به شبكه اطلاع‌رساني كارفرمايان ايران خوش آمديد!

اشتغال جوانان

:درون گروه كارفرمايان

مقالات مربوط به اين واژه-كليد

مقاله ها

فقط با اقدام‌هاي سه جانبه مي‌توان در اين نبرد پيروز شد

جمعه 18 ژانويه 2013 بوسيله ى گاي رايدر مديركل سازمان بين‌المللي كار

مشورت‌هاي كارفرمايي به وزيران كار: 1. مقدمه

چهار شنبه 28 سپتامبر 2011 بوسيله ى گروه‌ نويسندگان , سازمان بين‌المللي كارفرمايان

مشورت‌هاي كارفرمايي به وزيران كار: 3 - حمايت اجتماعي

شنبه 22 اكتبر 2011 بوسيله ى گروه‌ نويسندگان , سازمان بين‌المللي كارفرمايان

مشورت‌هاي كارفرمايي به وزيران كار:‌ 2 - شغل آفريني

چهار شنبه 5 اكتبر 2011 بوسيله ى سازمان بين‌المللي كارفرمايان

مشاوره‌ي كارفرمايان با وزيران اشتغال گروه 20 !

چهار شنبه 28 سپتامبر 2011 بوسيله ى آنتونيو پنالوزا دبيركل سازمان بين‌المللي كارفرمايان

نقش تشكل‌هاي كارفرمايي در رشد:‌ دستكاري‌ در سياست‌هاي رشد براي رسيدن به نتايج خاص

شنبه 2 ژوئيه 2011 بوسيله ى گروه‌ نويسندگان , دفتر اقدامات كارفرمايي سازمان بين‌‌المللي كار

نرخ بيكاري جوانان يا نسبت بيكاري آنان؟ تفاوت در چيست؟

يكشنبه 4 نوامبر 2012 بوسيله ى گروه‌ نويسندگان , سازمان بين‌المللي كار

چشم‌انداز بازنگري شده‌ي كارفرمايان نسبت به سازمان بين‌المللي كار: اولويت‌هاي سياسي (2)

پنج شنبه 20 اكتبر 2011 بوسيله ى گروه‌ نويسندگان , آنتونيو پنالوزا دبيركل سازمان بين‌المللي كارفرمايان , سازمان بين‌المللي كارفرمايان

همكاري سازمان بين‌المللي كارفرمايان با گروه 20 براي ايجاد اشتغال

شنبه 1 اكتبر 2011 بوسيله ى آنتونيو پنالوزا دبيركل سازمان بين‌المللي كارفرمايان

هنوز هم كوچك زيباست؟

يكشنبه 28 ژوئيه 2013 بوسيله ى گروه‌ نويسندگان , سازمان بين‌المللي كار

يكصد و يكمين اجلاس كنفرانس بين‌المللي كار از نگاه كارفرمايان: 4.بحران اشتغال جوانان

پنج شنبه 12 ژوئيه 2012 بوسيله ى گروه‌ نويسندگان , سازمان بين‌المللي كارفرمايان

پنج دليل در اهميت شاگردي

شنبه 20 سپتامبر 2014 بوسيله ى گروه‌ نويسندگان

الأن منتشر شد:‌ «پرداختن به چالش‌هاي اشتغال جوانان» - راهنماي مقدماتي براي تشكل‌هاي كارفرمايي

پنج شنبه 24 مارس 2011 بوسيله ى گروه‌ نويسندگان

ارتقاي نظام‌هاي استاد شاگردي؛ قسمت دوم: تجربه آلمان

دو شنبه 25 فوريه 2013 بوسيله ى سازمان بين‌المللي كارفرمايان

اشتغال جوانان

چهار شنبه 2 مه 2012 بوسيله ى سازمان بين‌المللي كارفرمايان

بيانيه مشترك دو سازمان كارفرمايي به نشست مشترك وزيران كار و مالي كشورهاي گروه 20

پنج شنبه 27 ژوئن 2013 بوسيله ى گروه‌ نويسندگان , سازمان بين‌المللي كارفرمايان

بيانيه اعلام مواضع س.ب.كا در خصوص شكل‌هاي انعطاف‌ پذپر كار

چهار شنبه 22 ژانويه 2014 بوسيله ى برنت ويلتون دبيركل سازمان بين‌المللي كارفرمايان

بيانيه‌ي سياستگذاري اشتغال: تهيه شده براي نشست مسؤلان ارشد اشتغال گروه 20-7 آوريل 2011

دو شنبه 8 اوت 2011 بوسيله ى سيد حسن افتخاريان

بيشترين‌سازي منافع هماهنگي بين‌المللي براي سياست اقتصادي و اجتماعي

جمعه 27 مه 2011 بوسيله ى گروه‌ نويسندگان , سازمان بين‌المللي كارفرمايان

بحران اشتغال جوانان:‌ وقت عمل؛ قسمت اول

دو شنبه 4 ژوئن 2012 بوسيله ى گروه‌ نويسندگان , سازمان بين‌المللي كار

برنامه‌ي مكزيك براي رياست بر گروه 20

چهار شنبه 15 فوريه 2012 بوسيله ى گروه‌ نويسندگان

توصيه‌هايي به رئيسان كشورها و دولت‌هاي گروه 20 در خصوص اشتغال و سرمايه‌گذاري در نيروي انساني

دو شنبه 15 آوريل 2013 بوسيله ى برنت ويلتون دبيركل سازمان بين‌المللي كارفرمايان

جمع‌بندي نشست وزيران كار و اشتغال گروه 20 در پاريس: بهبود سياست‌هاي اشتغال (2)

پنج شنبه 13 اكتبر 2011 بوسيله ى گروه‌ نويسندگان

جمع‌بندي نشست وزيران كار و اشتغال گروه 20 در پاريس: جهان با دوران سختي رو به رو است (1)

يكشنبه 2 اكتبر 2011 بوسيله ى گروه‌ نويسندگان

جايگاه جمهوري اسلامي ايران در گزارش كميته كارشناسان؛ قسمت آخر: كنوانسيون سياست اشتغال

دو شنبه 26 مارس 2012 بوسيله ى گروه‌ نويسندگان , سازمان بين‌المللي كار

عناصر كليدي كيفيت در نظام‌هاي شاگردي

دو شنبه 27 مه 2013 بوسيله ى گروه‌ نويسندگان , سازمان بين‌المللي كارفرمايان

واژه كليدهاى يك گروه

گروه هاى ديگر واژه كليدها

پذيرش سايت | تماس | نقشه ى سايت | | آمار سايت | بازديد كنندگان : 495445

 پيگيرى فعاليت سايت fa    ?    |    سايتهاى پيوندى OPML   ?

سايت با اسپيپ درست شده است 2.1.12 + AHUNTSIC

Creative Commons License