به شبكه اطلاع‌رساني كارفرمايان ايران خوش آمديد!

حقوق بشر و كسب و كار

:درون گروه كارفرمايان

مقالات مربوط به اين واژه-كليد

مقاله ها

«ايزو 26000» چيست؟

شنبه 22 سپتامبر 2012 بوسيله ى سازمان بين‌المللي كارفرمايان

فراخوان س.ب.كا از كارفرمايان براي اظهار نظر در خصوص گزارش موقت كارگروه حقوق بشر و كسب و كار

سه شنبه 20 اوت 2013 بوسيله ى گروه‌ نويسندگان , سازمان بين‌المللي كارفرمايان

كار كالا نيست!

شنبه 28 آوريل 2012

كارفرمايان و روز جهاني حقوق بشر

دو شنبه 15 دسامبر 2014 بوسيله ى گروه‌ نويسندگان , سازمان بين‌المللي كارفرمايان

كارنقشه‌ي سازمان بين‌‌المللي كارفرمايان براي سال 2011: مسؤليت اجتماعي شركت

يكشنبه 27 مارس 2011 بوسيله ى گروه‌ نويسندگان , سازمان بين‌المللي كارفرمايان

مفهوم كف حمايت اجتماعي: مجموعه‌ي اساسي از حقوق اجتماعي

شنبه 12 مارس 2011 بوسيله ى گروه‌ نويسندگان , سازمان بين‌المللي كارفرمايان

مواضع كارفرمايان در خصوص «كنوانسيون حقوق كودك» و كسب و كار

سه شنبه 17 ژوئيه 2012 بوسيله ى گروه‌ نويسندگان , سازمان بين‌المللي كارفرمايان

موضع كارفرمايان در برابر «سازوكار پيگيري حقوق بشر و كسب و كار»

يكشنبه 24 آوريل 2011 بوسيله ى گروه‌ نويسندگان , آنتونيو پنالوزا دبيركل سازمان بين‌المللي كارفرمايان

مخالفت با انتخاب گزارشگر ويژه‌ براي حقوق بشر و كسب و كار

يكشنبه 29 مه 2011 بوسيله ى گروه‌ نويسندگان , سازمان بين‌المللي كارفرمايان

مديركل س.ب.ك به مناسبت روز بين‌المللي زنان: خشونت جنسي عليه زنان در محل كار را بس كنيد!

شنبه 9 مارس 2013 بوسيله ى گروه‌ نويسندگان , گاي رايدر مديركل سازمان بين‌المللي كار

مسؤليت كسب‌وكار در تحقق حقوق كودك

چهار شنبه 16 مه 2012 بوسيله ى گروه‌ نويسندگان , برنت ويلتون دبيركل سازمان بين‌المللي كارفرمايان

مشاوره‌ي بين‌المللي كسب و كار با پروفسور جان راگي: حقوق بشر و كسب و كار

چهار شنبه 4 اوت 2010 بوسيله ى آنتونيو پنالوزا دبيركل سازمان بين‌المللي كارفرمايان

چهارمين مرحله‌ي تدوين برنامه‌ي كشوري كار شايسته

جمعه 28 ژانويه 2011

چانه زني دسته جمعي در خدمات دولتي: راهي به پيش

يكشنبه 31 مارس 2013 بوسيله ى گروه‌ نويسندگان , سازمان بين‌المللي كار

نسخه‌ي نهايي اصول راهنماي ملل متحد براي كسب و كار و حقوق بشر منتشر شد

سه شنبه 29 مارس 2011 بوسيله ى گروه‌ نويسندگان , آنتونيو پنالوزا دبيركل سازمان بين‌المللي كارفرمايان

وظيفه‌‌ي شركت در احترام به حقوق بشر

سه شنبه 21 دسامبر 2010 بوسيله ى سازمان بين‌المللي كارفرمايان

وظيفه‌ي حكومت در حفاظت از حقوق بشر

يكشنبه 5 دسامبر 2010 بوسيله ى آنتونيو پنالوزا دبيركل سازمان بين‌المللي كارفرمايان

