به شبكه اطلاع‌رساني كارفرمايان ايران خوش آمديد!

دفاع از منافع اعضاء

:درون گروه كارفرمايان

مقالات مربوط به اين واژه-كليد

اين مقالات به روش تدوين اولويت‌هاي دفاعي كسب و كار و نيز روش‌هاي نظام‌مند دفاع از اين منافع پرداخته‌اند و مطالعه‌ي آن‌ها به تمام تشكل‌هاي كارفرمايي عضو توصيه مي‌شود

مقاله ها

موضع كارفرمايان در مورد «حق اعتصاب»: آيا كنوانسيون‌هاي شماره‌ي 87 و 98 شامل حق اعتصاب مي‌شوند؟(2)

يكشنبه 30 اكتبر 2011 بوسيله ى گروه‌ نويسندگان , آنتونيو پنالوزا دبيركل سازمان بين‌المللي كارفرمايان

ريو + 20

يكشنبه 20 مه 2012 بوسيله ى سازمان بين‌المللي كارفرمايان

«مقدمه» بر «نقش تشكل‌هاي كارفرمايي در رشد و ارتقاء بنگاه‌هاي پايدار»

يكشنبه 11 سپتامبر 2011 بوسيله ى گروه‌ نويسندگان , دفتر اقدامات كارفرمايي سازمان بين‌‌المللي كار

«مالكيت فكري» در سياست‌ دفاعي «اتاق بازرگاني ايالات متحد» براي سال 2009

يكشنبه 17 مه 2009 بوسيله ى گروه‌ نويسندگان

«مراقبت از سلامتي» در اولويت‌هاي سياست دفاعي «اتاق بازرگاني ايالات متحد آمريكا» براي سال 2009

شنبه 16 مه 2009 بوسيله ى گروه‌ نويسندگان

فهرست موضوعي اولويت‌هاي اتاق بازرگاني ايالات متحد براي سال 2009

سه شنبه 12 مه 2009 بوسيله ى گروه‌ نويسندگان

فراخوان از بنگاه‌هاي ايراني براي شركت در نهمين نشست شبكه ايمني و بهداشت كار جهاني

جمعه 22 فوريه 2013 بوسيله ى سازمان بين‌المللي كارفرمايان

كف حمايت اجتماعي: نقش سازمان جهاني بهداشت

سه شنبه 29 مارس 2011 بوسيله ى گروه‌ نويسندگان , سازمان بين‌المللي كارفرمايان

كف حمايت اجتماعي:‌ نقش سازمان بين‌المللي كار

پنج شنبه 17 مارس 2011 بوسيله ى گروه‌ نويسندگان , سازمان بين‌المللي كارفرمايان

كف‌هاي حمايت اجتماعي براي عدالت اجتماعي و جهاني‌سازي منصفانه

چهار شنبه 21 سپتامبر 2011 بوسيله ى آنتونيو پنالوزا دبيركل سازمان بين‌المللي كارفرمايان

كليات مسائل مربوط به كف حمايت اجتماعي

پنج شنبه 22 سپتامبر 2011 بوسيله ى گروه‌ نويسندگان , سازمان بين‌المللي كارفرمايان

كميته‌ي كارشناسان - نظر سازمان بين‌المللي كارفرمايان در مورد حق اعتصاب

دو شنبه 3 اكتبر 2011 بوسيله ى سازمان بين‌المللي كارفرمايان

كنفرانس جهاني كار كودك

پنج شنبه 4 فوريه 2010

كنوانسيون 87 و «حق اعتصاب كارگران»؛ قسمت سوم

دو شنبه 11 فوريه 2013 بوسيله ى گروه‌ نويسندگان , سازمان بين‌المللي كارفرمايان

كنوانسيون‌ 87 و «حق اعتصاب كارگران»؛ قسمت چهارم

يكشنبه 24 فوريه 2013 بوسيله ى گروه‌ نويسندگان , سازمان بين‌المللي كارفرمايان

كارنقشه‌ي سازمان بين‌المللي كارفرمايان براي 2011: شكل‌بخشي به دستور كار بيزينس

يكشنبه 20 مارس 2011 بوسيله ى گروه‌ نويسندگان , سازمان بين‌المللي كارفرمايان

كارنقشه‌ي سازمان بين‌المللي كارفرمايان: پاسخ به نيازهاي اعضاء

يكشنبه 27 فوريه 2011 بوسيله ى سازمان بين‌المللي كارفرمايان

كارگاه آموزشي 2 روزه «حفظ اعضاي موجود و جذب اعضاي جديد در تشكل‌هاي كارفرمايي»

دو شنبه 21 اكتبر 2013 بوسيله ى مهندس محمد عطارديان رئيس هیأت مدیره كانون عالي انجمن‌هاي صنفي كارفرمايي ايران

كارگاه‌هاي مشمول قانون نظام صنفي را از ماده‌ي واحده مستثناء كنيد!

