به شبكه اطلاع‌رساني كارفرمايان ايران خوش آمديد!

كف حمايت اجتماعي

:درون گروه كارفرمايان

مقالات مربوط به اين واژه-كليد

مقاله ها

«جوامع سالمند، اشتغال و حمايت اجتماعي»

پنج شنبه 15 نوامبر 2012 بوسيله ى سازمان بين‌المللي كار

قطعنامه‌ي همايش سه‌جانبه‌ي «تبيين راهبردهاي بازنگري قانون تأمين اجتماعي»‌

چهار شنبه 30 نوامبر 2011 بوسيله ى گروه‌ نويسندگان

كف حمايت اجتماعي: نقش سازمان جهاني بهداشت

سه شنبه 29 مارس 2011 بوسيله ى گروه‌ نويسندگان , سازمان بين‌المللي كارفرمايان

كف حمايت اجتماعي: نقش شركاي اجتماعي

سه شنبه 19 آوريل 2011 بوسيله ى گروه‌ نويسندگان , سازمان بين‌المللي كارفرمايان

كف حمايت اجتماعي:‌ نقش سازمان بين‌المللي كار

پنج شنبه 17 مارس 2011 بوسيله ى گروه‌ نويسندگان , سازمان بين‌المللي كارفرمايان

كف‌هاي حمايت اجتماعي براي عدالت اجتماعي و جهاني‌سازي منصفانه

چهار شنبه 21 سپتامبر 2011 بوسيله ى آنتونيو پنالوزا دبيركل سازمان بين‌المللي كارفرمايان

كليات مسائل مربوط به كف حمايت اجتماعي

پنج شنبه 22 سپتامبر 2011 بوسيله ى گروه‌ نويسندگان , سازمان بين‌المللي كارفرمايان

مفهوم «كف حمايت اجتماعي»: كليات

سه شنبه 8 مارس 2011 بوسيله ى گروه‌ نويسندگان , آنتونيو پنالوزا دبيركل سازمان بين‌المللي كارفرمايان , سازمان بين‌المللي كارفرمايان

مفهوم «كف حمايت اجتماعي»: خطابه‌اي براي كارفرمايان

دو شنبه 21 فوريه 2011 بوسيله ى آنتونيو پنالوزا دبيركل سازمان بين‌المللي كارفرمايان

مفهوم كف حمايت اجتماعي: مشاركت ساير آژانس‌هاي بين‌المللي

چهار شنبه 13 آوريل 2011 بوسيله ى گروه‌ نويسندگان , سازمان بين‌المللي كارفرمايان

مشورت‌هاي كارفرمايي به وزيران كار: 3 - حمايت اجتماعي

شنبه 22 اكتبر 2011 بوسيله ى گروه‌ نويسندگان , سازمان بين‌المللي كارفرمايان

يكصد و يكمين اجلاس كنفرانس بين‌المللي كار از نگاه كارفرمايان: 3. توصيه‌نامه در خصوص كف حمايت اجتماعي

جمعه 6 ژوئيه 2012 بوسيله ى گروه‌ نويسندگان , سازمان بين‌المللي كارفرمايان

يكصدمين كنفرانس بين‌المللي كار: مذاكره در خصوص تأمين اجتماعي

دو شنبه 18 آوريل 2011 بوسيله ى گروه‌ نويسندگان , آنتونيو پنالوزا دبيركل سازمان بين‌المللي كارفرمايان

پاسخ‌هاي كارفرمايي به پرسش‌هاي تأمين اجتماعي (1)

يكشنبه 25 سپتامبر 2011 بوسيله ى گروه‌ نويسندگان , سازمان بين‌المللي كارفرمايان

پاسخ‌هاي كارفرمايي به پرسش‌هاي تأمين اجتماعي: اصول راهنما براي بسط تأمين اجتماعي (قسمت آخر)

پنج شنبه 27 اكتبر 2011 بوسيله ى گروه‌ نويسندگان , سازمان بين‌المللي كارفرمايان

پاسخ‌هاي كارفرمايي به پرسش‌هاي تأمين اجتماعي: راهبرد بسط تأمين اجتماعي ملي (3)

يكشنبه 16 اكتبر 2011 بوسيله ى گروه‌ نويسندگان , سازمان بين‌المللي كارفرمايان

تعريف جزء دوم مفهوم كف حمايت اجتماعي: سطح كالاها و خدمات اجتماعي

دو شنبه 14 مارس 2011 بوسيله ى گروه‌ نويسندگان , سازمان بين‌المللي كارفرمايان

جمع‌بندي نشست وزيران كار و اشتغال گروه 20 در پاريس: جهان با دوران سختي رو به رو است (1)

يكشنبه 2 اكتبر 2011 بوسيله ى گروه‌ نويسندگان

در يكصدمين اجلاس كنفرانس بين‌المللي كار چه گذشت: هدف راهبردي حمايت اجتماعي (4)

پنج شنبه 11 اوت 2011 بوسيله ى گروه‌ نويسندگان , سازمان بين‌المللي كارفرمايان

راهنماي كارفرمايان در خصوص توصيه نامه 202سازمان بين‌المللي كار

چهار شنبه 5 سپتامبر 2012 بوسيله ى گروه‌ نويسندگان , سازمان بين‌المللي كارفرمايان

واژه كليدهاى يك گروه

گروه هاى ديگر واژه كليدها

پذيرش سايت | تماس | نقشه ى سايت | | آمار سايت | بازديد كنندگان : 505424

 پيگيرى فعاليت سايت fa    ?    |    سايتهاى پيوندى OPML   ?

سايت با اسپيپ درست شده است 2.1.12 + AHUNTSIC

Creative Commons License