به شبكه اطلاع‌رساني كارفرمايان ايران خوش آمديد!
در نخستين گفتگوي مديركل جديد سازمان بين‌المللي كار مطرح شد:

بحران جهاني راه‌حل‌ جهاني مي‌طلبد

11 مهر 1391
سه شنبه 2 اكتبر 2012 بوسيله ى گروه‌ نويسندگان , سازمان بين‌المللي كار

وب سايت سازمان بين‌المللي كار نخستين گفتگو با گاي رايدر مديركل جديد اين سازمان را منتشر كرد. به دليل اينكه نكات مطرح شده در اين گفتگو احتمالاً برنامه‌هاي كليدي مديركل جديد اين سازمان را بازتاب مي‌دهند برگردان اين گفتگو در ادامه تقديم مي‌شود. براي خواندن متن انگليسي اين گفتگو اينجا را كليك كنيد. و اما برگردان گزارش اين گفتگو:

مديركل جديد سازمان بين‌المللي كار (س ِ . ب ِ . ك ِ) گاي رايدر هشدار داد اگر قرار است بحران اشتغال و اقتصاد بهبود يابد استانداردهاي بين‌المللي كار بايد رعايت و ترويج شوند.

رايدر در نخستين گفتگوي خود از زمان به دست‌گيري زمام امور در س ِ . ب ِ . ك ِ بر اهميت حقوق اشتغال تأكيد كرد. وي در گفتگو با خبر س ِ . ب ِ . ك ِ اولويت نخست براي بيكار يافتن كار است،‌ اما كيفيت شغل نيز يك مسأله حياتي است، نه فقط براي افراد بلكه براي اقتصاد جهاني نيز.

«حقوق كار براي بهبود حياتي است. فكر مي‌كنم ما نبايد به اين باور هدايت شويم كه ايجاد شغل بيشتر به معناي كنار گذاشتن استاندارهاي بين‌المللي كار است».

رايدر به آمارهايي استناد كرد كه نشان مي‌دهند نيمي از خانوازهاي فقير اروپا متكي به يك مزد بگير در خانواده هستند. او گفت اين واقعيت، اهميت ايجاد مشاغل با كفيت را مورد تأكيد قرار مي‌دهد.«استانداردها قواعد بازي در اقتصاد جهاني را ارايه مي‌دهند و بخش مهمي از خروج از بحران هستند».

او گفت: با 200 ميليون نفر خارج از كار در سراسر جهان، لازم است سياست‌هاي ملي و بين‌المللي روي ايجاد شغل براي مبارزه با بحران اقتصادي به عنوان نخستين اولويت تمركز كنند . اما راه‌ حل‌هاي اين بحران بايد به عنوان بخشي از گفتگوي اجتماعي مورد مذاكره و توافق قرار بگيرند».

به گفته او «س ِ . ب ِ . ك ِ در اين عرصه مي‌توانند زياد كمك كند. وقتي مردم جمع مي‌شوند راه حل‌هايي را مي‌يابند كه ممكن است دردناك و مستلزم ايثار آنان باشد،‌بسيار مستقاق مي‌شوند تا دست به ايثار بزنند اگر آنان بخشي براي رسيدن به توالق باشند تا اينكه صرفاً بخشي از رسيدن به پايان تصميم ديگري».

وي افزود: «اين بحران نيازمند آن است كه در مقياسي كه وجود دارد - در مقياس جهاني - با آن رفتار شود. ما بايد راه‌ حل‌هاي جهاني خلق كنيم. سرانجام اينكه هيچ راه حل ملي پايداري براي يك بحران جهاني وجود نخواهد داشت».

اشتغل جوانان

رايدر گفت اگر قرار است بحران بيكاري جهاني جوانان حل شود آنان بايد هدف ويژه باشند. الأن 75 ميليون جوان خارج از دنياي كار هستند.

تمام شواهد نشان مي‌دهد كه اگر يك خوان در آغاز فعاليست شغلي خود يك سال يا بيشتر خارج از دنياي كار باقي بماند تمام زندگي كاري آنان را تحت تأثير قرار مي‌دهد. براي بسياري از آنان راه برگشتي وجود ندارد. بنا بر اين ما بايد فوراً‌عمل كنيم، بايد همين حالا عمل كنيم و هدفمان بايد جوانان باشد».

مديركل س ِ . ب ِ . ك ِ خاطر نشان ساخت طرح‌هاي تضميني ايجاد تجربه‌ي كاري يا آموزش بيشتر بايد به عنوان يك راه ممكن براي مواجهه با اين مسأله مورد توجه قرار بگيرد.

وي در ادامه پرسيد: گران هستند؟ نه. به صرفه‌اند. اين‌ها سرمايه‌گذاري هستند و نه هزينه. و اين يكي از اولويت‌هايي است كه س ِ . ب ِ . ك ِ در نظر دارد در ماه‌هاي پيش رو و با سرعت به آن‌ها توجه كند زير يك فوريت است».


پذيرش سايت | تماس | نقشه ى سايت | | آمار سايت | بازديد كنندگان : 318 / 493116

 پيگيرى فعاليت سايت fa   پيگيرى فعاليت سايت سازمان‌هاي بين‌المللي   پيگيرى فعاليت سايت سازمان بين‌‌المللي كار (س.ب.ك)   پيگيرى فعاليت سايت اخبار سِ . ب . ك   ?    |    سايتهاى پيوندى OPML   ?

سايت با اسپيپ درست شده است 2.1.12 + AHUNTSIC

Creative Commons License