به شبكه اطلاع‌رساني كارفرمايان ايران خوش آمديد!

همايش ملي كار

:درون گروه كارفرمايان

مقالات مربوط به اين واژه-كليد

مقاله ها

گزارش هيأت مديره به مجمع عمومي سال 1385: همايش ملي كار


«برنامه‌هاي كشوري كار شايسته» و مديريت مبتني بر نتايج

جمعه 4 فوريه 2011 بوسيله ى گروه‌ نويسندگان , سازمان بين‌المللي كار

قطعنامه ششمين همايش ملي كار

سه شنبه 28 آوريل 2015 بوسيله ى گروه‌ نويسندگان

منشور همايش ملي كار شايسته به تصويب رسيد

دو شنبه 14 فوريه 2011 بوسيله ى گروه‌ نويسندگان

مجموعه مقالات و سخنراني‌هاي اولين همايش ملي كار

دو شنبه 5 ژانويه 2009 بوسيله ى گروه‌ نويسندگان

مجموعه مقالات و سخنراني‌هاي سومين همايش ملي كار

دو شنبه 5 ژانويه 2009 بوسيله ى گروه‌ نويسندگان

مجموعه سخنراني‌ها و مقالات برگزيده چهارمين همايش ملي كار

دو شنبه 5 ژانويه 2009

مجموعه سخنراني‌ها و برگزيده مقالات پنجمن همايش ملي كار

دو شنبه 5 ژانويه 2009

مجموعه‌ مقالات و سخنراني‌هاي دومين همايش ملي كار

دو شنبه 5 ژانويه 2009 بوسيله ى گروه‌ نويسندگان

مراحل چهارم تا ششم «آماده سازي برنامه كشوري كارشايسته»

شنبه 5 فوريه 2011 بوسيله ى گروه‌ نويسندگان , سازمان بين‌المللي كار

نمايندگان گروه كارفرما در ششمين همايش ملي كار معرفي شدند

چهار شنبه 15 آوريل 2015 بوسيله ى گروه‌ نويسندگان , مهندس محمد مروّج حسيني دبيركل كانون عالي انجمن‌هاي صنفي كارفرمايي ايران

چهارمين مرحله‌ي تدوين برنامه‌ي كشوري كار شايسته

جمعه 28 ژانويه 2011

چهارمين نشست ششمين دوره‌ي همايش ملي كار 24 فروردين برگزار مي‌شود

جمعه 3 آوريل 2009

نخستين نشست دوجانبه ششمين همايش ملي كار

دو شنبه 19 ژانويه 2009

هشدارهاي تكان‌دهنده‌ي دبيركل خانه كارگر را جدي بگيريم!

پنج شنبه 5 مارس 2009 بوسيله ى گروه‌ نويسندگان

گزارش تصويري نخستين نشست دوجانبه‌ي همايش ملي كار

دو شنبه 5 ژانويه 2009

گزارش تصويري از همايش ملي كار: از صحن

چهار شنبه 29 آوريل 2015 بوسيله ى گروه‌ نويسندگان

گزارش تصويري از همايش ملي كار: تنفس

چهار شنبه 29 آوريل 2015 بوسيله ى گروه‌ نويسندگان

گزارش تصويري دومين نشست دوجانبه‌ي ششمين همايش ملي كار

چهار شنبه 11 فوريه 2009 بوسيله ى روشن نورزي؛ عكاس

گزارش تصويري ششمين نشست دوجانبه

سه شنبه 2 مارس 2010

پس از ده سال چراغ همايش ملي روشن مي‌شود

يكشنبه 12 آوريل 2015 بوسيله ى گروه‌ نويسندگان

آماده سازي يك برنامه كشوري كار شايسته: حلقه‌ي شش مرحله‌اي

جمعه 4 فوريه 2011 بوسيله ى گروه‌ نويسندگان , سازمان بين‌المللي كار

آماده‌ سازي سند برنامه كشوري كار شايسته‌ي سازمان بين‌المللي كار

يكشنبه 6 فوريه 2011 بوسيله ى گروه‌ نويسندگان , سازمان بين‌المللي كار

اميدوارم اجراي برنامه‌ي ملي كار شايسته در قانون برنامه پنجم توسعه مانند برنامه چهارم متوقف نشود

سه شنبه 8 فوريه 2011 بوسيله ى گروه‌ نويسندگان , مهندس محمد عطارديان رئيس هیأت مدیره كانون عالي انجمن‌هاي صنفي كارفرمايي ايران

اتحاد تشكل‌هاي كارگري و كارفرمايي براي مقابله با واردات بي‌رويه

چهار شنبه 28 آوريل 2010 بوسيله ى گروه‌ نويسندگان

بيشترين سازي فرصت تشكل‌هاي كارفرمايي در چارچوب برنامه‌‌ي كشوري كار شايسته

يكشنبه 23 ژانويه 2011

برنامه ملی کار شایسته

چهار شنبه 29 آوريل 2015 بوسيله ى مهندس محمد عطارديان رئيس هیأت مدیره كانون عالي انجمن‌هاي صنفي كارفرمايي ايران

تدوين برنامه كشوري كار شايسته در شش مرحله

چهار شنبه 26 ژانويه 2011

دومين نشست دوجانبه‌ي ششمين همايش ملي كار برگزار مي‌شود

شنبه 7 فوريه 2009

راهنماي تدوين و اجراي برنامه كشوري كار شايسته: مرور كلي

چهار شنبه 2 فوريه 2011 بوسيله ى سازمان بين‌المللي كار

راهنمای تدوین و اجرای برنامه کشوری کار شایسته

چهار شنبه 23 فوريه 2011 بوسيله ى گروه‌ نويسندگان , سازمان بين‌المللي كار

سومين نشست دوجانبه‌ي نمايندگان تشكل‌هاي كارگري و كارفرمايي بخش خصوصي

سه شنبه 24 فوريه 2009

شانزدهمين همايش ملي كار با موضوع «كارشايسته»

سه شنبه 1 فوريه 2011 بوسيله ى گروه‌ نويسندگان

شرايط «برنامه‌‌هاي كشوري كار شايسته»

پنج شنبه 3 فوريه 2011 بوسيله ى گروه‌ نويسندگان , سازمان بين‌المللي كار

ضرورت اجراي ماده 101 قانون برنامه چهارم توسعه

سه شنبه 2 مارس 2010

واژه كليدهاى يك گروه

گروه هاى ديگر واژه كليدها

بخشها

پذيرش سايت | تماس | نقشه ى سايت | | آمار سايت | بازديد كنندگان : 475380

 پيگيرى فعاليت سايت fa    ?    |    سايتهاى پيوندى OPML   ?

سايت با اسپيپ درست شده است 2.1.12 + AHUNTSIC

Creative Commons License