به شبكه اطلاع‌رساني كارفرمايان ايران خوش آمديد!

كار شايسته

:درون گروه كارفرمايان

مقالات مربوط به اين واژه-كليد

مقاله ها

«برنامه‌هاي كشوري كار شايسته» و مديريت مبتني بر نتايج

جمعه 4 فوريه 2011 بوسيله ى گروه‌ نويسندگان , سازمان بين‌المللي كار

كار كالا نيست!

شنبه 28 آوريل 2012

كار شايسته و عدالت اجتماعي در سنت‌هاي مذهبي: همگرايي‌ها

جمعه 20 آوريل 2012 بوسيله ى گروه‌ نويسندگان , سازمان بين‌المللي كار

كارشايسته: روش عملياتي كردن آن

پنج شنبه 10 فوريه 2011 بوسيله ى گروه‌ نويسندگان , سازمان بين‌المللي كارفرمايان

منشور همايش ملي كار شايسته به تصويب رسيد

دو شنبه 14 فوريه 2011 بوسيله ى گروه‌ نويسندگان

مواضع كارفرمايي در قبال «كارشايسته»

سه شنبه 15 فوريه 2011 بوسيله ى گروه‌ نويسندگان , سازمان بين‌المللي كارفرمايان

مراحل چهارم تا ششم «آماده سازي برنامه كشوري كارشايسته»

شنبه 5 فوريه 2011 بوسيله ى گروه‌ نويسندگان , سازمان بين‌المللي كار

چهارمين مرحله‌ي تدوين برنامه‌ي كشوري كار شايسته

جمعه 28 ژانويه 2011

نظرخواهي س.ب.كا در خصوص جمع‌بندي‌هاي پيشنهادي س.ب. ك در مورد گذر از اقتصاد غيررسمي به رسمي

شنبه 12 آوريل 2014 بوسيله ى گروه‌ نويسندگان , سازمان بين‌المللي كارفرمايان

گزارش‌هاي ارايه شده به يكصدمين كنفرانس بين‌‌المللي كار

چهار شنبه 16 مارس 2011 بوسيله ى گروه‌ نويسندگان , سازمان بين‌المللي كار

آماده سازي يك برنامه كشوري كار شايسته: حلقه‌ي شش مرحله‌اي

جمعه 4 فوريه 2011 بوسيله ى گروه‌ نويسندگان , سازمان بين‌المللي كار

آماده‌ سازي سند برنامه كشوري كار شايسته‌ي سازمان بين‌المللي كار

يكشنبه 6 فوريه 2011 بوسيله ى گروه‌ نويسندگان , سازمان بين‌المللي كار

اميدوارم اجراي برنامه‌ي ملي كار شايسته در قانون برنامه پنجم توسعه مانند برنامه چهارم متوقف نشود

سه شنبه 8 فوريه 2011 بوسيله ى گروه‌ نويسندگان , مهندس محمد عطارديان رئيس هیأت مدیره كانون عالي انجمن‌هاي صنفي كارفرمايي ايران

ارزيابي و پيگيري پيشرفت در كار شايسته

يكشنبه 9 مارس 2014 بوسيله ى سازمان بين‌المللي كارفرمايان

اصلاحات ساختاري مستلزم تداوم حمايت از اعتماد كسب و كار به ايجاد شغل است

پنج شنبه 13 دسامبر 2012 بوسيله ى سازمان بين‌المللي كارفرمايان

بيشترين سازي فرصت تشكل‌هاي كارفرمايي در چارچوب برنامه‌‌ي كشوري كار شايسته

يكشنبه 23 ژانويه 2011

برزيل، هند و آفريقاي جنوبي موافقتنامه‌اي در مورد كار شايسته و توسعه امضاء كردند

سه شنبه 7 دسامبر 2010 بوسيله ى سازمان بين‌المللي كار

توسعه پايدار، كارشايسته و شغل‌هاي سبز؛ قسمت اول:‌ فهرست مطالب

چهار شنبه 10 آوريل 2013 بوسيله ى گروه‌ نويسندگان

تدوين برنامه كشوري كار شايسته در شش مرحله

چهار شنبه 26 ژانويه 2011

جمع‌بندي نكات مطرح شده در كنفرانس عالي كار شايسته در مسكو: برنامه‌ي راهبردي تشكل‌هاي كارفرمايي

پنج شنبه 27 دسامبر 2012 بوسيله ى گروه‌ نويسندگان

جمع‌بندي پانزدهمين نشست منطقه‌اي سازمان بين‌المللي كار در آسيا و اقيانوسيه؛ قسمت اول

دو شنبه 9 ژانويه 2012 بوسيله ى گروه‌ نويسندگان , سازمان بين‌المللي كار

جمع‌بندي پانزدهمين نشست منطقه‌اي سازمان بين‌المللي كار در آسيا و اقيانوسيه؛ قسمت دوم

شنبه 21 ژانويه 2012 بوسيله ى گروه‌ نويسندگان , سازمان بين‌المللي كار

جمع‌بندي پانزدهمين نشست منطقه‌اي سازمان بين‌المللي كار در آسيا و اقيانوسيه؛ قسمت سوم

دو شنبه 6 فوريه 2012 بوسيله ى گروه‌ نويسندگان

جمعبندي پانزدهمين نشست منطقه‌اي سازمان بين‌المللي كار در آسيا و اقيانوسيه: قسمت پاياني

چهار شنبه 29 فوريه 2012 بوسيله ى گروه‌ نويسندگان , سازمان بين‌المللي كار

راهنماي تدوين و اجراي برنامه كشوري كار شايسته: مرور كلي

چهار شنبه 2 فوريه 2011 بوسيله ى سازمان بين‌المللي كار

راهنمای تدوین و اجرای برنامه کشوری کار شایسته

چهار شنبه 23 فوريه 2011 بوسيله ى گروه‌ نويسندگان , سازمان بين‌المللي كار

شانزدهمين همايش ملي كار با موضوع «كارشايسته»

سه شنبه 1 فوريه 2011 بوسيله ى گروه‌ نويسندگان

شبحي كه امروز اروپا را تسخير كرده نسل جوان از دست رفته است

چهار شنبه 9 ژانويه 2013 بوسيله ى گروه‌ نويسندگان , گاي رايدر مديركل سازمان بين‌المللي كار

شرايط «برنامه‌‌هاي كشوري كار شايسته»

پنج شنبه 3 فوريه 2011 بوسيله ى گروه‌ نويسندگان , سازمان بين‌المللي كار

عصر جديد عدالت اجتماعي

دو شنبه 20 فوريه 2012 بوسيله ى گروه‌ نويسندگان , خوان سوماويا

واژه كليدهاى يك گروه

گروه هاى ديگر واژه كليدها

پذيرش سايت | تماس | نقشه ى سايت | | آمار سايت | بازديد كنندگان : 496435

 پيگيرى فعاليت سايت fa    ?    |    سايتهاى پيوندى OPML   ?

سايت با اسپيپ درست شده است 2.1.12 + AHUNTSIC

Creative Commons License