به شبكه اطلاع‌رساني كارفرمايان ايران خوش آمديد!

دانش‌فني «انجمن‌سازي»

:درون گروه كارفرمايان

مقالات مربوط به اين واژه-كليد

مقاله ها

«كميته‌ي كل» چيست و با «مجمع» و «كنوانسيون» چه تفاوتي دارد؟

چهار شنبه 20 مه 2009 بوسيله ى ژنرال هنري مارتين رابرت

«مديريت اعتبار» در تشكل‌هاي كارفرمايي

سه شنبه 18 ژانويه 2011

«مراقبت از سلامتي» در اولويت‌هاي سياست دفاعي «اتاق بازرگاني ايالات متحد آمريكا» براي سال 2009

شنبه 16 مه 2009 بوسيله ى گروه‌ نويسندگان

فهرست موضوعي اولويت‌هاي اتاق بازرگاني ايالات متحد براي سال 2009

سه شنبه 12 مه 2009 بوسيله ى گروه‌ نويسندگان

كنوانسيون نمايندگان

پنج شنبه 2 آوريل 2009 بوسيله ى ژنرال هنري مارتين رابرت

كارنقشه‌ي سازمان بين‌المللي كارفرمايان براي 2011: شكل‌بخشي به دستور كار بيزينس

يكشنبه 20 مارس 2011 بوسيله ى گروه‌ نويسندگان , سازمان بين‌المللي كارفرمايان

كارنقشه‌ي سازمان بين‌المللي كارفرمايان: پاسخ به نيازهاي اعضاء

يكشنبه 27 فوريه 2011 بوسيله ى سازمان بين‌المللي كارفرمايان

كارگاه آموزشي 2 روزه «حفظ اعضاي موجود و جذب اعضاي جديد در تشكل‌هاي كارفرمايي»

دو شنبه 21 اكتبر 2013 بوسيله ى مهندس محمد عطارديان رئيس هیأت مدیره كانون عالي انجمن‌هاي صنفي كارفرمايي ايران

كعاصكا برگزار مي‌كند: كارگاه دو روزه توانمند‌سازي تشكل‌هاي كارفرمايي

يكشنبه 30 نوامبر 2014

مهم‌ترين قسمت‌هاي دستوركار اجلاس 323 هيأت مديره س‌ب‌ك براي كارفرمايان

چهار شنبه 11 مارس 2015 بوسيله ى گروه‌ نويسندگان , سازمان بين‌المللي كارفرمايان

مركز بين‌المللي آموزش تورين برگزار مي‌كند:‌ آزادي انجمن و چانه‌ زني دسته جمعي براي توسعه‌ي پايدار

سه شنبه 27 دسامبر 2011 بوسيله ى گروه‌ نويسندگان

مسؤليت‌هاي بين‌المللي سازمان بين‌المللي كارفرمايان

جمعه 10 ژوئن 2011 بوسيله ى پرفسور وايزمن نكولو

مشكل تشكل‌ها: حقوقي يا مديريتي؟

چهار شنبه 2 دسامبر 2009 بوسيله ى گروه‌ نويسندگان

نقش تشكل‌هاي كارفرمايي در توسعه و اشتغال

شنبه 21 مه 2011 بوسيله ى گروه‌ نويسندگان , دفتر اقدامات كارفرمايي سازمان بين‌‌المللي كار

نقش تشكل‌هاي كارفرمايي: رشد چيست؟

دو شنبه 6 ژوئن 2011 بوسيله ى گروه‌ نويسندگان , دفتر اقدامات كارفرمايي سازمان بين‌‌المللي كار

نقش تشكل‌هاي كارفرمايي:‌ پيش شرط‌هاي رشد چيست؟

چهار شنبه 15 ژوئن 2011 بوسيله ى گروه‌ نويسندگان , دفتر اقدامات كارفرمايي سازمان بين‌‌المللي كار

نمونه‌ي يك پرسش‌نامه‌ي نظرسنجي در مورد اولويت‌هاي سياست دفاعي كسب و كار

پنج شنبه 14 مه 2009 بوسيله ى گروه‌ نويسندگان

نمونه‌ي يك اساسنامه‌ي استاندارد

شنبه 28 مارس 2009 بوسيله ى ژنرال هنري مارتين رابرت

چهارمين مرحله‌ي تدوين برنامه‌ي كشوري كار شايسته

جمعه 28 ژانويه 2011

نامه دبيركل سازمان بين‌المللي كارفرمايان به تشكل‌هاي ملي كارفرمايي

يكشنبه 13 ژانويه 2013 بوسيله ى برنت ويلتون دبيركل سازمان بين‌المللي كارفرمايان

چشم‌انداز ما براي سازمان بين‌المللي كارفرمايان در دنياي جديد

سه شنبه 7 ژوئن 2011 بوسيله ى پرفسور وايزمن نكولو

چشم‌انداز آينده‌ي تشكل‌ها:‌ از مبارزه‌ي حقوقي به مبارزه‌ي سياسي

پنج شنبه 5 نوامبر 2009

يك اساسنامه‌ي نمونه براي مؤسسان انجمن‌ها

جمعه 26 فوريه 2010 بوسيله ى ژنرال هنري مارتين رابرت

گزارش هيأت مديره به مجامع عمومي كعاصكا در 25 شهريور 92: قسمت اول؛ اصلاح اساسنامه

جمعه 20 سپتامبر 2013 بوسيله ى هيأت مديره كانون عالي انجمن‌هاي صنفي كارفرمايي ايران

