به شبكه اطلاع‌رساني كارفرمايان ايران خوش آمديد!

اصول و حقوق بنيادين در كار

:درون گروه كارفرمايان

مقالات مربوط به اين واژه-كليد

مقاله ها

«ايزو 26000» چيست؟

شنبه 22 سپتامبر 2012 بوسيله ى سازمان بين‌المللي كارفرمايان

كنفرانس س.ب.ك كاربست استانداردهاي كار در 26 كشور را بررسي مي‌كند

جمعه 21 ژوئن 2013 بوسيله ى گروه‌ نويسندگان , سازمان بين‌المللي كار

چانه زني دسته جمعي در خدمات دولتي: راهي به پيش

يكشنبه 31 مارس 2013 بوسيله ى گروه‌ نويسندگان , سازمان بين‌المللي كار

يكصد و يكمين اجلاس كنفرانس بين‌المللي كار از نگاه كارفرمايان:‌ 5. بحث مكرر در مورد هدف راهبردي اصول و حقوق بنايدين در كار

چهار شنبه 1 اوت 2012 بوسيله ى گروه‌ نويسندگان , سازمان بين‌المللي كارفرمايان

گفتگوي اجتماعي؛ فصل اول: تعاريف و نقش س.ب.ك

جمعه 5 آوريل 2013 بوسيله ى گروه‌ نويسندگان , سازمان بين‌المللي كار

تكليف دولت‌هاي كشورهاي عضو س.ب.ك براي ارايه يك نسخه از گزارش‌هاي خود به سازمان‌هاي نمايندگي كارفرمايي و كارگري

چهار شنبه 3 ژوئيه 2013 بوسيله ى گروه‌ نويسندگان , سازمان بين‌المللي كارفرمايان

راهنماي س.ب.كا در خصوص كنوانسيون 87

دو شنبه 3 ژوئن 2013 بوسيله ى گروه‌ نويسندگان , سازمان بين‌المللي كارفرمايان

واژه كليدهاى يك گروه

گروه هاى ديگر واژه كليدها

پذيرش سايت | تماس | نقشه ى سايت | | آمار سايت | بازديد كنندگان : 479186

 پيگيرى فعاليت سايت fa    ?    |    سايتهاى پيوندى OPML   ?

سايت با اسپيپ درست شده است 2.1.12 + AHUNTSIC

Creative Commons License