به شبكه اطلاع‌رساني كارفرمايان ايران خوش آمديد!

گروه 20

:درون گروه كارفرمايان

مقالات مربوط به اين واژه-كليد

كليدواژه گروه 20 كه روز سه‌شنبه 26 دي ماه 1391 ايجاد شد به تمام مقالات و اسناد مربوط به فعاليت‌هاي گروه 20 برچسب خواهد شد.

مقاله ها

ريو + 20

يكشنبه 20 مه 2012 بوسيله ى سازمان بين‌المللي كارفرمايان

كارنقشه‌ي رشد و شغل‌هاي كيفي

يكشنبه 23 نوامبر 2014 بوسيله ى گروه‌ نويسندگان

مشورت‌هاي كارفرمايي به وزيران كار: 1. مقدمه

چهار شنبه 28 سپتامبر 2011 بوسيله ى گروه‌ نويسندگان , سازمان بين‌المللي كارفرمايان

مشورت‌هاي كارفرمايي به وزيران كار:‌ 2 - شغل آفريني

چهار شنبه 5 اكتبر 2011 بوسيله ى سازمان بين‌المللي كارفرمايان

مشاوره‌ي كارفرمايان با وزيران اشتغال گروه 20 !

چهار شنبه 28 سپتامبر 2011 بوسيله ى آنتونيو پنالوزا دبيركل سازمان بين‌المللي كارفرمايان

همكاري سازمان بين‌المللي كارفرمايان با گروه 20 براي ايجاد اشتغال

شنبه 1 اكتبر 2011 بوسيله ى آنتونيو پنالوزا دبيركل سازمان بين‌المللي كارفرمايان

بنگاه‌‌آفريني پايدار و توسعه براي افزايش شغل‌ آفريني و مشاركت بازار كار حياتي هستند

شنبه 16 آوريل 2011 بوسيله ى سازمان بين‌المللي كارفرمايان

بيانيه تعهدات رهبران گروه 20 براي رشد و ايجاد شغل

دو شنبه 24 نوامبر 2014 بوسيله ى گروه‌ نويسندگان

بيانيه‌ي سياستگذاري اشتغال: تهيه شده براي نشست مسؤلان ارشد اشتغال گروه 20-7 آوريل 2011

دو شنبه 8 اوت 2011 بوسيله ى سيد حسن افتخاريان

بيشترين‌سازي منافع هماهنگي بين‌المللي براي سياست اقتصادي و اجتماعي

جمعه 27 مه 2011 بوسيله ى گروه‌ نويسندگان , سازمان بين‌المللي كارفرمايان

برنامه فدراسيون روسيه براي رياست بر گروه 20

سه شنبه 15 ژانويه 2013 بوسيله ى گروه‌ نويسندگان

توصيه‌هايي به رئيسان كشورها و دولت‌هاي گروه 20 در خصوص اشتغال و سرمايه‌گذاري در نيروي انساني

دو شنبه 15 آوريل 2013 بوسيله ى برنت ويلتون دبيركل سازمان بين‌المللي كارفرمايان

دولت‌هاي گروه بيست بايد براي انعطاف‌پذيري بازار كار به اصلاحات ساختاري بپردازند!

چهار شنبه 10 سپتامبر 2014 بوسيله ى گروه‌ نويسندگان , سازمان بين‌المللي كارفرمايان

عناصر كليدي كيفيت در نظام‌هاي شاگردي

دو شنبه 27 مه 2013 بوسيله ى گروه‌ نويسندگان , سازمان بين‌المللي كارفرمايان

واژه كليدهاى يك گروه

گروه هاى ديگر واژه كليدها

پذيرش سايت | تماس | نقشه ى سايت | | آمار سايت | بازديد كنندگان : 418132

 پيگيرى فعاليت سايت fa    ?    |    سايتهاى پيوندى OPML   ?

سايت با اسپيپ درست شده است 2.1.12 + AHUNTSIC

Creative Commons License