به شبكه اطلاع‌رساني كارفرمايان ايران خوش آمديد!

سه‌جانبه‌گرايي

:درون گروه كارفرمايان

مقالات مربوط به اين واژه-كليد

مقاله ها

كارفرمايان: سه‌جانبه‌گرايي يا دوجانبه‌گرايي؟

شنبه 28 ژانويه 2012 بوسيله ى گروه‌ نويسندگان , داود حسين, سريان دو سيلوا. كارشناس ارشد فعاليت‌هاي كارفرمايي س.ب.ك

ماده‌ي واحده‌ي پيشنهادي كعاصكا براي احياي سازمان تأمين اجتماعي

يكشنبه 29 آوريل 2012 بوسيله ى كانون عالي انجمن‌هاي صنفي كارفرمايي يران (كعاصكا)

همايش ارايه مطالبات سازمان‌هاي جامعه مدني به نامزدهاي انتخابات رياست جمهوري

دو شنبه 10 ژوئن 2013 بوسيله ى غزل حسين، خبرنگار و عكاس

گفتگوي اجتماعي؛ فصل اول: تعاريف و نقش س.ب.ك

جمعه 5 آوريل 2013 بوسيله ى گروه‌ نويسندگان , سازمان بين‌المللي كار

گزارش دبيرخانه س.ب.ك در خصوص «گفتگوي اجتماعي»؛ قسمت اول:‌ فهرست مطالب

چهار شنبه 3 آوريل 2013 بوسيله ى گروه‌ نويسندگان , سازمان بين‌المللي كار

پيشنهاد يك ماده واحده براي تأمين سه‌جانبه گرايي در سازمان تأمين اجتماعي

يكشنبه 13 اكتبر 2013 بوسيله ى هيأت مديره كانون عالي انجمن‌هاي صنفي كارفرمايي ايران

ارزيابي و پيگيري پيشرفت در كار شايسته

يكشنبه 9 مارس 2014 بوسيله ى سازمان بين‌المللي كارفرمايان

بيانيه اسلو: بازسازي اعتماد در شغل‌‌ها و در رشد

يكشنبه 5 مه 2013 بوسيله ى گروه‌ نويسندگان , سازمان بين‌المللي كار

جايگاه جمهوري اسلامي ايران در گزارش كميته‌ي كارشناسان؛ قسمت اول:‌ سازوكار‌هاي نظارتي

سه شنبه 13 مارس 2012 بوسيله ى گروه‌ نويسندگان , سازمان بين‌المللي كار

ده عامل مؤثر بر ارتقاء بهروه‌ وري نيروي كار از نظر دبيركل كعاصكا

شنبه 8 مارس 2014 بوسيله ى مهندس محمد عطارديان رئيس هیأت مدیره كانون عالي انجمن‌هاي صنفي كارفرمايي ايران

درخواست معرفي نماينده كارفرمايان براي شركت در نشست سه‌جانبه در خصوص مهاجرت نيروي كار

چهار شنبه 7 اوت 2013 بوسيله ى سازمان بين‌المللي كارفرمايان

دستاوردهاي كارفرمايان در نهمين نشست منطقه‌اي اروپا و آسياي مركزي

شنبه 4 مه 2013 بوسيله ى گروه‌ نويسندگان , سازمان بين‌المللي كارفرمايان

راهنماي س.ب.كا در خصوص كنوانسيون 87

دو شنبه 3 ژوئن 2013 بوسيله ى گروه‌ نويسندگان , سازمان بين‌المللي كارفرمايان

س.ب.ك چارچوب عمل جديدي براي گفتگوي اجتماعي تصويب كرد

پنج شنبه 20 ژوئن 2013 بوسيله ى گروه‌ نويسندگان , سازمان بين‌المللي كار

سه‌جانبه‌‌گرايي، كارفرمايان و تشكل‌هاي آنان؛ قسمت سوم: نقش كارفرمايان و تشكل‌هاي آنان

يكشنبه 25 دسامبر 2011 بوسيله ى گروه‌ نويسندگان , سريان دو سيلوا. كارشناس ارشد فعاليت‌هاي كارفرمايي س.ب.ك

سه‌جانبه‌گرايي، كارفرمايان و تشكل‌هاي آنان؛ قسمت چهارم: شرايط حضور كارآمد در سه‌جانبه‌گرايي

سه شنبه 3 ژانويه 2012 بوسيله ى گروه‌ نويسندگان , سريان دو سيلوا. كارشناس ارشد فعاليت‌هاي كارفرمايي س.ب.ك

سه‌جانبه‌گرايي، كارفرمايان و تشكل‌هاي آنان؛ قسمت پنجم : دوجانبه‌گرايي و سه‌جانبه‌گرايي

سه شنبه 10 ژانويه 2012 بوسيله ى گروه‌ نويسندگان , سريان دو سيلوا. كارشناس ارشد فعاليت‌هاي كارفرمايي س.ب.ك

سه‌جانبه‌گرايي، كارفرمايان و تشكل‌هاي آنان؛ قسمت آخر: نقش س.ب.ك در تقويت تشكل‌هاي كارفرمايي

پنج شنبه 9 فوريه 2012 بوسيله ى گروه‌ نويسندگان , داود حسين, سريان دو سيلوا. كارشناس ارشد فعاليت‌هاي كارفرمايي س.ب.ك

سه‌جانبه‌گرايي، كارفرمايان و تشكل‌هاي آنان؛ قسمت اول:‌ ديباچه

يكشنبه 4 دسامبر 2011 بوسيله ى گروه‌ نويسندگان , داود حسين, سريان دو سيلوا. كارشناس ارشد فعاليت‌هاي كارفرمايي س.ب.ك

سه‌جانبه‌گرايي، كارفرمايان و تشكل‌هاي آنان؛ قسمت دوم: بعضي خصوصيات سه‌جانبه‌‌گرايي در آسيا

دو شنبه 19 دسامبر 2011 بوسيله ى گروه‌ نويسندگان , سريان دو سيلوا. كارشناس ارشد فعاليت‌هاي كارفرمايي س.ب.ك

عناصر كليدي كيفيت در نظام‌هاي شاگردي

دو شنبه 27 مه 2013 بوسيله ى گروه‌ نويسندگان , سازمان بين‌المللي كارفرمايان

واژه كليدهاى يك گروه

گروه هاى ديگر واژه كليدها

پذيرش سايت | تماس | نقشه ى سايت | | آمار سايت | بازديد كنندگان : 465164

 پيگيرى فعاليت سايت fa    ?    |    سايتهاى پيوندى OPML   ?

سايت با اسپيپ درست شده است 2.1.12 + AHUNTSIC

Creative Commons License