به شبكه اطلاع‌رساني كارفرمايان ايران خوش آمديد!

برگه اطلاعات سازمان بين‌المللي كارفرمايان در مورد «دستوركار توسعه‌ جهاني»

7 آبان 1391

رهبران كشورهاي جهان در سال 2000 با تصويب يك ميثاق جهاني متعهد شدند كه براي تحقق چند هدف مهم تلاش كنند. اين هدف‌ها به «هدف‌هاي توسعه هزاره‌» معروف شدند و براي آن‌ها برنامه‌ ريزي‌هاي فراواني صورت گرفت. سؤال اين است: اين هدف‌ها تا چه اندازه محقق شدند و اكنون در چه مرحله‌اي هستند؟ و سؤال مهم تر براي تشكل‌هاي كارفرمايي اينكه اين تشكل‌ها در تحقق اين هدف‌ها چه نقشي مي‌توانند داشته باشند و چگونه مي‌توانند در راستاي تحقق توسعه پايدار بر سياست‌هاي مرتبط با اين هدف‌ها در سطح ملي و بين‌المللي تأثير بگذارند. سازمان بين‌المللي كارفرمايان با تهيه‌ي يك «برگ اطلاعات» به همين پرسش پاسخ داده است. برگران فارسي اين سند در ادامه تقديم مي‌شود:

هدف‌هاي توسعه هزاره

رهبران جهان در سال 2000 بيانيه هزاره ملل متحد را تصويب كردند كه ملت‌هاي آنان را نسبت به يك مشاركت جهاني جديد براي كاستن از فقر شديد متعهد مي‌‌سازد و يك مجموعه هدف‌هاي زمان دار - با ضرب‌الاجل 2015- را تعريف مي‌كند كه به عنوان هدف‌هاي توسعه هزاره (ه.ت.ه) [1] شناخته شده‌اند. دستيابي به اين هدف‌ها مستلزم مشاركت و مداخله بيشتر آژانس‌هاي ملل متحد است. كارنقشه‌ها، سازوكارهاي پيگيري و گزارش‌دهي در حال فعاليت و حركمت به سوي اين هدف‌هاست - پايان دادن به فقر و گرسنگي، آموزش جهاني، برابري جنسيتي، سلامتي كودك، سلامتي رواني، مبارزه با اچ.آي.وي/ايدز، پياداري زيست محيطي، مشاركت جهاني.

گرچه بعضي از هدف‌ها حاصل شده است، اما هنوز راه باقي است چرا كه بحران اقتصاد جهاني كار را از مسير خارج كرده است. گزراش 2012 در مورد هدف‌هاي توسعه هزاره خاطر نشان مي‌كند كه سه هدف فقر، سرپناه و آب سه‌ سال پيش از سال 2015 محقق شده‌اند، گرچه نمودار پيشرفت هدف‌هاي توسعه‌ هزاره مشخص مي‌سازد كه دستاوردها در سطح مناطق و كشورها به صورت غيرعادلانه توزيع شد‌ه‌اند. هدف‌هاي باقي مانده، هرچند با چالش، اما مي‌توانند محقق شوند به شرطي كه دولت‌ها تجديد ميثاق كنند.

ريو + 20 و هدف‌هاي توسعه پايدار

كنفرانس ملل متحد در خصوص توسعه پايدار ريو + 20 كه 20 تا 22 ژوئن 2012 در در ريو دو ژانيرو برگزار شد بر نياز به بهبود عمكلرد در خصوص توسعه پايدار و دستيابي به هدف‌هاي توسعه پايدار، به ويژه كاستن از فقر تأكيد كرد. با تمركز دولت‌ها بر ثبات اقتصادي، نمايندگان كسب و كار به مثابه پوياترين گروه براي متعهد ساختن خود به اقدام داوطلبانه مورد توجه قرار گرفتند. يكي از اصلي‌ترين نتايج آن كنفرانس قول به تدوين هدف‌هاي توسعه‌اي جهاني پايدار، عمل‌گرايانه، الهام‌بخش و موجز بود كه بايد توسط يك كارگروه بين‌ دولتي صورت مي‌گرفت.

