به شبكه اطلاع‌رساني كارفرمايان ايران خوش آمديد!

برنامه ‌استراتژيك

:درون گروه كارفرمايان

مقالات مربوط به اين واژه-كليد

مقاله ها

«مراقبت از سلامتي» در اولويت‌هاي سياست دفاعي «اتاق بازرگاني ايالات متحد آمريكا» براي سال 2009

شنبه 16 مه 2009 بوسيله ى گروه‌ نويسندگان

«برنامه‌هاي كشوري كار شايسته» و مديريت مبتني بر نتايج

جمعه 4 فوريه 2011 بوسيله ى گروه‌ نويسندگان , سازمان بين‌المللي كار

فهرست موضوعي اولويت‌هاي اتاق بازرگاني ايالات متحد براي سال 2009

سه شنبه 12 مه 2009 بوسيله ى گروه‌ نويسندگان

فراخوان آي.او.اي از كانون عالي انجمن‌هاي صنفي كارفرمايي ايران براي مشاركت در تدوين كارنقشه‌ سال 2009

جمعه 27 فوريه 2009 بوسيله ى سازمان بين‌المللي كارفرمايان

كارنقشه‌ي سال 2010 سازمان بين مللي كارفرمايان

سه شنبه 9 فوريه 2010 بوسيله ى سازمان بين‌المللي كارفرمايان

كارنقشه‌ي سازمان بين‌‌المللي كارفرمايان براي سال 2011: مسؤليت اجتماعي شركت

يكشنبه 27 مارس 2011 بوسيله ى گروه‌ نويسندگان , سازمان بين‌المللي كارفرمايان

كارنقشه‌ي سازمان بين‌المللي كارفرمايان براي 2011: شكل‌بخشي به دستور كار بيزينس

يكشنبه 20 مارس 2011 بوسيله ى گروه‌ نويسندگان , سازمان بين‌المللي كارفرمايان

كارنقشه‌ي سازمان بين‌المللي كارفرمايان: پاسخ به نيازهاي اعضاء

يكشنبه 27 فوريه 2011 بوسيله ى سازمان بين‌المللي كارفرمايان

كارنقشه‌ي سازمان بين‌المللي كارفرمايان: توسعه‌ي بنگاه

سه شنبه 8 مارس 2011 بوسيله ى گروه‌ نويسندگان , سازمان بين‌المللي كارفرمايان

مهندسي معكوس: پشت‌خواني «چارچوب استراتژيك» آي.او.اي

يكشنبه 1 مارس 2009 بوسيله ى گروه‌ نويسندگان

متن نهايي كارنقشه‌ي سازمان بين المللي كارفرمايان براي سال 2010

دو شنبه 31 مه 2010 بوسيله ى سازمان بين‌المللي كارفرمايان

مراحل چهارم تا ششم «آماده سازي برنامه كشوري كارشايسته»

شنبه 5 فوريه 2011 بوسيله ى گروه‌ نويسندگان , سازمان بين‌المللي كار

مسؤليت‌هاي بين‌المللي سازمان بين‌المللي كارفرمايان

جمعه 10 ژوئن 2011 بوسيله ى پرفسور وايزمن نكولو

نمونه‌ي يك پرسش‌نامه‌ي نظرسنجي در مورد اولويت‌هاي سياست دفاعي كسب و كار

پنج شنبه 14 مه 2009 بوسيله ى گروه‌ نويسندگان

چارچوب استراتژيك سازمان بين‌المللي كارفرمايان: تجربه‌اي براي تشكل‌هاي كارفرمايي ايران

پنج شنبه 26 ژوئن 2008

چشم‌انداز ما براي سازمان بين‌المللي كارفرمايان در دنياي جديد

سه شنبه 7 ژوئن 2011 بوسيله ى پرفسور وايزمن نكولو

چشم‌اندازهاي اوليه سازمان بين‌المللي كارفرمايان براي دستوركار توسعه پسا-2015

دو شنبه 28 ژانويه 2013 بوسيله ى گروه‌ نويسندگان , سازمان بين‌المللي كارفرمايان

کار را شروع کنیم

دو شنبه 13 آوريل 2009

گزارش تجربه‌ي تدوين برنامه‌ي استراتژيك كانون عالي كارفرمايي

سه شنبه 24 ژوئن 2008 بوسيله ى گروه‌ نويسندگان

آموزش جامع مديريت تشكل‌هاي كسب و كار

شنبه 3 نوامبر 2012 بوسيله ى گروه‌ نويسندگان , دفتر فعاليت‌هاي كارفرمايي سازمان بين‌المللي كار , سازمان بين‌المللي كارفرمايان

