به شبكه اطلاع‌رساني كارفرمايان ايران خوش آمديد!

فراخوان كعاصكا از تشكل‌هاي عضو براي اصلاح اساسنامه

15 مرداد 1391

اعضاي محترم كانون عالي انجمن‌هاي صنفي كارفرمايي ايران (كعاصكا)

موضوع: تغييرات اساسنامه.

پس از سلام.

پيرو بخشنامه شماره 210 - 13201 مورخ 31/4/1391 در خصوص برگزاري مجامع عمومي اين كانون عالي، نظر به اينكه بند يك دستور كار مجمع عمومي فوق‌العاده به «بررسي و تصويب تغييرات اساسنامه كانون عالي براي تطبيق با آخرين آئين‌نامه‌ها و دستورالعمل‌ها» اختصاص يافته است، به اطلاع مي‌رساند نسخه اساسنامه پيشنهادي كه با استفاده از نظرات اصلاحي برخي از اعضاء تهيه و در هيأت مديره كانون عالي انجمن‌هاي صنفي كارفرمايي ايران به تصويب رسيده است، جهت مطالعه و دريافت نظرات تكميلي كليه تشكل‌ها، در اينجا دسترس قرار گرفته است.

خواهشمند است به منظور صرفه جويي در وقت، پيشنهادات و موارد اصلاحي آن تشكل محترم را حد اكثر تا روز شنبه 21/5/1391 به دبيرخانه كانون عالي اعلام فرماييد تا پس از جمعبندي لازم، مواردي كه به تصويب هيأت مديره كانون عالي برسد، در اساسنامه مزبور لحاظ شود و مواردي كه تصويب نگردد جهت بررسي و تصميم‌گيري نهايي در مجع فوق‌العاده مورخ 1/6/1391 مطرح گردد.

- با تقديم احترام. محمد عطارديان. دبيركل
- شماره نامه: 210 - 13230
- تاريخ نامه: 10/5/1391


اسناد پيوسته

اساسنامه پيشنهادي براي اصلاح

5 اوت 2012
سند : PDF
137.3 kb

پذيرش سايت | تماس | نقشه ى سايت | | آمار سايت | بازديد كنندگان : 292 / 479641

 پيگيرى فعاليت سايت fa   پيگيرى فعاليت سايت كانون عالي انجمن‌هاي صنفي كارفرمايي ايران (كعاصكا)   پيگيرى فعاليت سايت اسناد كعاصكا   پيگيرى فعاليت سايت بخش‌نامه‌هاي كعاصاكا   ?    |    سايتهاى پيوندى OPML   ?

سايت با اسپيپ درست شده است 2.1.12 + AHUNTSIC

Creative Commons License