايي سراسر كشور توزيع شد.

اين شماره‌ي «پيام‌كارفرمايان» به ارايه‌ي گزارشي از دستاوردهاي كارفرمايان مستقل در دفاع از آزادي انجمن اختصاص داده شده بود.

در ادامه فهرست مطالب اين شماره‌ي نشريه ارايه مي‌شود. با كليك كردن آن‌ها به متن مقالات دست خواهيد يافت.ميثاق جهاني (پيام‌ كارفرمايان. شماره 2)

نشر اول: «پيام‌كارفرمايان» شماره 2، آذر ماه 1384؛ نشر اينترنتي: پنج‌شنبه 13 تير ماه 1387؛
پنج شنبه 3 ژوئيه 2008

راجن مهروترا در گفتگوي خود با «پيام كارفرمايان»‌ و آنجا كه در مورد مسؤليت اجتماعي كارفرمايان سخن مي‌گويد به «ميثاق جهاني»‌، كه به «ده اصل» يا «اصول جهاني» معروف شده‌، اشاره مي‌كند. ترجمه‌ي اين اصول در پي ارايه مي‌شود. گفتني است كه «سازمان بين‌الملي كارفرمايان»‌(آي.او.اي) در همين زمينه سندي با عنوان راهنماي كارفرمايان در مورد «ميثاق جهاني» منتشر كرده است. براي نوشتن متن زير از اين سند استفاده شده‌ است.پذيرش سايت | تماس | نقشه ى سايت | | آمار سايت | بازديد كنندگان : 475245

 پيگيرى فعاليت سايت fa   پيگيرى فعاليت سايت كانون عالي انجمن‌هاي صنفي كارفرمايي ايران (كعاصكا)   پيگيرى فعاليت سايت «پيام كارفرمايان»: نشريه كعاصكا   ?    |    سايتهاى پيوندى OPML   ?

سايت با اسپيپ درست شده است 2.1.12 + AHUNTSIC

Creative Commons License