به شبكه اطلاع‌رساني كارفرمايان ايران خوش آمديد!

در هم انديشي «كسب و كار و حقوق بشر» سازمان ملل متحد شركت كنيد

دو شنبه 10 سپتامبر 2012 بوسيله ى گروه‌ نويسندگان

شوراي حقوق بشر ملل محتد در نظر دارد هم‌ انديشي حقوق بشر و كسب‌ و كار را تحت مديريت «كارگروه» مرتبط با موضوع حقوق بشر و كسب‌ و كار و شركت‌هاي فرامليتي و ساير بنگاه‌هاي كسب و كار برگزار كند تا:

گرايش‌ها و چالش‌هاي فرا راه اجراي اصول راهنما در خصوص حقوق بشر و كسب و كار را به بحث بگذارند و گفتگو و همكاري در خصوص اين موضوع‌هاي مرتبط با كسب و كار و حقوق بشر، شامل چالش‌هايي را كه بخش‌هاي خاص، فضاهاي عملياتي يا در ارتباط با حقوق يا گروه‌هاي خاص، نيز شناسايي سرمشق‌ها را ترويج كنند.

شورا همچنين در نظر دارد كه اين هم انديشي به روي تمام شركت‌ كنندگان از كشورها، سازوكارهاي ملل متحد، تشكيلات و آژانس‌هاي تخصصي، طرح‌ها و بنيادها، سازمان‌هاي بين‌ دولتي، سازمن‌ها و سازوكارهاي منطقه‌اي در عرصه حقوق بشر، مؤسسات ملي حقوق بشر و و ساير تشكيلات مرتبط، كمپاني‌هاي فرامليتي و ساير بنگاه‌هاي كسب و كار، انجمن‌هاي كسب و كار، اتحاديه‌هاي كارگري، نمايندگان افراد بومي و سازمان‌هاي غيردولتي در وضعيت مشورتي با شوراي اقتصادي و اجتماعي، باز باشد.

اين هم‌ انديشي همچنين به روي ساير سازمان‌هاي غيردولتي كه هدف و نيت آن‌ها با روح، مقاصد و اصول منشور ملل متحتد منطبق باشد، از جمله افراد و گروه‌هاي تحت تأثير، مبتني بر ترتيبات شوراي اجتماعي اقتصادي و از جمله قطعنامه 31/1996 جولاي 1996، و اقدام‌هاي مورد مورد ملاحظه‌ي كميسيون حقوق بشرار طريق يك رويه‌ي اعتبار دهي شفاف و باز در انطباق با قواعد رويه‌هاي شوراي حقوق بشر باز خواهد بود.

ثبت نام نخستين هم‌ انديشي سالانه كسب و كار و حقوق بشر، سه‌شنبه و چهارشنبه 3 و 4 دسامبر 2012 (13 و 14 آذر 1391):

  • اطلاعات كاربردي براي تمام شركت كنندگان: ‍اينجا
  • اطلاعات براي تمام شركت‌كنندگان در مورد نوه ثبت نام: اينجا

پذيرش سايت | تماس | نقشه ى سايت | | آمار سايت | بازديد كنندگان : 225 / 418132

 پيگيرى فعاليت سايت fa   پيگيرى فعاليت سايت سازمان‌هاي بين‌المللي   پيگيرى فعاليت سايت سازمان ملل متحد (س.م.م)   ?    |    سايتهاى پيوندى OPML   ?

سايت با اسپيپ درست شده است 2.1.12 + AHUNTSIC

Creative Commons License