پس از 2015

روز 31 ژوئيه 2012، يك پانل سطح بالا، شامل رهبران 26 جامعه مدني، بخش خصوصي و دولت از تمام مناطق، منصوب شد تا در خصوص دستوركار توسه جهاني بعد از 2015 مشورت بدهد. دستوركار-پس از 2015 چالش‌هاي جديد توسعه‌اي را بازتاب خواهد داد، با نتايج «ريو+20» مرتبط بوده، تجربه‌هاي اجراي ه.ت.ه را جمعبندي كرده و مسؤليت تمام كشورها را با مبارزه با فقر و براي توسعه پيادار در معناي اصلي آن به اشتراك خواهد گذاشت. كار اين پانل با كار كارگروه بين‌الدولي كه موظف به طراحي هدف‌هاي توسه پايدار شد همكاري بسيار نزديكي خواهد داشت.

مشاركت كسب و كار

دولت به تنهايي نه به توسعه پايدار و نه به هدف‌هاي توسعه هزاره دست نخواهد يافت. اين امر مستلزم مشاركت فعال تمام بخش‌هاي جامعه و تمام قشر‌هاي مردم است. نُه گروه عمده در كار كنفرانس توسعه پايدار ملل متحد مشاركت دارند در حاليكه در گروه موظف به تدوين هدف‌هاي توسعه پايدار فقط دولت‌ها درگيرند. نمايندگي كسب و كار در پانل عالي مرتبه‌‌اي كه در مورد تدوين دستوركار توسعه جهاني بعد از 2015 مشاور مي‌دهد نيز محدود است. ملل متحد بايد به خاطر بياورد كه كسب و كار و صنعت در توسعه احتماعي، اقتصادي و زيست‌محيطي كشورها، افزايش رفاه و ارايه راه‌حال‌ها و نوآوري‌ها جهت مواجه با چالش‌ها نقش حياتي ايفاء مي‌كند. چارجوب بعد از 2015 بايد در سطح جهاني مرتبط و كاربردي باشد و سه جنبه‌ي توسعه‌ي پايدار تعائل ايجاد كند. براي آنكه اين تأثير بگذارد، كسب و كار مي‌بايست صداي خود را در تمام سطوح هماهنگ سازد و پيام‌هاي قدرتمند مؤثر و نمونه‌هايي از نتايج موفق را ارايه دهد.

چرا اين امر به كسب و كار ارتباط دارد؟

مبالغ قابل توجهي مي‌تواند به توسعه‌ي پايدار و هدف‌هاي توسعه‌ پايدارد اختصاص يابد. دولت‌ها مي‌توانند در سطح بين‌المللي متحد شودند كه در سطح ملي تصميم‌ها و اقدام‌هايي لازم است تا بر بنگاه‌ها در تمام اندازه‌ها و بخش‌ها تأثير خواهند گذاشت. آن‌ها مي‌توانند براي بعضي‌ها فرصت و براي بعضي‌ها چالش ايجاد كنند. آن‌ها مي‌توانند به صورت ندانسته موانع بالقوه‌اي براي تجارت به وجود آورند. آن‌ها مي‌توانند بازارهاي نو و منابع مالي جديد را بگشايند. آن‌ها مي توانند الزام‌هاي گزارش دهي جديدي بر كسب و كار تحميل كنند. آن‌ها مستلزم تعاملات و هدف‌هاي رقابتي بهينه‌ساز خواهند بود. بنا بر اين براي سازمان‌هاي كارفرمايان مهم است كه نه فقط در سطح بين‌المللي بلكه براي استقبال از پيامدها براي خود و براي اعضاي‌خود، در سطح ملي و محلي نيز در مذاكرات شركت كنند. لازم است اين مذاكرات و نتايج از نزديك پيگيري شده و تحت تأثير قرار بگيرند تا تضمين كنند كه نشانه‌ها حاكي از حمايت از رشد اقتصاد‌ها و بنگاه‌هاي پايدار هستند.

كسب و كار چه چيزي را بايد تشويق كند

دستور كار بايد براي تمام كشورها مربوط و در مورد همكاري بهتر باشد، و به كشور‌ها كمك كنند تا، با توجه به وابستگي متقابل فزايند بين كشور‌ها و تأثيرات پيام‌هاي سياسي، سياست‌ها را با يكديگر هماهنگ سازند. بخش خصوص قبول دارد كه سرمايه‌گذاري خصوصي پايدار، منابع، مهارت‌ها، فناوري، نوآوري و دانش‌فني به پروژه‌ها و كشورهايي جريان مي‌يابد كه بتوانند يك ميدان بازي تراز، يك فضاي مطلوب كسب‌ و كار ايجاد كنند. براي اين كار، دولت‌ها بايد:

 • تعهد نسبت به رشد و فرصتي كه فرهنگ، شرايط و اذعان‌ آن‌ها به سه‌جنبه‌ي توسعه پايدار را بازتاب مي‌دهد، نشان دهند.
 • از كارآفريني و بنگاه‌ خصوصي حمايت كنند.
 • يك فضاي عملياتي زايا مستقر سازند.
 • بازارهاي داخلي و شكل‌گيري سرمايه را ترويج كنند.
 • در زيرساختارها، ارتباطات و توسعه‌ي محل كار سرمايه‌گذاري كنند.
 • سرمايه گذاري خارجي را تشويق كنند.
 • تجارت بين‌المللي را افزايش دهند.
 • بر قدرت مشاركت‌ها تكيه كنند.
 • در ترويج توسعه‌ي مؤثر بر نقش جامعه بين‌المللي اذعان داشته باشند.

