به شبكه اطلاع‌رساني كارفرمايان ايران خوش آمديد!

تاريخچه «مسؤليت اجتماعي بنگاه»‌ در كشور چين

9 آذر 1391
پنج شنبه 29 نوامبر 2012 بوسيله ى گروه‌ نويسندگان

سازمان بين‌المللي كارفرمايان سومين شماره خبرنامه «مسؤليت اجتماعي بنگاه» را در روزهاي اخير منتشر كرده است. در اين خبرنامه، مجموعه‌ي از رويدادهاي مرتبط با «مسؤليت اجتماعي بنگاه» در سطح بين‌المللي و منطقه‌اي و كشوري مورد برسي قرار گرفته است. يكي از نوشته‌هاي اين خبرنامه، موضوع «مسؤليت اجتماعي بنگاه»‌ در كشور چين را به اجمال بررسي كرده است. برگردان اين نوشته در ادامه در اختيارعلاقمندان قرار مي‌گيرد. براي خواندن اصل اين خبرنامه به زبان انگليسي اينجا را كليك كنيد. اما متن گزارش:

مسؤليت اجتماعي بنگاه در چين

مفهوم «مسؤليت اجتماعي بنگاه» فقط در چند سال آخر قرن بيستم در چنين مطرح شد. با اين همه، محيط قانوني براي مسؤليت اجتماعي بنگاه در اوايل دهه‌ي 1990، هنگامي كه تمركز اصلي بر پيروي امور اقتصادي از الزام‌هاي قانوني تمركز داشت، بروز خود را آغاز كرد. پس از عضويت چنين در سازمان جهاني تجارت ، بنگاه‌هاي چيني رقابت در عرصه جهاني را آغاز كردند و بسياري فهميدند كه، براي مزيت‌هاي رقابتي بهتر، مسؤليت اجتماعي بنگاه بايد در دستور كار بنگاه قرار بگيرد. بيش از يكصد هزار متخصص استانداردهاي بين المللي مسؤليت اجتماعي بنگاه را تصويب كردند. بين 1999 تا 2005،‌ پي در پي قوانين مربوطه‌ي بيشتري به تصويب رسيد. در عين حال، حدود 50 كمپاني چيني، همراه با ده‌ها سازمان چيني، به «ميثاق جهاني ملل متحد» پيوستند. از 2006، مسؤليت اجتماعي بنگاه چيني، به بركت الزام‌هاي قانوني مربوطه، ترويج دولتي و حمايت رهبران ملي، رشد سريع خود را آغاز كرد و در سطح گسترده‌اي سازمان يابي شد.

در سال 2000، گروه اسكول، يك كمپاني نساجي و توليدي پوشاك، نخستين بنگاه چيني بود كه به «ميثاق جهاني ملل متحد» پيوست. در مارس 2001، كمپاني پترو چين گزارش سلامتي و ايمني سال 2000 خود را منتشر كرد، نخستين گزارش مرتبط با مسؤليت اجتماعي بنگاه كه از سوي يك كمپاني در سرزمين چين منتشر شد و فعاليت مسؤليت اجتماعي بنگاه را در سطح ملي تقويت كرد. در دسامبر 2006، انجمن صنايع نساجي چين نخستين كنفرانس سالانه مسؤليت اجتماعي بنگاه صنعت را برگزار كرد و نخستين گزارش تاريخي مسؤليت اجتماعي بنگاه را با اين عنوان ارايه داد: گزارش سالانه مسؤليت اجتماعي صنعت نساحي و پوشاك چين در سال 2006. در ژوئيه 2008 نخستين مركز تحقيقي مسؤليت اجتماعي بنگاه در آكادمي چيني علوم اجتماعي بنيان گذاشته شد، و به زودي به يك مؤسسه پژوهشي مسؤليت اجتماعي بنگاه در چين بدل شد

سال‌ها بعد از طلوع اوليه اقتصاد چين، كشور با كم توجهي به مسؤليت اجتماعي بنگاه، روي توسعه اقتصادي تمركز داشت. با اين همه، فجايع طبيعي، بحران‌هاي مالي، و حوادث مربوط با آلودگي شير و ساير خواركي‌ها در سال‌هاي اخير فشار سنگيني بر كمپاني‌هااعمال مي‌كند.