آماده سازي يك برنامه كشوري كار شايسته: حلقه‌ي شش مرحله‌اي

جمعه 4 فوريه 2011 بوسيله ى گروه‌ نويسندگان , سازمان بين‌المللي كار

آماده‌ سازي سند برنامه كشوري كار شايسته‌ي سازمان بين‌المللي كار

يكشنبه 6 فوريه 2011 بوسيله ى گروه‌ نويسندگان , سازمان بين‌المللي كار

الگويي براي تدوين كارنقشه‌ي تشكل‌هاي كارفرمايي ايراني

سه شنبه 22 فوريه 2011 بوسيله ى آنتونيو پنالوزا دبيركل سازمان بين‌المللي كارفرمايان , سازمان بين‌المللي كارفرمايان

تمرين عملي نوشتن بيانيه‌ي مأموريت

پنج شنبه 9 آوريل 2009

تجارت و سرمايه‌گذاري بين‌المللي در فهرست اولويت‌هاي دفاعي اتاق بازرگاني ايالات متحد آمريكا براي سال 2009

دو شنبه 18 مه 2009 بوسيله ى گروه‌ نويسندگان

تدوين استراتژي كانون عالي تجربه‌اي براي تمام تشكل‌‌هاي كارفرمايي

بوسيله ى گروه‌ نويسندگان

تشكل‌هاي كارفرمايي: نگاهي به آينده؛ قسمت اول: ديباچه

شنبه 11 فوريه 2012 بوسيله ى گروه‌ نويسندگان , داود حسين, رافائل اف. كراو، كارشناس ارشد فعاليت‌هاي كارفرمايي

دومين دوره آموزش جامع مديريت تشكل‌هاي كسب و كار

شنبه 3 اوت 2013 بوسيله ى گروه‌ نويسندگان , دفتر فعاليت‌هاي كارفرمايي سازمان بين‌المللي كار , سازمان بين‌المللي كارفرمايان

در تدوين «كارنقشه‌»‌ سازمان بين‌المللي كارفرمايان براي سال 2011 مشاركت كنيد

پنج شنبه 3 فوريه 2011 بوسيله ى گروه‌ نويسندگان , آنتونيو پنالوزا دبيركل سازمان بين‌المللي كارفرمايان , سازمان بين‌المللي كارفرمايان

در تدوين چارچوب استراتژيك سازمان بين‌المللي كارفرمايان مشاركت كنيم

سه شنبه 17 فوريه 2009 بوسيله ى آنتونيو پنالوزا دبيركل سازمان بين‌المللي كارفرمايان

دعوت به شركت در كارگروه روابط صنعتي سازمان بين‌المللي كارفرمايان

دو شنبه 22 آوريل 2013 بوسيله ى گروه‌ نويسندگان , برنت ويلتون دبيركل سازمان بين‌المللي كارفرمايان

رويكرد استراتژيك به مديريت تشكل‌هاي كارفرمايي

يكشنبه 15 مارس 2009 بوسيله ى سازمان بين‌المللي كارفرمايان , سازمان بين‌المللي كار

رويكرد استراتژيك به مديريت تشكل‌هاي كارفرمايي: تحليل قوت ضعف/فرصت تهديد، سافا و نظرسنجي

پنج شنبه 1 مارس 2012 بوسيله ى گروه‌ نويسندگان , داود حسين, دفتر فعاليت‌هاي كارفرمايي (دفكا)

رويكرد استراتژيك به مديريت تشكل‌هاي كارفرمايي: تدوين بيانيه‌ي مأموريت

چهار شنبه 11 ژانويه 2012 بوسيله ى گروه‌ نويسندگان , داود حسين

رويكرد استراتژيك به تشكل‌هاي كارفرمايي: اولويت‌هاي راهبردي مورد توافق

چهار شنبه 8 فوريه 2012 بوسيله ى گروه‌ نويسندگان , دفتر فعاليت‌هاي كارفرمايي (دفكا)

راه‌ نقشه‌ي آينده

چهار شنبه 3 فوريه 2010

واژه كليدهاى يك گروه

گروه هاى ديگر واژه كليدها

بخشها

پذيرش سايت | تماس | نقشه ى سايت | | آمار سايت | بازديد كنندگان : 500193

 پيگيرى فعاليت سايت fa    ?    |    سايتهاى پيوندى OPML   ?

سايت با اسپيپ درست شده است 2.1.12 + AHUNTSIC

Creative Commons License