به شبكه اطلاع‌رساني كارفرمايان ايران خوش آمديد!

سازمان جهاني تجارت


مقاله ها ى اين نويسنده

كتاب «تاريخ و آينده سازمان جهاني تجارت» منتشر شد

شنبه 17 اوت 2013

مطالعه مشترك سه سازمان جهاني در خصوص نوآوري و دسترسي به فناوري‌هاي پزشكي

پنج شنبه 7 فوريه 2013

نمايه تحليلي قانون و عرف سازمان جهاني تجارت

چهار شنبه 4 سپتامبر 2013

نشست وزيران كشورهاي عضو سازمان جهاني تجارت در بالي: جهشي به نفع كشورهاي در حال توسعه

شنبه 1 فوريه 2014

گزارش جهاني تجارت 2013: عواملي كه به آينده تجارت شكل مي‌دهند

جمعه 19 ژوئيه 2013

گزارش سازمان جهاني تجارت در سال 2013

شنبه 15 ژوئن 2013

پيشرفت در روند الحاق آذربايحان به سازمان جهاني تجارت

دو شنبه 17 دسامبر 2012

آمارتيا سن در نگاه پاسكال لامي

شنبه 6 اكتبر 2012

افغانستان هم تا پايان سال 2013 عضو س ِ.ج ِ.ت ِ خواهد شد

چهار شنبه 12 دسامبر 2012

الحاق افغانستان به سازمان جهاني تجارت در سال 2013

پنج شنبه 1 اوت 2013

تمديد دوران گذار براي كشورهاي با كم‌ترين توسعه‌يافتگي عضو س ِ.ج ِ.تِ

يكشنبه 16 ژوئن 2013

جايزه سازمان جهاني تجارت براي اقتصاددانان جوان

سه شنبه 28 آوريل 2009

رونمايي از كتاب جديد س.ج.ت: مقررات داخلي س.ج.ت و تجارت خدمات؛ كاربست اصول در عمل

شنبه 3 مه 2014

س ِ. جِ. تِ برنامه كاري جديدي براي كشورهاي با كم ترين توسعه يافتگي تصويب مي‌كند

دو شنبه 1 ژوئيه 2013

س ِ.ج ِ.ت ِ راه‌اندزي كرد:‌ خبرنامه و وب‌ نامه براي كاسبان

شنبه 23 فوريه 2013

سازمان جهاني تجارت فراهم ساخت: دسترسي به آمار تجارت و بازار بين‌المللي

سه شنبه 20 نوامبر 2012

شفافيت بهترين سياست در برابر حمايت‌گرايي

شنبه 20 ژوئيه 2013
پذيرش سايت | تماس | نقشه ى سايت | | آمار سايت | بازديد كنندگان : 495941

 پيگيرى فعاليت سايت fa    ?    |    سايتهاى پيوندى OPML   ?

سايت با اسپيپ درست شده است 2.1.12 + AHUNTSIC

Creative Commons License