گفتگوي اجتماعي؛ فصل اول: تعاريف و نقش س.ب.ك

جمعه 5 آوريل 2013 بوسيله ى گروه‌ نويسندگان , سازمان بين‌المللي كار

گزارش نماينده‌ي ويژه دبيركل سازمان ملل متحد در مورد حقوق بشر و كسب و كار

دو شنبه 3 مه 2010

پيش‌نويس راهنماي اجراي حقوق بشر در بخش فناوري اطلاعات و ارتباطات نيز منتشر شد

دو شنبه 31 دسامبر 2012 بوسيله ى گروه‌ نويسندگان

پيش‌نويس راهنماي اجراي حقوق بشر در بخش نفت و گاز منتشر شد

پنج شنبه 6 دسامبر 2012 بوسيله ى گروه‌ نويسندگان

پيش‌نويس راهنماي اجراي حقوق بشر در بخش آژانس‌هاي كاريابي نيز منتشر شد

شنبه 12 ژانويه 2013 بوسيله ى گروه‌ نويسندگان

پيشرفت‌هاي بيشتر در رعايت حقوق بشر در كسب و كار

شنبه 2 اوت 2014 بوسيله ى گروه‌ نويسندگان , برنت ويلتون دبيركل سازمان بين‌المللي كارفرمايان

انتشار «اصول راهنماي ملل متحد براي كسب و كار و حقوق بشر»

يكشنبه 3 آوريل 2011 بوسيله ى گروه‌ نويسندگان , داود حسين

اجراي اصول راهنماي ملل متحد: نظر خواهي براي كمك به دولت‌ها در تدوين و تصويب برنامه‌هاي اقدام ملي

دو شنبه 14 ژوئيه 2014 بوسيله ى گروه‌ نويسندگان , سازمان بين‌المللي كارفرمايان

استانداردهاي بين‌المللي كار

شنبه 25 فوريه 2012 بوسيله ى گروه‌ نويسندگان , سازمان بين‌المللي كارفرمايان

اصول و حقوق بنيادين در كار؛ قسمت اول:‌ ديباچه

سه شنبه 17 آوريل 2012 بوسيله ى گروه‌ نويسندگان , سازمان بين‌المللي كار

اصول راهنماي كسب و كار و حقوق بشر

شنبه 6 نوامبر 2010 بوسيله ى آنتونيو پنالوزا دبيركل سازمان بين‌المللي كارفرمايان

اعلام موضع س.ب.كا در خصوص قطعنامه اكوادر در خصوص حقوق بشر و كسب و كار

چهار شنبه 2 ژوئيه 2014 بوسيله ى گروه‌ نويسندگان , سازمان بين‌المللي كارفرمايان

به مناسبت روز بين‌المللي زن: زمان فرياد زدن ِ ناگفتني

جمعه 8 مارس 2013 بوسيله ى گروه‌ نويسندگان , سازمان بين‌المللي كار

بيانيه مديركل س.ب.ك عليه همجنس‌گرا ستيزي

شنبه 18 مه 2013 بوسيله ى گروه‌ نويسندگان , گاي رايدر مديركل سازمان بين‌المللي كار

بيانيه‌ي مشترك سه سازمان بين‌المللي كارفرمايي به نماينده ويژه دبيركل سازمان ملل در امر كسب و كار و حقوق بشر

دو شنبه 29 نوامبر 2010 بوسيله ى آنتونيو پنالوزا دبيركل سازمان بين‌المللي كارفرمايان

بيانيه‌ي مشترك سه سازمان بين‌المللي كسب‌وكار در مورد گزارش دبيركل ملل متحد در خصوص كسب‌وكار و حقوق بشر و نظام ملل متحد

پنج شنبه 5 آوريل 2012 بوسيله ى گروه‌ نويسندگان , سازمان بين‌المللي كارفرمايان , اتاق بين‌المللي بازرگاني, كميته مشورتي كسب‌وكار و صنعت

بيانيه‌ي مشترك سازمان بين‌المللي كارفرمايان، اتاق بازرگاني بين‌المللي و كميته‌ي مشورتي صنعت و كسب و كار در مورد «اصول راهنماي حقوق بشر و كسب و كار»

