به شبكه اطلاع‌رساني كارفرمايان ايران خوش آمديد!

در نظر خواهي سازمان بين‌المللي كارفرمايان در خصوص تمركز فعاليت‌هاي سازمان بين‌‌المللي كار مشاركت كنيد

11 مهر 1391

مشاور ارشد سازمان بين‌المللي كارفرمايان با انتشار بخشنامه‌اي خطاب به فدراسيون‌هاي كارفرمايي عضو از آنان خواسته است تا نظرات خود را در خصوص طرح پيشنهادي سازمان بين‌المللي كار براي «برنامه و بودجه» اين سازمان در سال 2014 - 2015 اعلام كنند. برگردان اين بخشنامه در ادامه تقديم شده است.

همانطور كه از مفاد اين بخشنامه درك مي‌شود، طرح پيشنهادي براي «برنامه و بودجه» سازمان بين‌المللي كار پيشنهاد مي‌كند كه فعاليت اين سازمان به چند عرصه كليدي محدود شود تا فعاليت‌هاي اين سازمان تأثير واضحي ايجاد كند. از مسؤلان تشكل‌هاي كارفرمايي درخواست مي‌شود اگر در اين خصوص نظراتي دارند به دبيركل كانون عالي انجمن‌هاي صنفي كارفرمايي ايران (كعاصكا) منعكس كنند تا جمعبندي نظرات تشكل‌هاي كارفرمايي ايران از طريق كعاصكا به آن سازمان منعكس شود. لينك طرح پيشنهاد «برنامه و بودجه» سازمان بين‌المللي كارفرمايان نيز در متن خبر ارايه شده است. اما اصل بخشنامه:‌

اعضاء و همكاران محترم

در نوامبر جاري، هيأت مديره سازمان بين‌المللي كار (س.ب.ك)، در خصوص طرح‌هاي «برنامه و بودجه» براي سال 2014 - 2015 شوراي اول خواهد داشت. دفتر اين سازمان جزوه‌اي فراهم آورده كه پيشنهاد مي‌كند فعاليت س.ب.ك روي تعداد محدودي از عرصه‌هاي حياتي زير متمركز شود كه اين فعاليت مي‌تواند تأثير آشكار داشته باشد.
- 1. حمايت از كارگران در برابر شكل‌هاي ناپذيرفتني كار
- 2. شغل و مهارت براي جوانان
- 3. ايجاد و بسط كف‌هاي حمايت‌ اجتماعي
- 4. بهره‌وري و شرايط كار در بنگاه‌هاي كوچك و متوسط (بِ.كِ.مِ)
- 5. كارشايسته در اقتصادهاي غيررسمي و ساده
- 7. تقويت قانون‌پذيري محيط‌كار از طريق بازرسي كار

سازمان بين‌المللي كارفرمايان (سِ.بِ.كاف) از تمركز بر تعداد معددي عرصه كليدي حمايت مي‌كند؛ گروه كارفرمايان در موقعيت‌هاي قبلي تأكيد كرده است كه سازمان نبايد در انبوهي از موضوع‌ها و عناوين گيج شود، بلكه بايد روي مأموريت اصلي خود و جايي كه سازمان مي‌تواند يك تفاوت واقعي در آن عرصه ايجاد كند، متمركز شود.

با اين همه،‌ براي سِ.بِ.كاف عرصه‌هاي كليدي اول بايد با شغل آفريني اولويت‌ بخشي شود. ما در تعامل خود با دفتر سازمان،‌ تأكيد خواهيم كرد كه بازگرداندن جهان به سر كار بايد تمركز اصلي سازمان- نه فقط دپارتمان اشتغال، بلكه تمام سازمان باشد. اين چند عرصه كليدي مي‌بايست يك چارچوب منسجم ارايه دهد كه به سازمان اجازه خواهد داد تا تلاش‌هاي اصلاحي براي شغل و رشد بيشتر را مورد حمايت قرار دهد.

مايليم نظرات شما در خصوص طرح دفتر سازمان براي عرصه‌هاي كليدي فعاليت، و نيز پيشنهادهاي جايگزين شما را داشته باشيم. نظرات خود را تا 12 اكتير 2012 به ما منعكس فرماييد.

جزوه هيأت مديره س.ب.ك در خصوص «برنامه و بودجه» براي سال 2014 -2015 را مي‌توانيد به زبان انگليسي در اينجا مطالعه فرماييد.

با احترام. ماتياس تورنس. مشاور ارشد


پذيرش سايت | تماس | نقشه ى سايت | | آمار سايت | بازديد كنندگان : 286 / 420731

 پيگيرى فعاليت سايت fa   پيگيرى فعاليت سايت سازمان‌هاي بين‌المللي   پيگيرى فعاليت سايت سازمان بين‌المللي كارفرمايان (س.ب.كا)   پيگيرى فعاليت سايت اسناد سازمان بين‌المللي كارفرمايان   پيگيرى فعاليت سايت بخشنامه‌ها   ?    |    سايتهاى پيوندى OPML   ?

سايت با اسپيپ درست شده است 2.1.12 + AHUNTSIC

Creative Commons License