سه شنبه 5 ژانويه 2010

كارگاه‌هاي آموزش قراردادهاي كمپاني‌ فرامليتي

سه شنبه 10 آوريل 2012 بوسيله ى گروه‌ نويسندگان

كارگران و كارفرمايان يك خواسته دارند:‌ احترام واقعي به سه‌جانبه‌گرايي

جمعه 2 دسامبر 2011 بوسيله ى دكتر محمد حسين محتاج اله،‌ نايب رئيس كعاصكا

كعاصكا برگزار مي‌كند: كارگاه دو روزه توانمند‌سازي تشكل‌هاي كارفرمايي

يكشنبه 30 نوامبر 2014

مفهوم «كف حمايت اجتماعي»: كليات

سه شنبه 8 مارس 2011 بوسيله ى گروه‌ نويسندگان , آنتونيو پنالوزا دبيركل سازمان بين‌المللي كارفرمايان , سازمان بين‌المللي كارفرمايان

مفهوم «كف حمايت اجتماعي»: خطابه‌اي براي كارفرمايان

دو شنبه 21 فوريه 2011 بوسيله ى آنتونيو پنالوزا دبيركل سازمان بين‌المللي كارفرمايان

مفهوم كف حمايت اجتماعي: مجموعه‌ي اساسي از حقوق اجتماعي

شنبه 12 مارس 2011 بوسيله ى گروه‌ نويسندگان , سازمان بين‌المللي كارفرمايان

مفهوم كف حمايت اجتماعي: مشاركت ساير آژانس‌هاي بين‌المللي

چهار شنبه 13 آوريل 2011 بوسيله ى گروه‌ نويسندگان , سازمان بين‌المللي كارفرمايان

مهم‌ترين قسمت‌هاي دستوركار اجلاس 323 هيأت مديره س‌ب‌ك براي كارفرمايان

چهار شنبه 11 مارس 2015 بوسيله ى گروه‌ نويسندگان , سازمان بين‌المللي كارفرمايان

مواضع كارفرمايان نسبت به تفسير كارشناسان از «حق اعتصاب»

دو شنبه 2 ژوئيه 2012 بوسيله ى گروه‌ نويسندگان , برنت ويلتون دبيركل سازمان بين‌المللي كارفرمايان

موضع كارفرمايان در قبال «مسؤليت اجتماعي بنگاه»

شنبه 2 فوريه 2013 بوسيله ى گروه‌ نويسندگان , سازمان بين‌المللي كارفرمايان

موضع كارفرمايان در مورد «حق اعتصاب»: آيا كنوانسيون‌هاي شماره‌ي 87 و 98 شامل حق اعتصاب مي‌شوند؟

شنبه 15 اكتبر 2011 بوسيله ى گروه‌ نويسندگان , آنتونيو پنالوزا دبيركل سازمان بين‌المللي كارفرمايان

موضع كارفرمايان در مورد «حق اعتصاب»: آيا كنوانسيون‌هاي شماره‌ي 87 و 98 شامل حق اعتصاب مي‌شوند؟ (قسمت آخر)

چهار شنبه 23 نوامبر 2011 بوسيله ى گروه‌ نويسندگان , آنتونيو پنالوزا دبيركل سازمان بين‌المللي كارفرمايان

موضع كارفرمايان در باره حق اعتصاب و سازمان بين‌اللملي كار

سه شنبه 21 اوت 2012 بوسيله ى گروه‌ نويسندگان , سازمان بين‌المللي كارفرمايان

ماده‌ي واحده‌ي پيشنهادي كعاصكا براي احياي سازمان تأمين اجتماعي

يكشنبه 29 آوريل 2012 بوسيله ى كانون عالي انجمن‌هاي صنفي كارفرمايي يران (كعاصكا)

مخالفت كارفرمايان با تفسير كارشناسان از «حق اعتصاب»؛ قسمت اول

شنبه 9 ژوئن 2012 بوسيله ى گروه‌ نويسندگان , سازمان بين‌المللي كارفرمايان

مخالفت كارفرمايان با تفسير كارشناسان از «حق اعتصاب»؛ قسمت سوم

يكشنبه 17 ژوئن 2012 بوسيله ى گروه‌ نويسندگان , سازمان بين‌المللي كارفرمايان

مخالفت با انتخاب گزارشگر ويژه‌ براي حقوق بشر و كسب و كار

يكشنبه 29 مه 2011 بوسيله ى گروه‌ نويسندگان , سازمان بين‌المللي كارفرمايان

مخالفت با تدوين استاندارد نظام مديريت بهداشت و ايمني شغلي

سه شنبه 16 آوريل 2013 بوسيله ى گروه‌ نويسندگان , سازمان بين‌المللي كارفرمايان

مرور دستوركار يكصدمين كنفرانس بين‌المللي كار

سه شنبه 24 مه 2011 بوسيله ى گروه‌ نويسندگان , سازمان بين‌المللي كارفرمايان

مزاياي رفاهي كارگران مشول كسور بيمه و بازنشستگي نمي‌شود

دو شنبه 28 ژوئيه 2014 بوسيله ى گروه‌ نويسندگان

مسؤليت‌هاي بين‌المللي سازمان بين‌المللي كارفرمايان

جمعه 10 ژوئن 2011 بوسيله ى پرفسور وايزمن نكولو

مشورت‌هاي كارفرمايي به وزيران كار: 1. مقدمه

چهار شنبه 28 سپتامبر 2011 بوسيله ى گروه‌ نويسندگان , سازمان بين‌المللي كارفرمايان

مشورت‌هاي كارفرمايي به وزيران كار: 3 - حمايت اجتماعي

شنبه 22 اكتبر 2011 بوسيله ى گروه‌ نويسندگان , سازمان بين‌المللي كارفرمايان

مشورت‌هاي كارفرمايي به وزيران كار:‌ 2 - شغل آفريني

چهار شنبه 5 اكتبر 2011 بوسيله ى سازمان بين‌المللي كارفرمايان

مشاوره‌ي كارفرمايان با وزيران اشتغال گروه 20 !

