به شبكه اطلاع‌رساني كارفرمايان ايران خوش آمديد!
آمار سايت
1298 مقاله ها | 3 خبرهاى تازه | 12 سايت | 239 : نويسنده | بازديد كنندگان 410359

مقاله ها ى محبوب

8 - شوراي عالي حفاظت فني و بهداشت كار

2008 محبوبيت سايت : 100 %

همايش‌هاي اقتصادي جهت تأمين منابع مالي و سرمايه‌گذاري در امور زيربنايي

دو شنبه 30 نوامبر 2009 بوسيله ى محمد عسگري مدير اجرايي كانون عالي انجمن‌هاي صنفي كارفرمايي ايران محبوبيت سايت : 27 %

همايش‌هاي اقتصادي جهت تأمين منابع مالي و سرمايه‌گذاري در امور زيربنايي

چهار شنبه 26 اوت 2009 محبوبيت سايت : 24 %

1 - شوراي عالي كار قديمي‌ترين نهاد سه‌جانبه

2008 محبوبيت سايت : 17 %

فهرست تشكل‌هاي كارفرمايي سراسر كشور

جمعه 12 نوامبر 2010 بوسيله ى گروه‌ نويسندگان محبوبيت سايت : 11 %

فهرست مطالب كتاب «آزادي انجمن»

پنج شنبه 4 سپتامبر 2008 بوسيله ى كميته آزادي انجمن محبوبيت سايت : 11 %

گفتمان آزادي انجمن: يك گام بلند به پيش!

دو شنبه 17 نوامبر 2008 محبوبيت سايت : 11 %

ساير روش‌هاي رأي‌گيري در مجامع تصميم‌ گيري

دو شنبه 4 ژوئيه 2011 بوسيله ى ژنرال هنري مارتين رابرت , گروه‌ نويسندگان , داود حسين محبوبيت سايت : 10 %

روش استاندارد تدوين اساسنامه

شنبه 27 فوريه 2010 بوسيله ى ژنرال هنري مارتين رابرت محبوبيت سايت : 10 %

‌ مذاكرات سه جانبه در مورد ارتقاء گفتگوهاي اجتماعي و روابط صنعتي خوب

سه شنبه 2 ژوئن 2009 بوسيله ى مهندس سيدعلي اكبر رياضي محبوبيت سايت : 8 %

پذيرش سايت | تماس | نقشه ى سايت | | آمار سايت | بازديد كنندگان : 410359

 پيگيرى فعاليت سايت fa    ?    |    سايتهاى پيوندى OPML   ?

سايت با اسپيپ درست شده است 2.1.12 + AHUNTSIC

Creative Commons License