به شبكه اطلاع‌رساني كارفرمايان ايران خوش آمديد!

يكصد و يكمين اجلاس كنفرانس بين‌المللي كار از نگاه كارفرمايان: 6. آخرين قسمت

16 مرداد 1391

آخرين قسمت گزارش سازمان بين‌المللي كارفرمايان از يكصد و يكمين اجلاس كنفرانس بين‌المللي كار كه در خرداد ماه 1391 در ژنو برگزار شد به وضعيت ميانمار و شكايت نيكاراگوئه و نيجريه و اعتراض به ونزوئلا مي‌پردازد. برگردان آخرين قسمت اين گزارش در ادامه تقديم مي‌شود.

خاطر نشان مي‌كند در قسمت‌هاي قبلي اين گزارش، عملكرد كميته‌ي كاربرد استانداردها، تصويب توصيه نامه در خصوص كف حمايت اجتماعي، بحران بيكاري جوانان، و گزارش مكرر در مورد هدف راهبردي اصول و حقوق بنيادين در كار، كه مهم‌ترين موضوع‌هاي يكصد و يكمين اجلاس كنفرانس بين‌المللي كار بودند، نكاتي از موضع كارفرمايي مطرح شده بود و به همين خاطر جا دارد مورد توجه تشكل‌هاي كارفرمايي قرار بگيرد. براي خواندن بخش‌هاي قبيل گزارش، لينك‌هاي مربوطه را كه در آخر اين نوشته آمده كليك كنيد. و اما برگردان آخرين قسمت اين گزارش:

6. بازنگري اقداماتي براي تضمين پيروي ميانمار از توصيه‌هاي كمسيون تحقيق

كنفرانس بين‌المللي كاردر 1999 و 2000 به دنبال نقض مداوم الزام‌هاي مرتبط با كار اجباري از سوي دولت ميانمار دو قطعنامه عليه اين دولت به تصويب رساند.

در طول دوازده سال گذشته، هيأت مديره فشار سازمان بين‌المللي كار (س.ب.ك) روي اين دولت براي اصلاح قوانين و رويه‌هايش را حفظ كرده است. سرانجام يك يادداشت تفاهم با دولت براي استقرار يك دفتر ارتباطي براي فراهم سازي حضور مستقيم به منظور مواجهه با مواردي از كاراجباري مشاهده شد.

طي دوازده ماه گذشته، روشن شد كه تحولي در ميانمار رخ داده است. گزارش‌ها حاكي از اشتياق عظيم براي برخورد با دغدغه‌هاي س.ب.ك‌ و تلاش براي رعايت الزام‌هاي اعمال شده در 1999 و 2000 است. در مارس 2012 هيأت مديره ملزم شد يك هيأت عاليرتبه مركب از مسؤلان هيأت مديره براي يك ارزيابي تحولات اعزام كند. اين امر به گزارشي منجر شد كه كنفرانس را فرا مي‌خواند تا تحولات واقعي را كه رخ داده به رسميت بشناسد و با قطعنامه‌هاي 1999 و 2000 به گونه‌ي برخورد كند كه بتواند كمك‌هاي فني براي كار اجباري و آزادي انجمن را گسترش دهد و تحريم‌هاي عليه دولت را يك سال به تعليق درآورد.

اين امر منجر به تصويب يك قطعنامه جديد از سوي كنفرانس شد.

كارفرمايان از اين تحول و نيز از يك كارنقشه‌ جديد با دولت براي حذف كار اجباري در اسرع قوت استقبال كردند. هنوز بايد پيشرفت‌هايي صورت بگيرد و دولت بر نياز به انجام اين كار تأكيد كرده است. هيأت مديره پيگيري وضعيت را ادامه خواهد داد و مارس آتي تعيين خواهد كرد كه در كنفرانس سال 2013 با اين مسأله چگونه بايد برخورد شود.

كميته اعتبارنامه‌ها

- 1. پيشگفتار
- 2. كميته‌ي كاربست استانداردها
- 3. شرح توصيه‌نامه‌ي مستقل در خصوص كف حمايت اجتماعي
- 4. بحران اشتغال جوانان
- 5. مذاكره‌ي مكرر در خصوص هدف راهبردي اصول و حقوق بينادين در كار
- 6. بازنگري اقداماتي براي تضمين پيروي ميانمار از توصيه‌هاي كمسيون تحقيق
- 7. كميته اعتبارنامه‌ها


پذيرش سايت | تماس | نقشه ى سايت | | آمار سايت | بازديد كنندگان : 242 / 493572

 پيگيرى فعاليت سايت fa   پيگيرى فعاليت سايت سازمان‌هاي بين‌المللي   پيگيرى فعاليت سايت سازمان بين‌المللي كارفرمايان (س.ب.كا)   پيگيرى فعاليت سايت اسناد سازمان بين‌المللي كارفرمايان   پيگيرى فعاليت سايت صورتجلسات   ?    |    سايتهاى پيوندى OPML   ?

سايت با اسپيپ درست شده است 2.1.12 + AHUNTSIC

Creative Commons License