چهار شنبه 28 سپتامبر 2011 بوسيله ى آنتونيو پنالوزا دبيركل سازمان بين‌المللي كارفرمايان

نقش تشكل‌هاي كارفرمايي در توسعه و اشتغال

شنبه 21 مه 2011 بوسيله ى گروه‌ نويسندگان , دفتر اقدامات كارفرمايي سازمان بين‌‌المللي كار

نقش تشكل‌هاي كارفرمايي در رشد:‌ دستكاري‌ در سياست‌هاي رشد براي رسيدن به نتايج خاص

شنبه 2 ژوئيه 2011 بوسيله ى گروه‌ نويسندگان , دفتر اقدامات كارفرمايي سازمان بين‌‌المللي كار

نقش تشكل‌هاي كارفرمايي: جمع‌ بندي‌ها

يكشنبه 21 اوت 2011 بوسيله ى گروه‌ نويسندگان , دفتر اقدامات كارفرمايي سازمان بين‌‌المللي كار

نقش تشكل‌هاي كارفرمايي:‌ پيش شرط‌هاي رشد چيست؟

چهار شنبه 15 ژوئن 2011 بوسيله ى گروه‌ نويسندگان , دفتر اقدامات كارفرمايي سازمان بين‌‌المللي كار

نمونه‌ي يك پرسش‌نامه‌ي نظرسنجي در مورد اولويت‌هاي سياست دفاعي كسب و كار

پنج شنبه 14 مه 2009 بوسيله ى گروه‌ نويسندگان

چهارمين مرحله‌ي تدوين برنامه‌ي كشوري كار شايسته

جمعه 28 ژانويه 2011

نامه دبيركل سازمان بين‌المللي كارفرمايان به تشكل‌هاي ملي كارفرمايي

يكشنبه 13 ژانويه 2013 بوسيله ى برنت ويلتون دبيركل سازمان بين‌المللي كارفرمايان

چرا چارچوب «بنگاه پايدار» مفيد است؟‌

پنج شنبه 11 اوت 2011 بوسيله ى گروه‌ نويسندگان , دفتر اقدامات كارفرمايي سازمان بين‌‌المللي كار

چشم انداز بازنگري شده‌ي كارفرمايان نسبت به سازمان بين‌المللي كار(1)

يكشنبه 9 اكتبر 2011 بوسيله ى گروه‌ نويسندگان , آنتونيو پنالوزا دبيركل سازمان بين‌المللي كارفرمايان , سازمان بين‌المللي كارفرمايان

چشم‌انداز ما براي سازمان بين‌المللي كارفرمايان در دنياي جديد

سه شنبه 7 ژوئن 2011 بوسيله ى پرفسور وايزمن نكولو

چشم‌انداز بازنگري شده‌ي كارفرمايان نسبت به سازمان بين المللي كار: اولويت‌هاي اجرايي (قسمت آخر)

شنبه 3 دسامبر 2011 بوسيله ى گروه‌ نويسندگان , آنتونيو پنالوزا دبيركل سازمان بين‌المللي كارفرمايان , سازمان بين‌المللي كارفرمايان

چشم‌انداز بازنگري شده‌ي كارفرمايان نسبت به سازمان بين‌المللي كار: اولويت‌هاي سياسي (2)

پنج شنبه 20 اكتبر 2011 بوسيله ى گروه‌ نويسندگان , آنتونيو پنالوزا دبيركل سازمان بين‌المللي كارفرمايان , سازمان بين‌المللي كارفرمايان

چشم‌اندازهاي اوليه سازمان بين‌المللي كارفرمايان براي دستوركار توسعه پسا-2015

دو شنبه 28 ژانويه 2013 بوسيله ى گروه‌ نويسندگان , سازمان بين‌المللي كارفرمايان

نشست رهبران س.ب.كا: برخورد با موانع كليدي پايداري كسب و كار

شنبه 19 آوريل 2014 بوسيله ى برنت ويلتون دبيركل سازمان بين‌المللي كارفرمايان

نشست شوراي عمومي سازمان بين‌المللي كارفرمايان؛ قسمت اول: فعاليت‌هاي سازمان

پنج شنبه 4 اكتبر 2012 بوسيله ى گروه‌ نويسندگان , سازمان بين‌المللي كارفرمايان

نطر كارفرمايان در مورد شكل‌هاي انعطاف پذير كار : چكيده مقاله

جمعه 31 ژانويه 2014 بوسيله ى سازمان بين‌المللي كارفرمايان

نطرخواهي سازمان بين‌المللي كارفرمايان در خصوص گزارش سازمان بين‌المللي كار به كنفرانس بين‌المللي كار در خصوص مذاكره كار اجباري

جمعه 11 آوريل 2014 بوسيله ى سازمان بين‌المللي كارفرمايان

نظر سنجي در خصوص تسهيل انتقال از اقتصاد غيررسمي به اقتصاد رسمي

چهار شنبه 5 فوريه 2014 بوسيله ى گروه‌ نويسندگان

نظرات خودتان را در مورد اجراي كنوانسيون‌ها به كارشناسان سازمان بين‌المللي كار منعكس كنيد

جمعه 26 ژوئيه 2013 بوسيله ى سازمان بين‌المللي كارفرمايان

نظرخواهي س.ب.كا در خصوص جمع‌بندي‌هاي پيشنهادي س.ب. ك در مورد گذر از اقتصاد غيررسمي به رسمي

شنبه 12 آوريل 2014 بوسيله ى گروه‌ نويسندگان , سازمان بين‌المللي كارفرمايان

نظرسنجي مركز بين‌المللي آموزش در مورد تشكل‌‌هاي كارفرمايي و زنان كارآفرين

چهار شنبه 14 سپتامبر 2011 بوسيله ى گروه‌ نويسندگان , جين اشميت

نظرسنجي از كارفرمايان: مؤثرترين عوامل در دلسردي كارفرمايان؟

سه شنبه 12 نوامبر 2013 بوسيله ى گروه‌ نويسندگان

هم‌ انديشي جهاني در خصوص اثرات بحران اقتصاد جهاني بر صنايع هوانوردي كشوري

چهار شنبه 12 سپتامبر 2012 بوسيله ى سازمان بين‌المللي كارفرمايان

همفكري در تدوين برنامه‌ي اقدام‌هاي بخشي سازمان بين‌المللي كار در سال‌هاي 2012 تا 2013