آموزش جامع مديريت تشكل‌هاي كسب و كار

شنبه 3 نوامبر 2012 بوسيله ى گروه‌ نويسندگان , دفتر فعاليت‌هاي كارفرمايي سازمان بين‌المللي كار , سازمان بين‌المللي كارفرمايان

آزادي انجمن موضوع دانشگاه

جمعه 23 اكتبر 2009 بوسيله ى هيأت مديره كانون عالي انجمن‌هاي صنفي كارفرمايي ايران

آسيب‌شناسي تصميم‌گيري گروهي

يكشنبه 21 فوريه 2010 بوسيله ى گروه‌ نويسندگان

اهميت تاريخي حكم

دو شنبه 1 فوريه 2010 بوسيله ى گروه‌ نويسندگان

ادای سهم کعاصکا به شورای عالی هماهنگی تشکل‌های صنفی و بازنشستگی کشور

دو شنبه 9 نوامبر 2015 بوسيله ى گروه‌ نويسندگان

ارتباط اقناعي: شنيده سازي صداي كسب و كار

يكشنبه 9 ژانويه 2011 بوسيله ى گروه‌ نويسندگان

اسپيپ: نرم‌افزاري عالي براي تشكل‌هاي كارفرمايي

چهار شنبه 29 دسامبر 2010 بوسيله ى گروه‌ نويسندگان

بخش‌ خصوصي: اساسي براي رشد و تحول اجتماعي

سه شنبه 28 ژوئن 2011 بوسيله ى گروه‌ نويسندگان , دفتر اقدامات كارفرمايي سازمان بين‌‌المللي كار

تك و پاتك در نبرد حقوقي

دو شنبه 22 فوريه 2010 بوسيله ى گروه‌ نويسندگان

توسعه‌ نقش تربيتي تشكل‌هاي كارفرمايي (1)

دو شنبه 5 دسامبر 2011 بوسيله ى گروه‌ نويسندگان , داود حسين, سريان دو سيلوا. كارشناس ارشد فعاليت‌هاي كارفرمايي س.ب.ك

تبريك انجمن خدمات مسافرت هوائي و جهانگردي ايران به كانون عالي انجمن‌‌هاي صنفي كارفرمايي ايران

شنبه 19 دسامبر 2009 بوسيله ى محمد حسن كرماني - رئيس هيأت مديره انجمن صنفي دفاتر خدمات مسافرت هوائي و جهانگردي ايران

تجارت و سرمايه‌گذاري بين‌المللي در فهرست اولويت‌هاي دفاعي اتاق بازرگاني ايالات متحد آمريكا براي سال 2009

دو شنبه 18 مه 2009 بوسيله ى گروه‌ نويسندگان

تدوين برنامه كشوري كار شايسته در شش مرحله

چهار شنبه 26 ژانويه 2011

تدارك تدوين سياست ملي كسب و كار: بررسي تجربه‌ي اتاق بازرگاني آمريكا

سه شنبه 19 مه 2009 بوسيله ى گروه‌ نويسندگان

تشكل كارفرمايي چيست: ارايه‌ي توصيه سياسي به سياست‌ گذاران

يكشنبه 8 مه 2011 بوسيله ى گروه‌ نويسندگان , داود حسين, دفتر اقدامات كارفرمايي سازمان بين‌‌المللي كار

تشكل كارفرمايي چيست: عضو-‌پرست بودن!

چهار شنبه 18 مه 2011 بوسيله ى گروه‌ نويسندگان , داود حسين, دفتر اقدامات كارفرمايي سازمان بين‌‌المللي كار

تشكل كارفرمايي چيست؟

چهار شنبه 27 آوريل 2011 بوسيله ى گروه‌ نويسندگان , دفتر اقدامات كارفرمايي سازمان بين‌‌المللي كار

تشكل كارفرمايي چيست؟ چند پاسخ

پنج شنبه 5 مه 2011 بوسيله ى گروه‌ نويسندگان , دفتر اقدامات كارفرمايي سازمان بين‌‌المللي كار

تشكل‌هاي كارفرمايي: نگاهي به آينده؛ قسمت اول: ديباچه

شنبه 11 فوريه 2012 بوسيله ى گروه‌ نويسندگان , داود حسين, رافائل اف. كراو، كارشناس ارشد فعاليت‌هاي كارفرمايي

تشكل‌هاي كارفرمايي؛ نگاهي به آينده: قسمت دوم

دو شنبه 5 مارس 2012 بوسيله ى گروه‌ نويسندگان , داود حسين, رافائل اف. كراو، كارشناس ارشد فعاليت‌هاي كارفرمايي

تشكر به خاطر صدور حكم با درايت تمام

چهار شنبه 10 فوريه 2010

حق رأي برابر در برابر حق عضويت نا برابر!

