به شبكه اطلاع‌رساني كارفرمايان ايران خوش آمديد!

بيزينس اتيكز: از ديسيپلين آكادميك تا نهاد اجتماعي: قسمت پنجم: تازه‌ سازي كد‌هاي اتيكز

22 مهر 1391
شنبه 13 اكتبر 2012 بوسيله ى داود حسين

پنجمين قسمت از سلسله نوشته‌هايي كه با عنوان كلي «بيزينس اتيكز: از ديسيپلين اجتماعي تا نهاد اجتماعي» تقديم مي‌شود، مباحث مربوط به كد اتيكز انجمن پزشكي آمريكا را حمع‌ بندي مي‌كند تا زمينه براي پراختن به كد اتيكز مهندسان آماده شود. بخش بعدي اين نوشته به كد اتيكز مهندسان مي‌پردازد. و قسمت‌هاي بعد، به استقبال كسب و كار آمريكا از كد اتيكز و سپس انتقال اين تجربه‌ها به اروپا خواهد پرداخت و در پايان، روش‌ها و تجربه‌هاي تدوين بيزينس اتيكز را مورد بررسي قرار خواهد داد.

همانگونه كه ملاحظه مي‌كنيد،‌ عنوان پنجمين قسمت اين نوشته، «تازه‌ سازي كدهاي اتيكز» است. در اين قسمت نشان داده مي‌شود كه چگونه كد اتيكز انجمن پزشكان طي آمريكا 155 سال كه از عمر آن‌ها مي‌گذرد، به طور مستمر بازنگري شده و بارها به صورت اساسي تازه‌ سازي شده‌اند. اين قسمت نوشته علت اين تغييرات مستمر و روش اعمال اين تغييرات را مورد بررسي قرار داده است.

براي خواندن قسمت‌هاي قبلي اين نوشته، لينك‌هاي مربوطه را كليك كنيد. و اما پنجمين قسمت اين نوشته‌ها:

1. كد اتيكز چيست؟

2. تفاوت‌هاي بيزينس با پروفشن

3. تاريخچه‌ي كد اتيكز

4. نخستين كد اتيكز پزشكي ملي

5. تازه سازي كدهاي اتيكز

حتي مرور و مقايسه‌ي چند نمونه از كد اتيكز انجمن پزشكي آمريكا كه در سال 1847 به تصويب رسيد، با نظريه‌هاي اتيكال فعلي اين انجمن نشان مي‌دهد كه «كد اتيكز» يك سازمان، گزاره‌هاي لايتغيير و ابدي نيستند. اين گزاره‌ها به مبرم‌ترين و فوري‌ترين مسائل اتيكال سازمان در همان زمان مي‌پردازند و به طور مستمر و مداوم مورد بازنگري قرار مي‌گيرند و اصلاح مي‌شوند و به تصويب تمام كساني مي‌رسند كه قرار است از اين كد‌ها به عنوان استاندرادهاي رفتار اتيكال پيروي كنند.

گفتني است كه كد اتيكز مصوب سال 1847 انجمن پزشكي آمريكا در سال‌هاي 1903، 1912، و 1947 مورد بازنگري اساسي قرار گرفته است.

در سال 1955 كوشش شد تا اتيكز پزشكي از مسائل مربوط به آداب و رسوم اخلاقي متمايز شود. از همين رو پيش‌نويس يك كد اتيكز دو قسمتي به كنوانسيون ارايه شد كه مورد تصويب قرار نگرفت. بعدها در سال 1956 طرح ديگري تهيه شد. در اين طرح، «اصول» به صورت گزاره‌هاي كوتاه تعريف شده بود. اين طرح در سطح وسيع منتشر شد و پس از گفتگو‌هاي مفصل در اجلاس كنوانسيون در ماه ژوئن سال 1957 به تصويب رسيد.

اصول اخلاق پزشكي مصوب سال 1957 از ده اصل و يك مقدمه تشكيل شده بود. در مقدمه‌ي اين طرح آمده بود:

اين اصول در پي آن هستند تا به پزشكان كمك كنند تا عالي‌ترين سطح برخورد اخلاقي را در رفتارهاي فردي و جمعي خود حفظ كنند. اين اصول قانون نيستند بلكه استانداردهايي هستند كه پزشكان با استناد به آن‌ها مي‌توانند روابط خودشان را با بيماران، با همكاران و با اعضاي پروفشن‌هاي وابسته و با مردم به نحو شايسته تعريف كنند.

