به شبكه اطلاع‌رساني كارفرمايان ايران خوش آمديد!

ترجمه‌ي رويكرد استراتژيك به مديريت تشكل‌هاي كارفرمايي

:درون گروه كارفرمايان

مقالات مربوط به اين واژه-كليد

مقاله ها

کار را شروع کنیم

دو شنبه 13 آوريل 2009

تمرين عملي نوشتن بيانيه‌ي مأموريت

پنج شنبه 9 آوريل 2009

رويكرد استراتژيك به مديريت تشكل‌هاي كارفرمايي

يكشنبه 15 مارس 2009 بوسيله ى سازمان بين‌المللي كارفرمايان , سازمان بين‌المللي كار

رويكرد استراتژيك به مديريت تشكل‌هاي كارفرمايي: تحليل قوت ضعف/فرصت تهديد، سافا و نظرسنجي

پنج شنبه 1 مارس 2012 بوسيله ى گروه‌ نويسندگان , داود حسين, دفتر فعاليت‌هاي كارفرمايي (دفكا)

رويكرد استراتژيك به مديريت تشكل‌هاي كارفرمايي: تدوين بيانيه‌ي مأموريت

چهار شنبه 11 ژانويه 2012 بوسيله ى گروه‌ نويسندگان , داود حسين

رويكرد استراتژيك به مديريت تشكل‌هاي كارفرمايي: تدوين بيانيه‌ي مأموريت (قسمت دوم)

چهار شنبه 25 ژانويه 2012 بوسيله ى گروه‌ نويسندگان , داود حسين, دفتر فعاليت‌هاي كارفرمايي (دفكا)

رويكرد استراتژيك به تشكل‌هاي كارفرمايي: اولويت‌هاي راهبردي مورد توافق

چهار شنبه 8 فوريه 2012 بوسيله ى گروه‌ نويسندگان , دفتر فعاليت‌هاي كارفرمايي (دفكا)

واژه كليدهاى يك گروه

گروه هاى ديگر واژه كليدها

پذيرش سايت | تماس | نقشه ى سايت | | آمار سايت | بازديد كنندگان : 410359

 پيگيرى فعاليت سايت fa    ?    |    سايتهاى پيوندى OPML   ?

سايت با اسپيپ درست شده است 2.1.12 + AHUNTSIC

Creative Commons License