جمعه 14 ژانويه 2011 بوسيله ى گروه‌ نويسندگان

حكمراني در تشكل‌هاي كارفرمايي: فهرست مطالب

شنبه 14 مارس 2009 بوسيله ى سازمان بين‌المللي كارفرمايان , سازمان بين‌المللي كار , دفتر فعاليت‌هاي كارفرمايي (دفكا)

حكمراني در تشكل‌هاي كارفرمايي: تشكل‌هاي كارفرمايي و اعضاء

سه شنبه 6 مارس 2012 بوسيله ى گروه‌ نويسندگان , داود حسين, دفتر فعاليت‌هاي كارفرمايي (دفكا)

حكمراني در تشكل‌هاي كارفرمايي؛ بخش دوم: تشكل‌هاي كارفرمايي و حكمراني

يكشنبه 12 فوريه 2012 بوسيله ى گروه‌ نويسندگان , داود حسين, دفتر فعاليت‌هاي كارفرمايي (دفكا)

دفاع از حق آزادي انجمن در زمانه‌ي عُسرت

شنبه 30 ژانويه 2010 بوسيله ى گروه‌ نويسندگان

دو رويكرد به «كانون عالي»

چهار شنبه 3 فوريه 2010 بوسيله ى گروه‌ نويسندگان

دومين دوره آموزش جامع مديريت تشكل‌هاي كسب و كار

شنبه 3 اوت 2013 بوسيله ى گروه‌ نويسندگان , دفتر فعاليت‌هاي كارفرمايي سازمان بين‌المللي كار , سازمان بين‌المللي كارفرمايان

در تدوين «كارنقشه‌»‌ سازمان بين‌المللي كارفرمايان براي سال 2011 مشاركت كنيد

پنج شنبه 3 فوريه 2011 بوسيله ى گروه‌ نويسندگان , آنتونيو پنالوزا دبيركل سازمان بين‌المللي كارفرمايان , سازمان بين‌المللي كارفرمايان

درآمدسازي در تشكل‌هاي كارفرمايي؛ بخش دوم:‌تشكل‌هاي كارفرمايي و درآمدسازي

شنبه 4 فوريه 2012 بوسيله ى گروه‌ نويسندگان , داود حسين, دفتر فعاليت‌هاي كارفرمايي (دفكا)

رويكرد استراتژيك به مديريت تشكل‌هاي كارفرمايي: تحليل قوت ضعف/فرصت تهديد، سافا و نظرسنجي

پنج شنبه 1 مارس 2012 بوسيله ى گروه‌ نويسندگان , داود حسين, دفتر فعاليت‌هاي كارفرمايي (دفكا)

رويكرد استراتژيك به تشكل‌هاي كارفرمايي: اولويت‌هاي راهبردي مورد توافق

چهار شنبه 8 فوريه 2012 بوسيله ى گروه‌ نويسندگان , دفتر فعاليت‌هاي كارفرمايي (دفكا)

رويه‌هاي انضباطي در فعاليت‌هاي انجمني

جمعه 1 مه 2009 بوسيله ى ژنرال هنري مارتين رابرت

روش استاندارد تدوين اساسنامه

شنبه 27 فوريه 2010 بوسيله ى ژنرال هنري مارتين رابرت

روش‌ استاندارد تدوين اساسنامه

شنبه 28 مارس 2009 بوسيله ى ژنرال هنري مارتين رابرت

راه‌ نقشه‌ي آينده

چهار شنبه 3 فوريه 2010

سومين خطابه براي رابطان «شاكا»‌

پنج شنبه 16 آوريل 2009

سازماندهي به كنوانسيون يك انجمن مستقر

دو شنبه 20 آوريل 2009 بوسيله ى گروه‌ نويسندگان , ژنرال هنري مارتين رابرت

شبكه اطلاع‌رساني كانون انجمن‌‌هاي صنفي كارفرمايان حرف استان خراسان جنوبي راه‌اندازي شد

يكشنبه 21 فوريه 2010 بوسيله ى گروه‌ نويسندگان

صورتجلسه و گزارش مقامات در انجمن‌ها و سازمان‌هاي انتخابي

پنج شنبه 4 نوامبر 2010 بوسيله ى ژنرال هنري مارتين رابرت

عرف پارلماني در يك نگاه

جمعه 13 مارس 2009 بوسيله ى گروه‌ نويسندگان

عرف پارلماني:‌ تقاضاي معافيت از يك وظيفه

جمعه 21 ژانويه 2011 بوسيله ى ژنرال هنري مارتين رابرت

واژه كليدهاى يك گروه

گروه هاى ديگر واژه كليدها

پذيرش سايت | تماس | نقشه ى سايت | | آمار سايت | بازديد كنندگان : 495445

 پيگيرى فعاليت سايت fa    ?    |    سايتهاى پيوندى OPML   ?

سايت با اسپيپ درست شده است 2.1.12 + AHUNTSIC

Creative Commons License