به شبكه اطلاع‌رساني كارفرمايان ايران خوش آمديد!

فراخوان كعاصكا از كارفرمايان براي ارايه نظرات كارشناسي در خصصوص مشكلات واحدهاي توليد

2 آذر 1391

اعضاء محترم كانون عالي انجمن‌هاي صنفي كارفرمايي ايران

موضوع: مشكلات بخش صنعت و خدمات.

پس از سلام،

همانگونه كه مستحضريد امروز بخش صنعت و خدمات با مشكلات عديده‌اي گريبان‌گير مي‌باشد كه رفع آن نياز به بوجود آوردن يك استراتژي توسعه اقتصادي در كشور با بازنگري و تدوين قوانين و دستورالعمل‌هاي اجرايي و بوجود آوردن يك مكانيزم و سيستم مناسب جهت صحه‌گذاري در تصميمات مي‌باشد.

كانون عالي انجمن‌هاي صنفي كارفرمايي ايران (كعاصكا) با بهره‌گيري از كارشناسان مختلف خويش جزوه‌اي از مجموعه مشكلات بخش صنعت و خدمات را تهيه و تدوين كرده است و سعي در شناخت راهكارها و روش‌هايي دارد كه بتوان تا حدودي درصدد رفع اين مشكلات گام برداشت.

اين جزوه كه حاوي مجموعع مشكلات در حال حاضر صنعتگران در دوبخش
- 1 - بررسي مشكلات صنايع كشور و
- 2 - مشكلات و تنگنا‌هاي واحد‌هاي توليدي

مي‌باشد، از طريق‌ لينك‌هاي مربوطه قابل دسترس و بهره‌برداري علاقمندان به ويژه كارفرمايان قرار گرفته است. خواهشمند است با دريافت جزوه مزبور و مطالعه دقيق آن اين كانون عالي را با نظرات كارشناسانه خود رهنمود سازيد.

- با تقديم احترام. محمد عطارديان دبيركل
- شماره نامه: 210 - 13453
- تاريخ ناخه:‌ 8/9/91


پذيرش سايت | تماس | نقشه ى سايت | | آمار سايت | بازديد كنندگان : 442 / 459662

 پيگيرى فعاليت سايت fa   پيگيرى فعاليت سايت كانون عالي انجمن‌هاي صنفي كارفرمايي ايران (كعاصكا)   پيگيرى فعاليت سايت اسناد كعاصكا   پيگيرى فعاليت سايت بخش‌نامه‌هاي كعاصاكا   ?    |    سايتهاى پيوندى OPML   ?

سايت با اسپيپ درست شده است 2.1.12 + AHUNTSIC

Creative Commons License