سازمان بين‌المللي كارفرمايان چگونه مي‌تواند بر توسعه‌ها تأثير بگذارد

سازمان بين‌المللي كارفرمايان در عرصه‌ بين‌المللي از منافع كارفرمايان حمايت و آن‌ها را ترويج مي‌كند، و مي‌كوشد تا توسعه بينگاه و ايجاد شغل را تضمين كند. كار اين سازمن در دستوركار توسعه جهاني - هدف‌هاي توسعه هزاره و هدف‌هاي توسعه پايدار بعد از 2015 - روي مسائل توسعه‌اي و اجتماعي متمركز مي‌شود جايي كه مشاركت‌ ما با تشكيلات ملل متجد به عنوان يك شركت اجتماعي بسيار اهميت دارد. اين امر دسترسي به عرصه‌هاي ديگر را نيز فراهم مي‌آورد. به طور خاص، سازمان بين‌المللي كارفرمايان تمام اعضاي خود را در ارايه اطلاعات و فرصت‌هايي براي مشاوره در مورد نقطه‌ عطف توسعه‌ها درگير مي‌سازد. اعضاي سازمان بين‌المللي كارفرمايان تشويق مي‌شوند تا با دولت‌هايشان همكاري كنند و اين سازمان‌ را از تأثيرات چشمگير مطلع سازند. سازمان بين‌المللي كارفرمايان با برنامه توسعه ملل متحد، با سازمان بين‌المللي كار، با سازمان جهاني بهداشت، همكاري دارد تا بر توسعه‌ها تأثير بگذارد و تضمين كند كه پيوند‌ها بين جنبه‌هاي اقتصادي، اجتماعي و زيست محيطي پايداري، هماهنگ هستند. سازمان بين‌المللي كارفرمايان براي استفاده از تخصص‌هايش و بيشترين سازي توانايي‌اش در اثرگذاري، با ساير گروه‌هاي كسب و كار مانند اتاق بين‌المللي بازرگاني و كميته‌ مشاوره كسب و كار و صنعت همكاري مي‌كند تا مذاركه از سوي تمام بنگاه‌ها را هماهنگ سازد و بر آن تأثير بگذارد. به اين وسيله صداي كسب و ك ار بر فراز بسياري از گرو‌ه‌هاي منافع ديگر كه آرزو دارند بر توسعه‌ها تأثير بگذرند، بلندتر و روشن‌تر شينده خواهد شد.

براي كسب اطلاعات بيشتر و پاسخ به پرسش‌ها

به اعضاء در مورد توسعه‌ها خبررساني و مشورت‌دهي خواهد شد به نحوي كه گويي از هم‌انديشي‌هاي مناسب استخراج شده‌‌ اند. لطفاً بخش «پايداري»وب سايت ما را ملاحظه فرماييد. اگر آنچه را كه مي‌خواهيد نيافتيد لطفاً با فدريك مويا [2] يا با ژانت آشرسون [3] با اين نشاني muia@ioe-emp.org يا اين نشاني asherson@ioe-emp.org مكاتبه كنيد يا با تلفن شماره 41229290000 + تماس بگيريد.

[1] Millennium Development Goals (MDGs)

[2] Fredrick Muia

[3] Janet Asherson


پذيرش سايت | تماس | نقشه ى سايت | | آمار سايت | بازديد كنندگان : 361 / 493572

 پيگيرى فعاليت سايت fa  پيگيرى فعاليت سايت سازمان‌هاي بين‌المللي  پيگيرى فعاليت سايت سازمان بين‌المللي كارفرمايان (س.ب.كا)  پيگيرى فعاليت سايت اسناد سازمان بين‌المللي كارفرمايان  پيگيرى فعاليت سايت برگه اطلاعات   ?    |    سايتهاى پيوندى OPML   ?

سايت با اسپيپ درست شده است 2.1.12 + AHUNTSIC

Creative Commons License