به شبكه اطلاع‌رساني كارفرمايان ايران خوش آمديد!

ژنرال هنري مارتين رابرت

نويسنده‌ي يكي از رايج‌ترين كتاب‌هاي مربوط به عرف پارلماني به نام «قواعد انجمن رابرت»


مقاله ها ى اين نويسنده

پيشنهادها و گام‌هاي پارلماني

دو شنبه 31 اكتبر 2011

پيشنهادهاي مربوط به روش‌هاي رأي‌گيري

سه شنبه 11 ژانويه 2011

«كميته‌ي كل» چيست و با «مجمع» و «كنوانسيون» چه تفاوتي دارد؟

چهار شنبه 20 مه 2009

«دستورنامه رابرت» چيست؟

شنبه 1 دسامبر 2012

فهرست مطالب كتاب «دستورنامه رابرت»

سه شنبه 13 ژانويه 2015

قواعد ناظر بر كميته‌ها

شنبه 4 اوت 2012

قواعد بازي دموكراسي: پيشنهاد «خلع يد كميته»

شنبه 12 مارس 2011

قواعد بازي دموكراسي: پيشنهاد روي‌ميزبرداري

يكشنبه 6 مارس 2011

قواعد بازي دموكراسي: ابطال؛ اصلاح مصوبه

چهار شنبه 9 مارس 2011

قواعد بازي دموكراسي: تازه‌ سازي پيشنهادها

دو شنبه 21 مارس 2011

قواعد بازي دموكراسي: حد نصاب

چهار شنبه 23 مارس 2011

قواعد حاكم بر مذاكره در مجامع تصميم‌گيري

يكشنبه 1 مه 2011

قواعد حاكم بر نوبت دهي در مجمع

جمعه 22 آوريل 2011

قواعد عرف پارلماني: تشكيك آراء

جمعه 7 ژانويه 2011

كنوانسيون نمايندگان

پنج شنبه 2 آوريل 2009

مقامات در سازمان‌هاي انتخابي: روش انتخاب و وظايف آنان

يكشنبه 31 اكتبر 2010

مباني تعيين نتايج رأي‌گيري

يكشنبه 8 مه 2011

نمونه‌ي يك اساسنامه‌ي استاندارد

شنبه 28 مارس 2009

نمودار تعيين زماني كه پيشنهادهاي فرعي و فوريتي در دستور هستند

پنج شنبه 7 ژوئيه 2011

نشست‌هاي توده‌اي

سه شنبه 14 سپتامبر 2010

يك اساسنامه‌ي نمونه براي مؤسسان انجمن‌ها

جمعه 26 فوريه 2010

گزارش‌هاي بوردها و كميته‌ها

دو شنبه 13 اوت 2012

پيشنهاد «تجديدنظر»

شنبه 1 سپتامبر 2012

پيشگفتار بر عرف پارلماني - 1

سه شنبه 9 اوت 2011

پيشگفتار بر عرف پارلماني: انتقال روند پارلماني به آمريكا (4)

جمعه 2 سپتامبر 2011

پيشگفتار بر عرف پارلماني: بازنگري‌هاي بعدي (8)

شنبه 1 اكتبر 2011

پيشگفتار بر عرف پارلماني: تدوين رويه در پارلمان (3)

پنج شنبه 25 اوت 2011

پيشگفتار بر عرف پارلماني: خاستگاه‌‌هاي اوليه پارلمان انگليس (2)

جمعه 19 اوت 2011

پيشگفتار بر عرف پارلماني:‌ پيدايش «رابرتز روولز آو اوردر»(7)

شنبه 24 سپتامبر 2011

پيشگفتار بر عرف پارلماني:‌ تأثير رابرت (قسمت آخر)

سه شنبه 11 اكتبر 2011

پيشگفتار بر عرف پارلماني:‌ راهنماي كوشينگ (6)

جمعه 16 سپتامبر 2011

پيشگفتار بر عرف پارلماني:‌ راهنماي جفرسون (5)

سه شنبه 6 سپتامبر 2011

آداب مذاكره

چهار شنبه 4 مه 2011

انواع تقاضا‌ها و تحقيق‌هاي پارلماني

شنبه 12 فوريه 2011

از سازمان‌هاي انقلابي تا باندهاي قدرت: اصول زيربنايي قانون پارلمان

پنج شنبه 11 ژوئيه 2013

اصول حاكم بر مذاكره‌پذيري پيشنهادها

جمعه 6 مه 2011

بوردها و كميته‌ها:‌ قسمت اول، بوردها

سه شنبه 24 ژوئيه 2012

تفكيك موضوع

شنبه 25 دسامبر 2010

تعليق قواعد

دو شنبه 8 نوامبر 2010

جدول قواعد مربوط به پيشنهادهاي پارلماني

يكشنبه 26 ژوئن 2011

رويه‌هاي انضباطي در فعاليت‌هاي انجمني

جمعه 1 مه 2009

رويه‌ي رأي‌گيري

جمعه 3 ژوئن 2011

روش استاندارد تدوين اساسنامه

شنبه 27 فوريه 2010

روش‌ استاندارد تدوين اساسنامه

شنبه 28 مارس 2009

روش‌هاي معرفي و انتخاب نامزدها در انجمن‌ها و سازمان‌هاي دموكراتيك

دو شنبه 4 اكتبر 2010

رد بررسي

دو شنبه 15 نوامبر 2010

ساير روش‌هاي رأي‌گيري در مجامع تصميم‌ گيري

دو شنبه 4 ژوئيه 2011

سازماندهي به كنوانسيون يك انجمن مستقر

دو شنبه 20 آوريل 2009

سازماندهي به انجمن‌ دائمي

شنبه 18 سپتامبر 2010

صورتجلسه و گزارش مقامات در انجمن‌ها و سازمان‌هاي انتخابي

پنج شنبه 4 نوامبر 2010

عرف پارلماني: پيشنهاد «تجديدنظر»

جمعه 18 مارس 2011

عرف پارلماني: پيشنهادهاي تأخيري و نامربوط

سه شنبه 22 مارس 2011

عرف پارلماني:‌ تقاضاي معافيت از يك وظيفه

جمعه 21 ژانويه 2011

عرف پارلماني؛ قواعد بازي دموكراسي: بررسي بند بند

جمعه 31 دسامبر 2010
پذيرش سايت | تماس | نقشه ى سايت | | آمار سايت | بازديد كنندگان : 505424

 پيگيرى فعاليت سايت fa    ?    |    سايتهاى پيوندى OPML   ?

سايت با اسپيپ درست شده است 2.1.12 + AHUNTSIC

Creative Commons License