دو شنبه 10 مه 2010 بوسيله ى آنتونيو پنالوزا دبيركل سازمان بين‌المللي كارفرمايان

همكاري سازمان بين‌المللي كارفرمايان با گروه 20 براي ايجاد اشتغال

شنبه 1 اكتبر 2011 بوسيله ى آنتونيو پنالوزا دبيركل سازمان بين‌المللي كارفرمايان

همايش ارايه مطالبات سازمان‌هاي جامعه مدني به نامزدهاي انتخابات رياست جمهوري

دو شنبه 10 ژوئن 2013 بوسيله ى غزل حسين، خبرنگار و عكاس

هنوز هم كوچك زيباست؟

يكشنبه 28 ژوئيه 2013 بوسيله ى گروه‌ نويسندگان , سازمان بين‌المللي كار

يكصد و يكمين اجلاس كنفرانس بين‌المللي كار از نگاه كارفرمايان: 2. كميته كاربست استانداردها

جمعه 29 ژوئن 2012 بوسيله ى گروه‌ نويسندگان , سازمان بين‌المللي كارفرمايان

يكصد و يكمين اجلاس كنفرانس بين‌المللي كار از نگاه كارفرمايان: 3. توصيه‌نامه در خصوص كف حمايت اجتماعي

جمعه 6 ژوئيه 2012 بوسيله ى گروه‌ نويسندگان , سازمان بين‌المللي كارفرمايان

يكصد و يكمين اجلاس كنفرانس بين‌المللي كار از نگاه كارفرمايان:‌ 1. پيشگفتار

دو شنبه 25 ژوئن 2012 بوسيله ى گروه‌ نويسندگان , سازمان بين‌المللي كارفرمايان

گفتگوي جهاني در مورد اجراي كنوانسيون كار ماهيگيري برگزار خواهد شد

شنبه 26 ژانويه 2013 بوسيله ى سازمان بين‌المللي كارفرمايان

گزارش فعاليت‌هاي كارگروه‌‌هاي سياستي سازمان بين‌المللي كارفرمايان

يكشنبه 18 ژانويه 2015 بوسيله ى برنت ويلتون دبيركل سازمان بين‌المللي كارفرمايان

گزارش كميته‌ي اعتبارنامه‌هاي نود و هشتمین كنفرانس بين‌المللي كار در مورد شعبده‌بازي‌هاي برخي‌ها

سه شنبه 11 اوت 2009

گزارش هيأت مديره به مجامع عمومي كعاصكا در 25 شهريور 92: قسمت اول؛ اصلاح اساسنامه

جمعه 20 سپتامبر 2013 بوسيله ى هيأت مديره كانون عالي انجمن‌هاي صنفي كارفرمايي ايران

گزارش هيأت مديره به مجامع عمومي كعاصكا در 25 شهريور 92: قسمت دوم؛ اصلاح قانون كار

سه شنبه 24 سپتامبر 2013 بوسيله ى هيأت مديره كانون عالي انجمن‌هاي صنفي كارفرمايي ايران

گزارش دبيركل به فدراسيون‌هاي كارفرمايي عضو

يكشنبه 25 اوت 2013 بوسيله ى گروه‌ نويسندگان , سازمان بين‌المللي كارفرمايان

گزارش س.ب.كا از يكصد و دومين اجلاس كنفرانس بين‌المللي كار

پنج شنبه 4 ژوئيه 2013 بوسيله ى گروه‌ نويسندگان , سازمان بين‌المللي كارفرمايان

گزارش س.ب.كا از يكصد و دومين اجلاس كنفرانس بين‌المللي كار: اشتغال در شرايط جديد جمعيت شناختي

چهار شنبه 17 ژوئيه 2013 بوسيله ى گروه‌ نويسندگان , سازمان بين‌المللي كارفرمايان

پيشنهاد يك ماده واحده براي تأمين سه‌جانبه گرايي در سازمان تأمين اجتماعي

يكشنبه 13 اكتبر 2013 بوسيله ى هيأت مديره كانون عالي انجمن‌هاي صنفي كارفرمايي ايران

پيشنهادهاي گروه كارفرمايان براي اصلاح ساختاري «مؤسسه بين‌المللي مطالعات كار»

جمعه 25 ژانويه 2013 بوسيله ى گروه‌ نويسندگان , سازمان بين‌المللي كارفرمايان

پاسخ‌هاي كارفرمايي به پرسش‌هاي تأمين اجتماعي (1)

يكشنبه 25 سپتامبر 2011 بوسيله ى گروه‌ نويسندگان , سازمان بين‌المللي كارفرمايان

پاسخ‌هاي كارفرمايي به پرسش‌هاي تأمين اجتماعي: (2)

شنبه 8 اكتبر 2011 بوسيله ى گروه‌ نويسندگان , سازمان بين‌المللي كارفرمايان

پاسخ‌هاي كارفرمايي به پرسش‌هاي تأمين اجتماعي: اصول راهنما براي بسط تأمين اجتماعي (قسمت آخر)

پنج شنبه 27 اكتبر 2011 بوسيله ى گروه‌ نويسندگان , سازمان بين‌المللي كارفرمايان

پاسخ‌هاي كارفرمايي به پرسش‌هاي تأمين اجتماعي: راهبرد بسط تأمين اجتماعي ملي (3)

يكشنبه 16 اكتبر 2011 بوسيله ى گروه‌ نويسندگان , سازمان بين‌المللي كارفرمايان

پرونده شماره 2567

سه شنبه 11 اوت 2009

پرسشنامه‌هاي «دهه آموزش براي توسعه پايدار ملل متحد» را تكميل و ارسال كنيم!

