به شبكه اطلاع‌رساني كارفرمايان ايران خوش آمديد!

برنامه كشوري كار شايسته

:درون گروه كارفرمايان

مقالات مربوط به اين واژه-كليد

مقاله ها

«برنامه‌هاي كشوري كار شايسته» و مديريت مبتني بر نتايج

جمعه 4 فوريه 2011 بوسيله ى گروه‌ نويسندگان , سازمان بين‌المللي كار

كارشايسته: روش عملياتي كردن آن

پنج شنبه 10 فوريه 2011 بوسيله ى گروه‌ نويسندگان , سازمان بين‌المللي كارفرمايان

منشور همايش ملي كار شايسته به تصويب رسيد

دو شنبه 14 فوريه 2011 بوسيله ى گروه‌ نويسندگان

مراحل چهارم تا ششم «آماده سازي برنامه كشوري كارشايسته»

شنبه 5 فوريه 2011 بوسيله ى گروه‌ نويسندگان , سازمان بين‌المللي كار

گفتگوي اجتماعي؛ فصل اول: تعاريف و نقش س.ب.ك

جمعه 5 آوريل 2013 بوسيله ى گروه‌ نويسندگان , سازمان بين‌المللي كار

آماده سازي يك برنامه كشوري كار شايسته: حلقه‌ي شش مرحله‌اي

جمعه 4 فوريه 2011 بوسيله ى گروه‌ نويسندگان , سازمان بين‌المللي كار

آماده‌ سازي سند برنامه كشوري كار شايسته‌ي سازمان بين‌المللي كار

يكشنبه 6 فوريه 2011 بوسيله ى گروه‌ نويسندگان , سازمان بين‌المللي كار

اميدوارم اجراي برنامه‌ي ملي كار شايسته در قانون برنامه پنجم توسعه مانند برنامه چهارم متوقف نشود

سه شنبه 8 فوريه 2011 بوسيله ى گروه‌ نويسندگان , مهندس محمد عطارديان رئيس هیأت مدیره كانون عالي انجمن‌هاي صنفي كارفرمايي ايران

جمع‌بندي پانزدهمين نشست منطقه‌اي سازمان بين‌المللي كار در آسيا و اقيانوسيه؛ قسمت اول

دو شنبه 9 ژانويه 2012 بوسيله ى گروه‌ نويسندگان , سازمان بين‌المللي كار

جمع‌بندي پانزدهمين نشست منطقه‌اي سازمان بين‌المللي كار در آسيا و اقيانوسيه؛ قسمت دوم

شنبه 21 ژانويه 2012 بوسيله ى گروه‌ نويسندگان , سازمان بين‌المللي كار

جمع‌بندي پانزدهمين نشست منطقه‌اي سازمان بين‌المللي كار در آسيا و اقيانوسيه؛ قسمت سوم

دو شنبه 6 فوريه 2012 بوسيله ى گروه‌ نويسندگان

جمعبندي پانزدهمين نشست منطقه‌اي سازمان بين‌المللي كار در آسيا و اقيانوسيه: قسمت پاياني

چهار شنبه 29 فوريه 2012 بوسيله ى گروه‌ نويسندگان , سازمان بين‌المللي كار

رويكرد استراتژيك به مديريت تشكل‌هاي كارفرمايي: تحليل قوت ضعف/فرصت تهديد، سافا و نظرسنجي

پنج شنبه 1 مارس 2012 بوسيله ى گروه‌ نويسندگان , داود حسين, دفتر فعاليت‌هاي كارفرمايي (دفكا)

رويكرد استراتژيك به تشكل‌هاي كارفرمايي: اولويت‌هاي راهبردي مورد توافق

چهار شنبه 8 فوريه 2012 بوسيله ى گروه‌ نويسندگان , دفتر فعاليت‌هاي كارفرمايي (دفكا)

راهنمای تدوین و اجرای برنامه کشوری کار شایسته

چهار شنبه 23 فوريه 2011 بوسيله ى گروه‌ نويسندگان , سازمان بين‌المللي كار

واژه كليدهاى يك گروه

گروه هاى ديگر واژه كليدها

پذيرش سايت | تماس | نقشه ى سايت | | آمار سايت | بازديد كنندگان : 420731

 پيگيرى فعاليت سايت fa    ?    |    سايتهاى پيوندى OPML   ?

سايت با اسپيپ درست شده است 2.1.12 + AHUNTSIC

Creative Commons License