به شبكه اطلاع‌رساني كارفرمايان ايران خوش آمديد!
در نوزدهمين كنفرانس بين‌المللي ايدز در واشينگتن دي.سي مطرح شد:

نقش تشكل‌هاي كارفرمايي در مبارزه با اچ.آي.وي/ايدز

4 مرداد 1391

نوزدهمين كنفرانس بين‌المللي ايدز از روز يكشنبه اول مرداد ماه 1391 (22 ژوئيه 2012) در واشينگتن دي.سي فعاليت خود را شروع كرده و تا روز جمعه 6 مرداد ماه 1391 به كار خود ادامه خواهد داد. در اين كنفرانس 25 هزار نفر از رهبران علمي، ديپلماسي، سياسي، كسب و كار و امور خيريه، و نيز، نمايندگان آژانس‌هاي ملل متحد، و گروه‌هاي دولت و جامعه مدني شركت دارند. براي پي بردن به عظمت اين كنفرانس كافي است به فهرست برنامه‌هاي روزانه‌ي اين كنفرانس در اينحا مراجعه كنيد: برنامه‌ي هر روز اين كنفرانس يك سند نزديك به 100 صفحه‌اي است كه با حروف بسيار ريز چاپ شده و جزئيات ده‌ها كنفرانس و پانل و فارم را كه به صورت همزمان در واشنيگتن دي.سي برگزار مي‌شوند معرفي مي‌كند. در اين كنفرانس نماينده سازمان بين‌المللي كارفرمايان نيز حضور يافته و گزارش فعاليت‌هاي تشكلهاي ملي كارفرمايي عضو اين سازمان براي مبارزه با اچ.آي.وي/ايدز را ارايه كرده است. بيانيه‌ي مطبوعاتي كه برگردان فارسي آن در ادامه تقديم مي‌شود از سوي سازمان بين‌المللي كارفرمايان در همين زمينه منتشر شده و در اختيار تشكل‌هاي ملي كارفرمايي عضو، از جمله در اخيار كانون عالي انجمن‌هاي صنفي كارفرمايي ايران (كعاصكا) قرار گرفته است. انتظار مي‌رود رابطان خبري تشكل‌هاي كارفرمايي اين بيانيه را در اختيار مسؤلان محترم تشكل‌هاي متبوع خود قرار دهند. اما متن بيانيه:

آقاي فردريك مويا مشاور ارشد سازمان بين‌المللي كارفرمايان (س.ب.كاف) امروز (23 ژوئيه 2012- دوشنبه 2 مرداد 1391) در اجلاس ويژه نوزدهمين كنفرانس بين‌المللي ايدزكه در واشنينكتن دي.سي جريان دارد، طيفي از فعاليت‌هاي تشكل‌هاي ملي كارفرمايان را در واكنش به اچ.آي.وي/ايدز در كشورهاي خودشان ارايه داد.

در كنفرانس عالي‌ رتبه‌ي امسال با موضوع «با هم طرحي نو دراندازيم» [1] بيش از 25 هزار رهبر از دنياي علم، ديپلماسي، سياست، كسب و كار و امور خيريه، و نيز، نمايندگان آژانس‌هاي ملل متحد، و گروه‌هاي دولت و جامعه مدني براي ارزيابي وضعيت فعلي اين بيماري، ارزشيابي تحولات چشم‌گير اخير و درس‌هاي كسب شده، و طراحي مسير آينده شركت دارند.

در اجلاس امروز كه نمايندگاني از يو.ان.ايدز [2]، سازمان بين‌المللي كار، و صندوق بين‌المللي براي مبارزه با ايدز، و برنامه‌ي فوق‌العاده رياست جمهور ايالات متحد براي تسكين ايدز را گرد‌هم مي‌آورد آقاي مويا آخرين نشريه س.ب.كاف را كه تلاش‌هاي تشكل‌هاي كارفرمايي را براي تداوم بخشيدن به واكنش آنان به اچ.آي.وي/ايدز در بيشتر كشورهاي متبلا مستند ساخته، ارايه داد. در شرايط كاهش يافتن تأمين مالي براي اچ.آي.وي و ايدز با خاطر تنگنا‌هاي بودجه‌اي اهداكنندگان‌، گزارش س.ب.كاف نشان مي‌دهد بازيگران كليدي محلي، همراه با بخش كسب‌ وكار كه با بسيج تخصص، دانش و زيرساختارهاي مراقبت از سلامتي و منابع از طريق مشاركت برد - برد بخش خصوصي و دولتي نقشي حياتي ايفا مي‌كنند، چگونه تلاش‌هاي خودشان را ارتقاء داده‌اند تا تحولات مثبت اخير را تداوم بخشند. آقاي مويا در گزارش خود خاطر نشان ساخت: «در حاليكه اين بيماري فعال‌ترين بخش جمعيت را متبلا كرده است كارفرمايان نيز براي حفظ مهارت‌ها و تخصص‌هاي كارگراني كه جايگزين‌‌سازي آنان دشوار است به ساير بازيگران كليدي پيوستند».

خانم پووي بهات [3] مدير ارشد لوي اشتراوس اند كو، كه نمايندگي شوراي بين‌المللي كسب‌ و كار ايالات متحد، عضو سازمان بين‌المللي كارفرمايان، در اين اجلاس را بر عهده داشت تعهد جامعه بين‌المللي كسب‌ و كار براي ايفاي نقش كامل در كمك به توقف گسترش اين بيماري را مورد تأكيد مجدد قرار داد. خانم بهات چند نمونه از ابتكارهاي موفقيت آميز شركت لوي اشتراوس براي كمك به كاركنان و جوامع آنان،‌ هم در ايالات متحد و در اطراف عالم براي پاسخ دهي به اين بيماري ارايه داده و خاطر نشان ساخت، «سه دهه پس از نخستين واكنش ما به اچ.آي.وي/ايدز، ما همچنان نسبت به خلق محيط كاري آگاه، سالم، عاري از ننگ و تبعيض، جايي كه كاركانن ما در اطراف عالم براي افشاي وضعيت اچ.آي.وي/ايدز احساس آزادي مي‌كنند،‌ متعهد هستيم»

[1] Turning the Tide Together

[2] UNAIDS

[3] Ms Pauvi Bhatt


پذيرش سايت | تماس | نقشه ى سايت | | آمار سايت | بازديد كنندگان : 373 / 495445

 پيگيرى فعاليت سايت fa   پيگيرى فعاليت سايت سازمان‌هاي بين‌المللي   پيگيرى فعاليت سايت سازمان بين‌المللي كارفرمايان (س.ب.كا)   پيگيرى فعاليت سايت اسناد سازمان بين‌المللي كارفرمايان   پيگيرى فعاليت سايت بيانيه‌ها   ?    |    سايتهاى پيوندى OPML   ?

سايت با اسپيپ درست شده است 2.1.12 + AHUNTSIC

Creative Commons License