به شبكه اطلاع‌رساني كارفرمايان ايران خوش آمديد!

معرفي نمايندگان كارفرما در هيأت‌هاي تشخيص، شوراي سازش و حل اختلاف استان تهاران

سه شنبه 24 آوريل 2012.

اعضاء‌ محترم كانون عالي انجمن‌هاي صنفي كارفرمايي ايران

موضوع: معرفي نمايندگان كارفرما در هيأت‌هاي تشخيص، شوراي سازش و حل اختلاف استان تهاران

پس از سلام،

عطف به درخواست ادارات كل تعاون، كار و رفاه اجتماعي شهرستان‌هاي قدس، شميرانات، اسلامشهر، بهارستان، جنوب غربي، شمال شرق و شهر ري استان تهران مبني بر معرفي نمايندگان كارفرما در مراجع هيأت تشخيص، شوراي سازش و حل اختلاف، خواهشند است در صورت تمايل دستور فرمايند نسبت به معرفي و درج اطلاعات مربوط به نمايندگان خويش، كه كارفرما و مطلغ از قوانين و مقررات روبط كار باشند، اقدام مقتضي معمل گردد و همچنين مشخصات آنان را به طور كتبي حداكثر تا تاريخ 2/2/1391 برابر نمونه زير، جهت بررسي و گزينيش به دبيرخانه ان كانون عالي ارسال دارند.

- با تقديم احترام محمد عطارديان دبيركل
- شماره نامه: 210 - 13028
- تاريخ نامه:‌ 26/1/1391

اطلاعات مورد نياز
نام تشكل معرف:
تلفن، فاكس و نشاني تشكل:
نام و نام خانوادگي نماينده:
تلفن ثابت، تلفن همراه، فاكس و نشاني نماينده معرفي شده:
جايگاه كارفرمايي نامبرده:
متقاضي نمايندگي در: 1. هيأت تشخيص، 2. شوراي سازش، 3. حل اختلاف
آيا نامبرده سوابق قبلي حضور در مراجع و شوراهاي مربوط را دارد؟ توضيح:
آيا نامبرده فرصت كافي جهت حضور در جلسات را دارد؟ توضيح:

پذيرش سايت | تماس | نقشه ى سايت | | آمار سايت | بازديد كنندگان : 496435

 پيگيرى فعاليت سايت fa    ?    |    سايتهاى پيوندى OPML   ?

سايت با اسپيپ درست شده است 2.1.12 + AHUNTSIC

Creative Commons License