به شبكه اطلاع‌رساني كارفرمايان ايران خوش آمديد!

برنت ويلتون دبيركل سازمان بين‌المللي كارفرمايان

دبيركل سازمان بين‌المللي كارفرمايان


مقاله ها ى اين نويسنده

فراخوان شوراي عمومي سال 2014 س.ب.كا

يكشنبه 20 آوريل 2014

مواضع كارفرمايان نسبت به تفسير كارشناسان از «حق اعتصاب»

دو شنبه 2 ژوئيه 2012

مسؤليت كسب‌وكار در تحقق حقوق كودك

چهار شنبه 16 مه 2012

نامه دبيركل سازمان بين‌المللي كارفرمايان به تشكل‌هاي ملي كارفرمايي

يكشنبه 13 ژانويه 2013

نشست رهبران س.ب.كا: برخورد با موانع كليدي پايداري كسب و كار

شنبه 19 آوريل 2014

گزارش فعاليت‌هاي كارگروه‌‌هاي سياستي سازمان بين‌المللي كارفرمايان

يكشنبه 18 ژانويه 2015

گزارش مدیرکل س.ب.ک به کنفرانس بین المللی کار 2014

سه شنبه 20 مه 2014

پيشرفت‌هاي بيشتر در رعايت حقوق بشر در كسب و كار

شنبه 2 اوت 2014

آيا كنوانسيون‌هاي 87 و 98 س.ب.ك حق اعتصاب را به رسميت مي‌شناسند؟

چهار شنبه 12 نوامبر 2014

اولويت‌هاي گروه كارگران براي سازمان بين‌المللي كار، قسمت اول: پسزمينه

سه شنبه 22 ژانويه 2013

اولويت‌هاي گروه كارگران براي سازمان بين‌المللي كار؛ قسمت دوم: استانداردهاي بين‌‌ المللي كار

چهار شنبه 13 فوريه 2013

ايزو 26000 يك استاندارد راهنما در خصوص مسؤليت اجتماعي بنگاه

شنبه 25 ژانويه 2014

بيانيه اعلام مواضع س.ب.كا در خصوص شكل‌هاي انعطاف‌ پذپر كار

چهار شنبه 22 ژانويه 2014

توصيه‌هايي به رئيسان كشورها و دولت‌هاي گروه 20 در خصوص اشتغال و سرمايه‌گذاري در نيروي انساني

دو شنبه 15 آوريل 2013

تغيير مهم در رويه‌ كميته ثبت نام كنفرانس بين‌المللي كار

شنبه 26 آوريل 2014

خبرنامه‌ي «مسؤليت اجتماعي بنگاه»

سه شنبه 20 مارس 2012

دبيركل س.ب.كا: اين سند را به نمايندگان دولت خود ارايه دهيد!

دو شنبه 29 سپتامبر 2014

درخواست سازمان بين‌المللي كارفرمايان براي حمايت از موضع اين سازمان در مورد تفسير حق اعتصاب

پنج شنبه 21 ژوئن 2012

دعوت از كارفرمايان براي پيشنهاد موضوع دستوركار اجلاس آتي كنفرانس بين‌المللي كار

چهار شنبه 21 اوت 2013

دعوت از نمایندگان کارفرمایان برای ثبت نام در نشست «برخورد با موانع کلیدی پایداری کسب و کار»

دو شنبه 26 مه 2014

دعوت از اعضاي سازمان بين‌المللي كارفرمايان براي پاسخ به توصيه‌نامه كنفرانس بين‌الملي كار در خصوص گذر از اقتصاد غيررسمي به رسمي

شنبه 6 سپتامبر 2014

دعوت به شركت در كارگروه روابط صنعتي سازمان بين‌المللي كارفرمايان

دو شنبه 22 آوريل 2013

راهنماي س.ب.كا براي كارفرمايان در خصوص اظهار نظر راجع به توصيه نامه س.ب.ك در مورد گذر از اقتصاد غيررسمي به رسمي

چهار شنبه 29 اكتبر 2014

راهنماي س.ب.كا در خصوص گزارش مقدماتي س.ب.ك پيرامون گذر از اقتصاد غيررسمي به رسمي

شنبه 7 سپتامبر 2013

سازمان بين‌المللي كار در تدارك تدوين يك توصيه‌نامه در خصوص گذر از اقتصادهاي غيررسمي به رسمي

دو شنبه 12 اوت 2013

سازمان بين‌المللي كارفرمايان تشكيل داد: كارگروه سياست براي توانمندسازي زنان

شنبه 17 ژانويه 2015
پذيرش سايت | تماس | نقشه ى سايت | | آمار سايت | بازديد كنندگان : 475245

 پيگيرى فعاليت سايت fa    ?    |    سايتهاى پيوندى OPML   ?

سايت با اسپيپ درست شده است 2.1.12 + AHUNTSIC

Creative Commons License