به شبكه اطلاع‌رساني كارفرمايان ايران خوش آمديد!

محمد رضا ربيعي مديركل سازمان‌هاي كارگري و كارفرمايي وزارت كار و امور اجتماعي

مديركل سازمان‌هاي كارگري و كارفرمايي وزارت كار و امور اجتماعي


يك پيام خصوصى براى اين نويسنده بفرستيد


فرستادن پيام

مقاله ها ى اين نويسنده

كانون عالي كارفرمايان ايران را منحل كنيد

شنبه 18 سپتامبر 2010

نامه مديركل سازمان‌هاي كارگري و كارفرمايي به دبيركل كانون عالي كارفرمايي در مورد طرح هدفمند‌سازي يارانه‌ها

چهار شنبه 22 ژوئن 2011

آگهي تجديد انتخابات كانون عالي انجمن‌هاي صنفي كارفرمايي ايران

سه شنبه 5 آوريل 2011

تركيب اعضاء مجمع عمومي كانون عالي انجمن‌هاي صنفي كارفرمايي ايران اعلام شد

پنج شنبه 16 سپتامبر 2010

درخواست تعويق زمان انتخاب اعضاء هيأت مديره كانون عالي كارفرمايي

چهار شنبه 15 سپتامبر 2010
پذيرش سايت | تماس | نقشه ى سايت | | آمار سايت | بازديد كنندگان : 469389

 پيگيرى فعاليت سايت fa    ?    |    سايتهاى پيوندى OPML   ?

سايت با اسپيپ درست شده است 2.1.12 + AHUNTSIC

Creative Commons License