جمعه 8 فوريه 2013 بوسيله ى گروه‌ نويسندگان , سازمان بين‌المللي كارفرمايان

آموزش جامع مديريت تشكل‌هاي كسب و كار

شنبه 3 نوامبر 2012 بوسيله ى گروه‌ نويسندگان , دفتر فعاليت‌هاي كارفرمايي سازمان بين‌المللي كار , سازمان بين‌المللي كارفرمايان

اميدوارم اجراي برنامه‌ي ملي كار شايسته در قانون برنامه پنجم توسعه مانند برنامه چهارم متوقف نشود

سه شنبه 8 فوريه 2011 بوسيله ى گروه‌ نويسندگان , مهندس محمد عطارديان رئيس هیأت مدیره كانون عالي انجمن‌هاي صنفي كارفرمايي ايران

اولويت‌هاي گروه كارگران براي سازمان بين‌المللي كار، قسمت اول: پسزمينه

سه شنبه 22 ژانويه 2013 بوسيله ى گروه‌ نويسندگان , برنت ويلتون دبيركل سازمان بين‌المللي كارفرمايان

ادای سهم کعاصکا به شورای عالی هماهنگی تشکل‌های صنفی و بازنشستگی کشور

دو شنبه 9 نوامبر 2015 بوسيله ى گروه‌ نويسندگان

اساسنامه جديد كانون عالي انجمن‌هاي صنفي كارفرمايي ايران

دو شنبه 28 اكتبر 2013 بوسيله ى مهندس محمد عطارديان رئيس هیأت مدیره كانون عالي انجمن‌هاي صنفي كارفرمايي ايران

اصلاح «ملل متحد» و سازمان‌هاي كارفرمايي

دو شنبه 15 مارس 2010

اعتراض كارفرمايان كنفرانس بين‌المللي كار به گزراش كميته كارشناسان

چهار شنبه 12 ژوئن 2013 بوسيله ى گروه‌ نويسندگان , سازمان بين‌المللي كارفرمايان

اعزام هيأت عالي رتبه به ونزوئلا براي بازرسي حملات به بخش خصوصي

پنج شنبه 7 آوريل 2011 بوسيله ى گروه‌ نويسندگان , سازمان بين‌المللي كارفرمايان

بنگاه‌هاي پايدار

چهار شنبه 13 ژوئيه 2011 بوسيله ى گروه‌ نويسندگان , دفتر اقدامات كارفرمايي سازمان بين‌‌المللي كار

بيانيه مشترك 9 تشكل كارفرمايي اروپايي در خصوص آزادسازي ويزاي كاسبي

شنبه 18 اوت 2012 بوسيله ى گروه‌ نويسندگان

بيانيه مشترك دو سازمان كارفرمايي به نشست مشترك وزيران كار و مالي كشورهاي گروه 20

پنج شنبه 27 ژوئن 2013 بوسيله ى گروه‌ نويسندگان , سازمان بين‌المللي كارفرمايان

بيانيه اسلو: بازسازي اعتماد در شغل‌‌ها و در رشد

يكشنبه 5 مه 2013 بوسيله ى گروه‌ نويسندگان , سازمان بين‌المللي كار

بيانيه اعلام مواضع س.ب.كا در خصوص شكل‌هاي انعطاف‌ پذپر كار

چهار شنبه 22 ژانويه 2014 بوسيله ى برنت ويلتون دبيركل سازمان بين‌المللي كارفرمايان

بيانيه سخنگوي گروه كارفرمايان هيأت مديره س.ب.ك در خصوص حق اعتصاب در كنوانسيون شماره 87

دو شنبه 26 اوت 2013 بوسيله ى گروه‌ نويسندگان , سازمان بين‌المللي كارفرمايان

بيانيه‌ي مشترك سازمان بين‌المللي كارفرمايان، اتاق بازرگاني بين‌المللي و كميته‌ي مشورتي صنعت و كسب و كار در مورد «اصول راهنماي حقوق بشر و كسب و كار»

يكشنبه 29 مه 2011 بوسيله ى آنتونيو پنالوزا دبيركل سازمان بين‌المللي كارفرمايان

بيانيه‌ي نهمين جشنواره «توليد ملي - افتخار ملي»

سه شنبه 31 ژانويه 2012

بيشترين سازي فرصت تشكل‌هاي كارفرمايي در چارچوب برنامه‌‌ي كشوري كار شايسته

يكشنبه 23 ژانويه 2011

بيشترين‌سازي منافع هماهنگي بين‌المللي براي سياست اقتصادي و اجتماعي

جمعه 27 مه 2011 بوسيله ى گروه‌ نويسندگان , سازمان بين‌المللي كارفرمايان

بخش‌ خصوصي: اساسي براي رشد و تحول اجتماعي

سه شنبه 28 ژوئن 2011 بوسيله ى گروه‌ نويسندگان , دفتر اقدامات كارفرمايي سازمان بين‌‌المللي كار

بخشنامه سازمان تأمين اجتماعي در خصوص عدم الزام كارفرمايان نسبت به كسر حق بيمه از 800 هزار ريال مزاياي رفاهي كارگران

