به شبكه اطلاع‌رساني كارفرمايان ايران خوش آمديد!

آنتونيو پنالوزا دبيركل سازمان بين‌المللي كارفرمايان

دبيركل سازمان بين‌المللي كارفرمايان و دبير گروه كارفرمايي نود و هفتمين كنفرانس بين‌المللي كار


يك پيام خصوصى براى اين نويسنده بفرستيد


فرستادن پيام

مقاله ها ى اين نويسنده

موضع كارفرمايان در مورد «حق اعتصاب»: آيا كنوانسيون‌هاي شماره‌ي 87 و 98 شامل حق اعتصاب مي‌شوند؟(2)

يكشنبه 30 اكتبر 2011

فدراسيون‌هاي كارفرمايي برخورد دولت‌ها با كنوانسيون‌ها را گزارش كنند

شنبه 30 ژوئيه 2011

كف‌هاي حمايت اجتماعي براي عدالت اجتماعي و جهاني‌سازي منصفانه

چهار شنبه 21 سپتامبر 2011

كنفرانس مشترك سازمان بين‌المللي كار و صندوق بين‌المللي پول در مورد : «چالش‌هاي رشد، اشتغال و انسجام اجتماعي»

چهار شنبه 8 سپتامبر 2010

مفهوم «كف حمايت اجتماعي»: كليات

سه شنبه 8 مارس 2011

مفهوم «كف حمايت اجتماعي»: خطابه‌اي براي كارفرمايان

دو شنبه 21 فوريه 2011

مواضع كارفرمايي در مورد مديريت و بازرسي كار

جمعه 25 فوريه 2011

مواضع كارفرمايي در برابر «گزارش جهاني دستمزد»

پنج شنبه 23 دسامبر 2010

موضع كارفرمايان در مورد «حق اعتصاب»: آيا كنوانسيون‌هاي شماره‌ي 87 و 98 شامل حق اعتصاب مي‌شوند؟

شنبه 15 اكتبر 2011

موضع كارفرمايان در مورد «حق اعتصاب»: آيا كنوانسيون‌هاي شماره‌ي 87 و 98 شامل حق اعتصاب مي‌شوند؟ (قسمت آخر)

چهار شنبه 23 نوامبر 2011

موضع كارفرمايان در برابر «سازوكار پيگيري حقوق بشر و كسب و كار»

يكشنبه 24 آوريل 2011

محورهاي كنفرانس بين‌المللي كار را پيشنهاد كنيد

سه شنبه 21 سپتامبر 2010

مخالفت سازمان بين‌المللي كار با اقدام ايزو در تدوين استاندارد براي «مديريت منابع انساني»

سه شنبه 4 ژانويه 2011

مشاوره‌ي كارفرمايان با وزيران اشتغال گروه 20 !

چهار شنبه 28 سپتامبر 2011

مشاوره‌ي بين‌المللي كسب و كار با پروفسور جان راگي: حقوق بشر و كسب و كار

چهار شنبه 4 اوت 2010

نوزدهمين كنگره جهاني ايمني و بهداشت كار در سپتامبر 2011 در تركيه برگزار خواهد شد

سه شنبه 11 ژانويه 2011

نوزدهمين كنگره‌ي بين‌المللي بهداشت و ايمني شغلي در تركيه برگزار مي‌شود

پنج شنبه 21 ژوئيه 2011

نامه‌ي سازمان بين‌المللي كارفرمايان به دفتر بين‌المللي كار در خصوص انحلال كانون عالي موازي

سه شنبه 5 اكتبر 2010

نسخه‌ي نهايي اصول راهنماي ملل متحد براي كسب و كار و حقوق بشر منتشر شد

سه شنبه 29 مارس 2011

چشم انداز بازنگري شده‌ي كارفرمايان نسبت به سازمان بين‌المللي كار(1)

يكشنبه 9 اكتبر 2011

چشم‌انداز بازنگري شده‌ي كارفرمايان نسبت به سازمان بين المللي كار: اولويت‌هاي اجرايي (قسمت آخر)

