به شبكه اطلاع‌رساني كارفرمايان ايران خوش آمديد!

20 مهر: روز جهاني دختران

دو شنبه 15 اكتبر 2012 بوسيله ى گروه‌ نويسندگان , سازمان بين‌المللي كار

امسال سازمان ملل متحد 11 اكتبر برابر با 20 مهر را براي نخستين بار به عنوان «روز جهاني دختران» [1] اعلام كرد. اين سازمان براي نخستين روز جهاني دختران دو موضوع را مشخص كرده است: كار كودك و ازدواج كودك. اما آقاي گاي رايدر مديركل سازمان بين‌المللي كار كه يكي از سازمان‌هاي نظام «ملل متحد» است، در بيانيه‌اي كه يه همين مناسبت منتشر كرده، تبعيض عليه دختران را در تمام عرصه‌ها مي‌بيند و براي رفع اين تبعيض نيز آرزوها و راهكارهايي را بيان مي‌كند. برگردان اين بيانيه كه ازوب سايت اين سازمان انتخاب شده در ادامه تقديم مي‌شود:

سازمان بين‌المللي كار (س ِ. ب ِ. ك ِ) از توجه ويژه به وضعيت دختر بچه‌ها در اين روز جديد «ملل متحد» استقبال مي‌كند.

نابرابري‌هاي جنسيتي كه سال‌هاي اوليه ريشه دارند در پي آنند كه نابرابري جنسيتي درازمدت توليد كنند كه در دنياي كار بازتوليد مي‌شود.

ما مجبوريم براي تضمين اينكه حقوق تمام دختران و پسران با برابري رعايت مي‌شود اقدام كنيم. اما، و به رغم ارزش‌ها، اصول و حقوقي كه با اين همه گستردگي مورد حمايت جامعه بين‌المللي قرار گرفته، واقعيت اغلب اوقات اين است كه دختران به خاطر جنسيت شان به طور منظم كنار گذاشته مي‌شوند. اين بايد بس شود.

رسومي مثل كار كودك و ازدواج كود - موضوع اين روز - انكار حقوق كودكان و مانعي وخيم در برابر توسعه‌ي كامل آنان است. چنين رسومي بار سنگيني نيز بر ظرفيت‌ كلي جومع براي دستيابي به هدف‌هاي توسعه‌اي هستند.

حدود 88 ميليون از كودكان كار جهان دختر هستند. «كنوانسيون بدترين شكل‌هاي كار كودك» س ِ. ب ِ. ك ِ، 199 (شماره 182) به آسيب‌ پذيري ويژه‌ي آنان اذعان مي‌كند و از كشورهاي عضو مي‌خواهد تا اين موضوع را به حساب آورند.

دختران زيادي در سنين اوليه وارد نيروي كار مي‌شوند، عموماً با كم‌ترين دستمزد و كار نا امن، و تحت فشار نابرابري جنسيتي در خانه و محل كار. به علاوه بسياري كه در خانه كار مي‌كنند ناديده باقي مي‌مانند و روي‌ آن‌ها حساب نمي‌شود.اين اولوگو‌هاي نابرابري، با زن بودن 64 درصد از بي‌سوادان بزرگسال، در نتايج آموزش نيز بازتاب مي‌يابد.

نابرابري در دسترسي در سطح اوليه در سطح ثانويه چشم‌گيرتر هم مي‌شود. حتي آموزش، كه با برابري آموزش بنيادي براي همه شروع مي‌شود، پيامد حذف كارآمد كار كودك و كام اساسي در گشودن چسم‌ اندازهايي بهتر براي كار شايسته در بزرگسالي و در ايجاد پويايي جديد در تغيير همراه با پيشرفت اقتصادي و اجتماعي است.

مزاياي ارزش‌نهادن و سرمايه‌گذاشتن در كودكي دختر براي خودش، براي خانواده و جامعه از مدت‌ها پيش آشكار بوده است.

ارتقاي وضعيت دختر بر مباني پايدار مجموعه‌ي هماهنگي از اقدامات تنظيم شده براي تغيير ساختارها، سياست‌ها و ارزش‌هايي را مي‌طلبد كه بي‌عدالتي اجتماعي را حفظ مي‌كنند. اقدامات براي دختر بچه بايد با اقداماتي همراه شود كه، از طريق سازمان‌ يابي، دسترسي به فعاليت‌هاي درآمدساز و حمايت اجتماعي، زنان و مادران را توانمند مي‌سازند.

امروز با شرايط فعلي بحران جهاني اقتصادي و عدم قطعيت، بايد تصميمي قاطع براي تعهد دوباره به هدف‌هاي پيشرفت اجتماعي و عدالت اجتماعي در شكل بخشي به جهاني كه در آن دختر بچه جايگاه مناسب خود را - متساوي با شرايط پسران در خانه در مدرسه و آمادگي كامل براي ورود به هنگام به جهان كار - بيابد وجود داشته باشد.

[1] International Day of the Girl Child


پذيرش سايت | تماس | نقشه ى سايت | | آمار سايت | بازديد كنندگان : 368 / 493572

 پيگيرى فعاليت سايت fa   پيگيرى فعاليت سايت سازمان‌هاي بين‌المللي   پيگيرى فعاليت سايت سازمان بين‌‌المللي كار (س.ب.ك)   پيگيرى فعاليت سايت اخبار سِ . ب . ك   ?    |    سايتهاى پيوندى OPML   ?

سايت با اسپيپ درست شده است 2.1.12 + AHUNTSIC

Creative Commons License