به شبكه اطلاع‌رساني كارفرمايان ايران خوش آمديد!

دفتر فعاليت‌هاي كارفرمايي (دفكا)


مقاله ها ى اين نويسنده

حكمراني در تشكل‌هاي كارفرمايي: فهرست مطالب

شنبه 14 مارس 2009

حكمراني در تشكل‌هاي كارفرمايي: تشكل‌هاي كارفرمايي و اعضاء

سه شنبه 6 مارس 2012

حكمراني در تشكل‌هاي كارفرمايي؛ بخش دوم: تشكل‌هاي كارفرمايي و حكمراني

يكشنبه 12 فوريه 2012

درآمدسازي در تشكل‌هاي كارفرمايي؛ بخش دوم: متناقضن‌نماهاي ايجاد درآمد

دو شنبه 27 فوريه 2012

درآمدسازي در تشكل‌هاي كارفرمايي؛ بخش دوم:‌تشكل‌هاي كارفرمايي و درآمدسازي

شنبه 4 فوريه 2012

رويكرد استراتژيك به مديريت تشكل‌هاي كارفرمايي: تحليل قوت ضعف/فرصت تهديد، سافا و نظرسنجي

پنج شنبه 1 مارس 2012

رويكرد استراتژيك به مديريت تشكل‌هاي كارفرمايي: تدوين بيانيه‌ي مأموريت (قسمت دوم)

چهار شنبه 25 ژانويه 2012

رويكرد استراتژيك به تشكل‌هاي كارفرمايي: اولويت‌هاي راهبردي مورد توافق

چهار شنبه 8 فوريه 2012
پذيرش سايت | تماس | نقشه ى سايت | | آمار سايت | بازديد كنندگان : 474729

 پيگيرى فعاليت سايت fa    ?    |    سايتهاى پيوندى OPML   ?

سايت با اسپيپ درست شده است 2.1.12 + AHUNTSIC

Creative Commons License