شنبه 3 دسامبر 2011

چشم‌انداز بازنگري شده‌ي كارفرمايان نسبت به سازمان بين‌المللي كار: اولويت‌هاي سياسي (2)

پنج شنبه 20 اكتبر 2011

همفكري در تدوين برنامه‌ي اقدام‌هاي بخشي سازمان بين‌المللي كار در سال‌هاي 2012 تا 2013

دو شنبه 10 مه 2010

همكاري سازمان بين‌المللي كارفرمايان با گروه 20 براي ايجاد اشتغال

شنبه 1 اكتبر 2011

وظيفه‌ي حكومت در حفاظت از حقوق بشر

يكشنبه 5 دسامبر 2010

يكصدمين كنفرانس بين‌المللي كار: مذاكره در خصوص تأمين اجتماعي

دو شنبه 18 آوريل 2011

الگويي براي تدوين كارنقشه‌ي تشكل‌هاي كارفرمايي ايراني

سه شنبه 22 فوريه 2011

اين همه تفرقه براي مديريت فقط بيست درصد اقتصاد؟

يكشنبه 21 سپتامبر 2008

اصول راهنماي كسب و كار و حقوق بشر

شنبه 6 نوامبر 2010

بيانيه‌ي مشترك سه سازمان بين‌المللي كارفرمايي به نماينده ويژه دبيركل سازمان ملل در امر كسب و كار و حقوق بشر

دو شنبه 29 نوامبر 2010

بيانيه‌ي مشترك سازمان بين‌المللي كارفرمايان، اتاق بازرگاني بين‌المللي و كميته‌ي مشورتي صنعت و كسب و كار در مورد «اصول راهنماي حقوق بشر و كسب و كار»

يكشنبه 29 مه 2011

تاريخ پانزدهمين نشست اعضاء آسيايي سازمان بين‌المللي كار تعيين شد

چهار شنبه 29 ژوئن 2011

تحليل تحولات جنبش جهاني كارگري از موضع كارفرمايي

شنبه 8 ژانويه 2011

حقوق بشر و كسب و كار:‌ توصيه‌هايي براي پيگيري مأموريت

شنبه 5 مارس 2011

در اصلاح و تدوين «استاندارد بين‌المللي مسؤليت اجتماعي» شركت كنيد

چهار شنبه 23 دسامبر 2009

در تدوين «كارنقشه‌»‌ سازمان بين‌المللي كارفرمايان براي سال 2011 مشاركت كنيد

پنج شنبه 3 فوريه 2011

در تدوين چارچوب استراتژيك سازمان بين‌المللي كارفرمايان مشاركت كنيم

سه شنبه 17 فوريه 2009

دستور كار «شوراي عمومي» سازمان بين‌المللي كارفرمايان

يكشنبه 17 آوريل 2011

دعوت از نامزدها براي «كارگروه ملل متحد» در مورد كسب‌ و كار و حقوق بشر

پنج شنبه 14 ژوئيه 2011

شكايت كارفرمايان جهان از وزارت كار ايران به كميته‌ي اعتبار‌نامه‌ها‌

شنبه 13 دسامبر 2008

شكايت جديد سازمان بين‌المللي كارفرمايان از دولت ونزوئلا به خاطر ربودن مسؤلان فدراسيون‌ اتاق‌هاي بازرگاني آن كشور

دو شنبه 8 نوامبر 2010

شكايت دبير گروه كارفرمايي از هيأت كارفرمايي اعزامي از سوي جمهوري اسلامي ايران

سه شنبه 15 ژوئيه 2008

شكايت سازمان بين‌المللي كارفرمايان از وزارت كار به خاطر نقض «آزادي انجمن»‌

شنبه 13 دسامبر 2008
پذيرش سايت | تماس | نقشه ى سايت | | آمار سايت | بازديد كنندگان : 475245

 پيگيرى فعاليت سايت fa    ?    |    سايتهاى پيوندى OPML   ?

سايت با اسپيپ درست شده است 2.1.12 + AHUNTSIC

Creative Commons License