پنج شنبه 4 سپتامبر 2014 بوسيله ى مهندس محمد مروّج حسيني دبيركل كانون عالي انجمن‌هاي صنفي كارفرمايي ايران

بخشودگی جرایم بدهی های قطعی کارفرمایان به سازمان تأمین اجتماعی

يكشنبه 29 سپتامبر 2013 بوسيله ى مهندس محمد عطارديان رئيس هیأت مدیره كانون عالي انجمن‌هاي صنفي كارفرمايي ايران

برنامه‌ي مكزيك براي رياست بر گروه 20

چهار شنبه 15 فوريه 2012 بوسيله ى گروه‌ نويسندگان

برگه اطلاعات سازمان بين‌المللي كارفرمايان در مورد «دستوركار توسعه‌ جهاني»

يكشنبه 28 اكتبر 2012 بوسيله ى گروه‌ نويسندگان , سازمان بين‌المللي كارفرمايان

تقسيط بدهي معوق پيمانكاران و مشاوران پيمان‌هاي دولتي

يكشنبه 18 سپتامبر 2011 بوسيله ى مهندس محمد عطارديان رئيس هیأت مدیره كانون عالي انجمن‌هاي صنفي كارفرمايي ايران

تلاش براي بازسازي جايگاه كعاصكا

دو شنبه 14 نوامبر 2011 بوسيله ى گروه‌ نويسندگان , هيأت مديره كانون عالي انجمن‌هاي صنفي كارفرمايي ايران

توسعه‌ نقش تربيتي تشكل‌هاي كارفرمايي (1)

دو شنبه 5 دسامبر 2011 بوسيله ى گروه‌ نويسندگان , داود حسين, سريان دو سيلوا. كارشناس ارشد فعاليت‌هاي كارفرمايي س.ب.ك

تأكيد س‌ب‌كا در بهره‌گيري تشكل‌هاي ملي كارفرمايي از نتايج گزارش بانك جهاني در خصوص «راه‌اندازي كسب و كار»

دو شنبه 26 ژانويه 2015 بوسيله ى گروه‌ نويسندگان , سازمان بين‌المللي كارفرمايان

تبريك يك انجمن به كانون عالي به مناسبت موفقيت‌هاي كسب شده در دفاع از حق آزادي انجمن

يكشنبه 9 مه 2010

تجارت و سرمايه‌گذاري بين‌المللي در فهرست اولويت‌هاي دفاعي اتاق بازرگاني ايالات متحد آمريكا براي سال 2009

دو شنبه 18 مه 2009 بوسيله ى گروه‌ نويسندگان

تحليل تحولات جنبش جهاني كارگري از موضع كارفرمايي

شنبه 8 ژانويه 2011 بوسيله ى آنتونيو پنالوزا دبيركل سازمان بين‌المللي كارفرمايان

تدوين برنامه كشوري كار شايسته در شش مرحله

چهار شنبه 26 ژانويه 2011

تدارك تدوين سياست ملي كسب و كار: بررسي تجربه‌ي اتاق بازرگاني آمريكا

سه شنبه 19 مه 2009 بوسيله ى گروه‌ نويسندگان

تدارك شركت در نود و نهمين كنفرانس بين‌ مللي كار

دو شنبه 8 فوريه 2010 بوسيله ى گروه‌ نويسندگان

ترجمه‌ي فارسي فرم نيازسنجي آموزشي مركز آموزش بين‌المللي از تشكل‌هاي كارفرمايي سراسر جهان

چهار شنبه 8 دسامبر 2010 بوسيله ى گروه‌ نويسندگان

تشكل كارفرمايي چيست: ارايه‌ي توصيه سياسي به سياست‌ گذاران

يكشنبه 8 مه 2011 بوسيله ى گروه‌ نويسندگان , داود حسين, دفتر اقدامات كارفرمايي سازمان بين‌‌المللي كار

تشكل كارفرمايي چيست: عضو-‌پرست بودن!

چهار شنبه 18 مه 2011 بوسيله ى گروه‌ نويسندگان , داود حسين, دفتر اقدامات كارفرمايي سازمان بين‌‌المللي كار

تشكل كارفرمايي چيست؟

چهار شنبه 27 آوريل 2011 بوسيله ى گروه‌ نويسندگان , دفتر اقدامات كارفرمايي سازمان بين‌‌المللي كار

تشكل كارفرمايي چيست؟ چند پاسخ

پنج شنبه 5 مه 2011 بوسيله ى گروه‌ نويسندگان , دفتر اقدامات كارفرمايي سازمان بين‌‌المللي كار

تشكل‌هاي كارفرمايي: نگاهي به آينده؛ قسمت اول: ديباچه

شنبه 11 فوريه 2012 بوسيله ى گروه‌ نويسندگان , داود حسين, رافائل اف. كراو، كارشناس ارشد فعاليت‌هاي كارفرمايي

تشكل‌هاي كارفرمايي؛ نگاهي به آينده: قسمت دوم

دو شنبه 5 مارس 2012 بوسيله ى گروه‌ نويسندگان , داود حسين, رافائل اف. كراو، كارشناس ارشد فعاليت‌هاي كارفرمايي

تشويق تشكل‌هاي كارفرمايي به اظهار نظر در مورد گزارش‌هاي دولت به سازمان بين‌المللي كار

شنبه 16 ژوئيه 2011 بوسيله ى گروه‌ نويسندگان , سازمان بين‌المللي كارفرمايان

تعهد سازمان بين‌‌المللي كارفرمايان براي توانمندسازي تشكل‌هاي بخش خصوصي ايران

سه شنبه 14 ژوئن 2011

تعريف جزء دوم مفهوم كف حمايت اجتماعي: سطح كالاها و خدمات اجتماعي

دو شنبه 14 مارس 2011 بوسيله ى گروه‌ نويسندگان , سازمان بين‌المللي كارفرمايان

حق اعتصاب

شنبه 8 سپتامبر 2012 بوسيله ى مهندس محمد عطارديان رئيس هیأت مدیره كانون عالي انجمن‌هاي صنفي كارفرمايي ايران