در سال 1977 «شوراي قضايي» انجمن به كنوانسيون (مجمع نمايندگان انجمن‌هاي پزشكي سراسر كشور) پيشنهاد كرد تا «انجمن پزشكي آمريكا» اصول اتيكز خود را مورد بازنگري قرار دهد. به پيشنهاد اين شورا، از سوي كنوانسيون انجمن، كميته‌اي براي بازنگري در اصول اتيكز انجمن انتخاب شد و «اصول» را مورد بازنگري قرار داد. و دوباره، قرائت تازه‌اي از اصول اتيكز اين انجمن در نشست كنوانسيون در ژوئن سال 1980 به تصويب رسيد. تعداد اين اصول تا سال 2000 نيز 7 اصل بود اما اين اصول، در نشست كنوانسيون انجمن در ژوئن سال 2001 مورد بازنگري قرار گرفت و تعداد آن‌ها به 9 اصل افزايش يافت.

ويژگي‌هاي كلي كد اتيكز پروفشن‌ها

همانطور كه پيشتر خاطر نشان شد، يكي از ويژگي‌هاي بنيادين پروفشن‌ها اين است كه مشتريان خدمات آن‌ها ناگزيرند به صورت يك جانبه به اعضاي پروفشن‌ها اعتماد كنند. به همين خاطر، پروفشن‌ها «بايد» كد اتيكز داشته باشند و آن را به صورت علني و همگاني منتشر كنند و در اختيار مردم قرار دهند.

با تأمل در مفهوم پروفشن مي‌توان به صورت استنتاجي چند ويژگي مهم كد اتيكز پروفشن‌ها را استخراج كرد:
- 1. هيچ عضوي حق ندارد با رفتار خود «اعتماد» مردم به آن پروفشن را مخدوش كند.
- 2. اعضاي يك پروفشن تمام رفتار پروفشنال خود را بر اساس اين اصل بايد تنظيم كنند كه منافع مشتري را نسبت به منافع شخصي خود در اولويت قرار دهند.
- 2. تمام اعضاي پروفشن وظيفه‌ دارند رفتار غيراتيكال ساير اعضا را گزارش دهند تا با آنان برخورد شود.

به اين ترتيب مي‌توان نتيجه گرفت كه كد اتيكز فقط مجموعه‌اي از گزاره‌ها‌ي مكتوب نيست كه به صورت علني منتشر مي‌شوند، بلكه فرايندي است دائمي براي گندزاديي و استريل كردن‌ سازمان‌هاي اجتماعي در برابر انواع فسادها و رفتارهاي غيراتيكال. در اين زمينه هرچند پزشكان گوي سبقت را ربوده‌اند، اما تمام پروفشن‌ها، بدون استثناء كد اتيكز دارند و آنچه كه در مورد كد اتيكز انجمن پزشكي آمريكا گفته شد، كم و بيش، در مورد انجمن‌هاي ساير پروفشن‌ها نيز صدق مي‌كند. انقلاب اينترنتي اين امكان را در اختيار همه گذاشته است كه به سادگي كد اتيكز انواع سازمان‌هاي پروفشنال را بيابند و مطالعه كند. اين نوشته، در ادامه و به عنوان نمونه، فقط تجربه‌ي «انجمن ملي مهندسان پروفشنال» اشاره‌اي گذار خواهد كرد.

6. كد اتيكز مهندسان

7. كد اتيكز به مثابه يك قرارداد اجتماعي

8. تاريخچه‌ي بيزينس اتيكز در آمريكا

9. ظهور موضوع‌هاي اجتماعي در بيزينس اتيكز

10. بيزينس ايتكز در اروپا

11. سهم اروپا

12. تدوين كد اتيكز براي آموزش پيش‌دبستاني


پذيرش سايت | تماس | نقشه ى سايت | | آمار سايت | بازديد كنندگان : 293 / 482819

 پيگيرى فعاليت سايت fa   پيگيرى فعاليت سايت كارآمدسازي تشكل‌هاي كارفرمايي   پيگيرى فعاليت سايت بيزينس اتيكز يا اخلاق كسب و كار   ?    |    سايتهاى پيوندى OPML   ?

سايت با اسپيپ درست شده است 2.1.12 + AHUNTSIC

Creative Commons License