يكشنبه 29 مه 2011 بوسيله ى آنتونيو پنالوزا دبيركل سازمان بين‌المللي كارفرمايان

بيشترين‌سازي منافع هماهنگي بين‌المللي براي سياست اقتصادي و اجتماعي

جمعه 27 مه 2011 بوسيله ى گروه‌ نويسندگان , سازمان بين‌المللي كارفرمايان

برگه‌ي اطلاعات سازمان بين‌المللي كارفرمايان در مورد «كسب و كار و حقوق بشر»

سه شنبه 17 ژانويه 2012 بوسيله ى گروه‌ نويسندگان , سازمان بين‌المللي كارفرمايان

توسعه پايدار، كارشايسته و شغل‌هاي سبز؛ قسمت اول:‌ فهرست مطالب

چهار شنبه 10 آوريل 2013 بوسيله ى گروه‌ نويسندگان

حقوق بشر و كسب و كار:‌ توصيه‌هايي براي پيگيري مأموريت

شنبه 5 مارس 2011 بوسيله ى آنتونيو پنالوزا دبيركل سازمان بين‌المللي كارفرمايان

حمايت كارفرمايان از مواضع رهبر ليگ ملي دموكراسي برمه

سه شنبه 19 ژوئن 2012 بوسيله ى سازمان بين‌المللي كارفرمايان

خبرنامه مسؤليت اجتماعي بنگاه منتشر شد

شنبه 28 دسامبر 2013 بوسيله ى سازمان بين‌المللي كارفرمايان

در نظر سنجي اينترنتي كارگروه كسب و كار و حقوق بشر شوراي حقوق بشر ملل متحد شركت كنيد

سه شنبه 23 اكتبر 2012 بوسيله ى گروه‌ نويسندگان

در نظرسنجي در خصوص «استانداردهاي حقوق بشر در صنعت حسابرسي» مشاركت كنيد

پنج شنبه 16 مه 2013 بوسيله ى گروه‌ نويسندگان , سازمان بين‌المللي كارفرمايان

در تدوين برنامه اقدام ملي براي رعايت حقوق بشر در كسب و كار مشاركت كنيم: قسمت دوم؛ ملاحظات اساسي

شنبه 26 ژوئيه 2014 بوسيله ى گروه‌ نويسندگان , سازمان بين‌المللي كارفرمايان , عيسي خندان، مترجم و روزنامه‌نگار

دعوت از نامزدها براي «كارگروه ملل متحد» در مورد كسب‌ و كار و حقوق بشر

پنج شنبه 14 ژوئيه 2011 بوسيله ى آنتونيو پنالوزا دبيركل سازمان بين‌المللي كارفرمايان

دعوت به كارگروه «مسؤليت اجتماعي بنگاه» و «كسب و كار و حقوق بشر» س.ب.كا

سه شنبه 3 سپتامبر 2013 بوسيله ى گروه‌ نويسندگان , سازمان بين‌المللي كارفرمايان

راهنماي كارفرمايان:‌ اصول راهنماي كسب و كار و حقوق بشر. قسمت اول

پنج شنبه 23 فوريه 2012 بوسيله ى گروه‌ نويسندگان

راهنماي كاربردي حقوق بشر كميسيون اروپا براي بنگاه‌هاي سه بخش اقتصادي منتشر شد

شنبه 29 ژوئن 2013 بوسيله ى گروه‌ نويسندگان

سومين شماره خبرنامه «مسؤليت اجتماعي بنگاه» منتشر شد

شنبه 10 نوامبر 2012 بوسيله ى گروه‌ نويسندگان , سازمان بين‌المللي كارفرمايان

واژه كليدهاى يك گروه

گروه هاى ديگر واژه كليدها

پذيرش سايت | تماس | نقشه ى سايت | | آمار سايت | بازديد كنندگان : 500193

 پيگيرى فعاليت سايت fa    ?    |    سايتهاى پيوندى OPML   ?

سايت با اسپيپ درست شده است 2.1.12 + AHUNTSIC

Creative Commons License