حكمراني در تشكل‌هاي كارفرمايي: تشكل‌هاي كارفرمايي و اعضاء

سه شنبه 6 مارس 2012 بوسيله ى گروه‌ نويسندگان , داود حسين, دفتر فعاليت‌هاي كارفرمايي (دفكا)

حكمراني در تشكل‌هاي كارفرمايي؛ بخش دوم: تشكل‌هاي كارفرمايي و حكمراني

يكشنبه 12 فوريه 2012 بوسيله ى گروه‌ نويسندگان , داود حسين, دفتر فعاليت‌هاي كارفرمايي (دفكا)

حمايت كارفرمايان از مواضع رهبر ليگ ملي دموكراسي برمه

سه شنبه 19 ژوئن 2012 بوسيله ى سازمان بين‌المللي كارفرمايان

ده عامل مؤثر بر ارتقاء بهروه‌ وري نيروي كار از نظر دبيركل كعاصكا

شنبه 8 مارس 2014 بوسيله ى مهندس محمد عطارديان رئيس هیأت مدیره كانون عالي انجمن‌هاي صنفي كارفرمايي ايران

دومين دوره آموزش جامع مديريت تشكل‌هاي كسب و كار

شنبه 3 اوت 2013 بوسيله ى گروه‌ نويسندگان , دفتر فعاليت‌هاي كارفرمايي سازمان بين‌المللي كار , سازمان بين‌المللي كارفرمايان

دبيركل س.ب.كا: اين سند را به نمايندگان دولت خود ارايه دهيد!

دو شنبه 29 سپتامبر 2014 بوسيله ى گروه‌ نويسندگان , برنت ويلتون دبيركل سازمان بين‌المللي كارفرمايان

در نيازسنجي اينترنتي مركز آموزشي تورين از تشكل‌هاي كارفرمايي سراسر جهان مشاركت كنيد

يكشنبه 5 دسامبر 2010 بوسيله ى گروه‌ نويسندگان

در نظر خواهي سازمان بين‌المللي كارفرمايان در خصوص تمركز فعاليت‌هاي سازمان بين‌‌المللي كار مشاركت كنيد

سه شنبه 2 اكتبر 2012 بوسيله ى گروه‌ نويسندگان , سازمان بين‌المللي كارفرمايان

در يكصدمين كنفرانس بين‌المللي كار چه گذشت: گزارش جهاني

دو شنبه 4 ژوئيه 2011 بوسيله ى گروه‌ نويسندگان , سازمان بين‌المللي كارفرمايان

در يكصدمين كنفرانس بين‌المللي كار چه گذشت؟

پنج شنبه 30 ژوئن 2011 بوسيله ى گروه‌ نويسندگان , سازمان بين‌المللي كارفرمايان

در يكصدمين اجلاس كنفرانس بين‌المللي كار چه گذشت: كار شايسته براي كارگران خانگي (3)

سه شنبه 2 اوت 2011 بوسيله ى گروه‌ نويسندگان , سازمان بين‌المللي كارفرمايان

در يكصدمين اجلاس كنفرانس بين‌المللي كار چه گذشت: مديريت كار و بازرسي كار (5)

جمعه 2 سپتامبر 2011 بوسيله ى گروه‌ نويسندگان , سازمان بين‌المللي كارفرمايان

در يكصدمين اجلاس كنفرانس بين‌المللي كار چه گذشت: هدف راهبردي حمايت اجتماعي (4)

پنج شنبه 11 اوت 2011 بوسيله ى گروه‌ نويسندگان , سازمان بين‌المللي كارفرمايان

در اصلاح و تدوين «استاندارد بين‌المللي مسؤليت اجتماعي» شركت كنيد

چهار شنبه 23 دسامبر 2009 بوسيله ى آنتونيو پنالوزا دبيركل سازمان بين‌المللي كارفرمايان

درآمدسازي در تشكل‌هاي كارفرمايي؛ بخش دوم:‌تشكل‌هاي كارفرمايي و درآمدسازي

شنبه 4 فوريه 2012 بوسيله ى گروه‌ نويسندگان , داود حسين, دفتر فعاليت‌هاي كارفرمايي (دفكا)

درخواست سازمان بين‌المللي كارفرمايان براي حمايت از موضع اين سازمان در مورد تفسير حق اعتصاب

پنج شنبه 21 ژوئن 2012 بوسيله ى گروه‌ نويسندگان , برنت ويلتون دبيركل سازمان بين‌المللي كارفرمايان

دستوركار اجلاس شوراي عمومي س.ب.كا

چهار شنبه 1 مه 2013 بوسيله ى گروه‌ نويسندگان , سازمان بين‌المللي كارفرمايان

دستاوردهاي كارفرمايان در نهمين نشست منطقه‌اي اروپا و آسياي مركزي

شنبه 4 مه 2013 بوسيله ى گروه‌ نويسندگان , سازمان بين‌المللي كارفرمايان

دعوت از كارفرمايان براي پيشنهاد موضوع دستوركار اجلاس آتي كنفرانس بين‌المللي كار

چهار شنبه 21 اوت 2013 بوسيله ى گروه‌ نويسندگان , برنت ويلتون دبيركل سازمان بين‌المللي كارفرمايان

