به شبكه اطلاع‌رساني كارفرمايان ايران خوش آمديد!

سريان دو سيلوا. كارشناس ارشد فعاليت‌هاي كارفرمايي س.ب.ك

كارشناس ارشد فعاليت‌هاي كارفرمايي س.ب.ك


مقاله ها ى اين نويسنده

كارفرمايان: سه‌جانبه‌گرايي يا دوجانبه‌گرايي؟

شنبه 28 ژانويه 2012

توسعه‌ نقش تربيتي تشكل‌هاي كارفرمايي (1)

دو شنبه 5 دسامبر 2011

توسعه‌ نقش تربيتي تشكل‌هاي كارفرمايي (2)

پنج شنبه 22 دسامبر 2011

توسعه‌ي نقش تربيتي تشكل‌هاي كارفرمايي. قست آخر

دو شنبه 2 ژانويه 2012

سه‌جانبه‌‌گرايي، كارفرمايان و تشكل‌هاي آنان؛ قسمت سوم: نقش كارفرمايان و تشكل‌هاي آنان

يكشنبه 25 دسامبر 2011

سه‌جانبه‌گرايي، كارفرمايان و تشكل‌هاي آنان؛ قسمت چهارم: شرايط حضور كارآمد در سه‌جانبه‌گرايي

سه شنبه 3 ژانويه 2012

سه‌جانبه‌گرايي، كارفرمايان و تشكل‌هاي آنان؛ قسمت پنجم : دوجانبه‌گرايي و سه‌جانبه‌گرايي

سه شنبه 10 ژانويه 2012

سه‌جانبه‌گرايي، كارفرمايان و تشكل‌هاي آنان؛ قسمت آخر: نقش س.ب.ك در تقويت تشكل‌هاي كارفرمايي

پنج شنبه 9 فوريه 2012

سه‌جانبه‌گرايي، كارفرمايان و تشكل‌هاي آنان؛ قسمت اول:‌ ديباچه

يكشنبه 4 دسامبر 2011

سه‌جانبه‌گرايي، كارفرمايان و تشكل‌هاي آنان؛ قسمت دوم: بعضي خصوصيات سه‌جانبه‌‌گرايي در آسيا

دو شنبه 19 دسامبر 2011
پذيرش سايت | تماس | نقشه ى سايت | | آمار سايت | بازديد كنندگان : 486954

 پيگيرى فعاليت سايت fa    ?    |    سايتهاى پيوندى OPML   ?

سايت با اسپيپ درست شده است 2.1.12 + AHUNTSIC

Creative Commons License