حكومت مركزي چين نيروي اساسي پيش‌برنده در پس توسعه مسؤليت اجتماعي بنگاه در سطح ملي است زير بنگاه‌هاي دولتي نقش مهم و با نفوذي در اقتصاد ايفا مي‌كنند. رسانه نيز به عنوان پاسدار ناظر، با افشاي اشتباه‌ها در ترويج اجراي مسؤليت اجتماعي اهميت دارد. كسب و كار جهاني به عنوان شركاي بين‌المللي يك نيروي پيشبرنده است و كسب و كار جهاني كمك مي‌كند تا آگاهي و عمل كمپاني‌هاي چيني، وقتي با توقع‌هاي شركا و بازارهاي محلي مواجهه مي‌شوند، در عرصه مسؤليت اجتماعي بنگاه ارتقا بيابد. انجمن‌هاي صنعي و كنسرسيوم‌هاي كسب و كار از طريق تدوين استانداردهاي صنعتي يا اصول خودتنظيمي كسب و كار، انتشار راهنماها، و تدوين الگو‌ها و از اين قبيل، به توسعه مسؤليت اجتماعي بنگاه در چين مدد مي‌رسانند. اين چهار نيروي مهم پيشبرنده تأثير زيادي بر توسعه مسؤليت اجتماعي بنگاه در چنين دارند. ساير نيروهاي مؤثر عبارتند از مصرف كنندگان، جنبش حفط محيط زيست، كاركنان، مؤسسات پژوهشي مسؤليت اجتماعي بنگاه، و ان.جي.او‌ها.

در سال‌هاي اخير تعدادي از كمپاني‌هاي چيني گزارش‌هاي مسؤليت اجتماعي يا پايداري را منتشر كرده‌اند. با اين وجود، درصد كمپاني‌هايي كه چنين مي‌كنند هنوز بسيار كوجك است. ششمين پلونوم شانزدهمين كميته مركزي حزب كمونيست چين نيز درخواست بهبود مسؤليت اجتماعي شهروندانف بنگاه‌ها و سازمان‌هاي مختلف شده است. در ژانويه 2008، كمسيون مديريت و نظارت دارايي‌هاي دولتي راهنما‌هاي اجراي مسؤليت اجتماعي در بنگاه‌هاي تحت مالكيت دولت را منتشر كرد. اين كميسيون در ژوئن سال 2011 اعلام كرد كه تمام بنگاه‌هاي دولتي مركزي بايد گزارش‌هاي مسؤليت اجتماعي شركت را قبل از سال 2012 نتشر كنند. همچنين استقرار يك نظام ارزيابي مسؤليت اجتماعي بنگاه براي پيشبرد عملكرد در اين زمينه و ترويج مسؤليت اجتماعي بنگاه در ميان تمام بنگاه‌هاي چيني برنامه ريزي شده است

توسط: شبكه ميثاق جهاني چين


پذيرش سايت | تماس | نقشه ى سايت | | آمار سايت | بازديد كنندگان : 245 / 452451

 پيگيرى فعاليت سايت fa   پيگيرى فعاليت سايت سازمان‌هاي بين‌المللي   پيگيرى فعاليت سايت سازمان بين‌المللي كارفرمايان (س.ب.كا)   پيگيرى فعاليت سايت اسناد سازمان بين‌المللي كارفرمايان   پيگيرى فعاليت سايت خبرنامه‌ها   ?    |    سايتهاى پيوندى OPML   ?

سايت با اسپيپ درست شده است 2.1.12 + AHUNTSIC

Creative Commons License