دعوت از كعاصكا براي معرفي نماينده كارفرمايان در نشست منطقه‌اي «زنان در كاسبي و مديريت»

پنج شنبه 31 ژانويه 2013 بوسيله ى سازمان بين‌المللي كارفرمايان

دعوت از نامزدها براي «كارگروه ملل متحد» در مورد كسب‌ و كار و حقوق بشر

پنج شنبه 14 ژوئيه 2011 بوسيله ى آنتونيو پنالوزا دبيركل سازمان بين‌المللي كارفرمايان

دعوت از اعضاي س‌ب‌كا براي شركت در كارگروه سياست اشتغال

دو شنبه 12 ژانويه 2015 بوسيله ى سازمان بين‌المللي كارفرمايان

دعوت به مشاركت در بازنگري طرح طبقه‌ بندي مشاغل

دو شنبه 23 ژوئيه 2012 بوسيله ى مهندس محمد عطارديان رئيس هیأت مدیره كانون عالي انجمن‌هاي صنفي كارفرمايي ايران

دعوت به شركت در كارگروه روابط صنعتي سازمان بين‌المللي كارفرمايان

دو شنبه 22 آوريل 2013 بوسيله ى گروه‌ نويسندگان , برنت ويلتون دبيركل سازمان بين‌المللي كارفرمايان

دعوت به شركت در سخنگاه بين‌المللي در خصوص تنوع بخشي به روابط اشتغال در خرده فروشي‌ها

چهار شنبه 18 فوريه 2015 بوسيله ى گروه‌ نويسندگان

دعوت س.ب.كا از تشكل‌هاي كارفرمايي به مشاركت در بررسي نظامند ايزو 26000

يكشنبه 3 نوامبر 2013 بوسيله ى سازمان بين‌المللي كارفرمايان

راهنماي كارفرمايان:‌ كنوانسيون و توصيه‌نامه‌ي كارگران خانگي؛ قسمت اول

شنبه 18 فوريه 2012 بوسيله ى گروه‌ نويسندگان , سازمان بين‌المللي كارفرمايان

راهنماي كارفرمايان:‌ كنوانسيون و توصيه‌نامه‌ي كارگران خانگي؛ قسمت دوم، اصول كار با دولت‌ها

يكشنبه 11 مارس 2012 بوسيله ى گروه‌ نويسندگان , سازمان بين‌المللي كارفرمايان

راهنماي س.ب.كا در خصوص كنوانسيون 87

دو شنبه 3 ژوئن 2013 بوسيله ى گروه‌ نويسندگان , سازمان بين‌المللي كارفرمايان

س.ب.كا منتشر كرد: فهم نابرابري درآمدي

شنبه 1 نوامبر 2014 بوسيله ى گروه‌ نويسندگان , سازمان بين‌المللي كارفرمايان

سفر كتاب‌هاي ما به دور دنيا . . .

دو شنبه 28 مارس 2011 بوسيله ى گروه‌ نويسندگان

سه مصوبه براي پيشگيري از نابودي حدود يك ميليون شغل موجود

پنج شنبه 18 اوت 2011 بوسيله ى گروه‌ نويسندگان

سه‌جانبه گرایی رویکرد اصلی تأمین اجتماعی در دولت تدبیر و امید

چهار شنبه 2 اكتبر 2013 بوسيله ى گروه‌ نويسندگان

سه‌جانبه‌گرايي، كارفرمايان و تشكل‌هاي آنان؛ قسمت آخر: نقش س.ب.ك در تقويت تشكل‌هاي كارفرمايي

پنج شنبه 9 فوريه 2012 بوسيله ى گروه‌ نويسندگان , داود حسين, سريان دو سيلوا. كارشناس ارشد فعاليت‌هاي كارفرمايي س.ب.ك

سازمان بين‌المللي كار در تدارك تدوين يك توصيه‌نامه در خصوص گذر از اقتصادهاي غيررسمي به رسمي

دو شنبه 12 اوت 2013 بوسيله ى گروه‌ نويسندگان , برنت ويلتون دبيركل سازمان بين‌المللي كارفرمايان

سازمان تأمين اجتماعي منتشر كرد: دانستني‌هاي بيمه‌اي

چهار شنبه 5 دسامبر 2012 بوسيله ى مهندس محمد عطارديان رئيس هیأت مدیره كانون عالي انجمن‌هاي صنفي كارفرمايي ايران

شرايط «برنامه‌‌هاي كشوري كار شايسته»

پنج شنبه 3 فوريه 2011 بوسيله ى گروه‌ نويسندگان , سازمان بين‌المللي كار

ظرفيت‌هاي بالقوه‌ي كعاصكا براي ارايه‌ي خدمات آموزشي به تشكل‌هاي كارفرمايي

شنبه 26 نوامبر 2011 بوسيله ى گروه‌ نويسندگان

عقب‌مانده‌تر از نياكان عصر سنگ و آهن

شنبه 11 دسامبر 2010 بوسيله ى مهندس سيد محمد صدر هاشمي‌نژاد

عملكرد دولت‌هاي خود را به س.ب.ك گزارش كنيد!

يكشنبه 29 ژوئن 2014 بوسيله ى سازمان بين‌المللي كارفرمايان , عيسي خندان، مترجم و روزنامه‌نگار

واژه كليدهاى يك گروه

گروه هاى ديگر واژه كليدها

پذيرش سايت | تماس | نقشه ى سايت | | آمار سايت | بازديد كنندگان : 495445

 پيگيرى فعاليت سايت fa    ?    |    سايتهاى پيوندى OPML   ?

سايت با اسپيپ درست شده است 2.1.12 + AHUNTSIC

Creative Commons License