به شبكه اطلاع‌رساني كارفرمايان ايران خوش آمديد!
قسمت سوم از بخش اول كتاب «آزادي انجمن»:

3 - تعهدات دولت‌ها درخصوص رویه‌های مربوط به کمیته آزادی انجمن

15 شهريور1387؛
جمعه 5 سپتامبر 2008 بوسيله ى كميته آزادي انجمن

بندهاي 24 و 25 از كتاب 1125 بندي «آزادي انجمن»‌ در اين قسمت آمده است. ترجمه‌ي آن در ادامه تقديم مي‌شود.

براي مطالعه‌ي ساير قسمت‌هاي اين بخش، عنوان آن‌ها را در كادر قسمت پائين ستون سمت چپ اين صفحه كليك كنيد.

24.دولت ها در راستای انجام وظایف خود موظفند به منظور یکپارچه سازی پاسخ های تفصیلی به ادعاهای طرح شده از سوی سازمان های شاکی با هدف ایجاد امکان بررسی های عینی از طرف کمیته آزادی انجمن اقدام نمایند .

( به نشریهDigest- 1996 بند 20؛ و برای مثال گزارش 304 ، پرونده شماره 1850 بند 205 ؛ گزارش 307 پرونده شماره 1864، بند 427 ؛ گزارش 311 پرونده شماره 1873 بند 106 ؛ گزارش 318 ، پرونده شماره 1978 بند 216 ؛ گزارش 323 پرونده شماره 2017/2050 بند 301 ؛ گزارش 324 پرونده شماره 2035 بند 570 ؛ گزارش 326 پرونده شماره 2103، بند 294 ؛ گزارش 330 پرونده شماره 2166/2173/2180/2196 بند 289 ؛ گزارش 334 پرونده شماره 2200، بند 756 ؛ گزارش 335 پرونده شماره 2187 بند 116 مراجعه شود .)

25.کمیته درخصوص کلیه موارد ارائه شده معتقد است که وظیفه دولت ها در قبال شکایات تسلیم شده از سوی تشکل ها نباید صرفاً به پاسخ گویی کلی محدود گردند .

( به نشریهDigest- 1996 بند 21؛ گزارش 310 ، پرونده شماره 1929 بند 424 مراجعه شود .)


پذيرش سايت | تماس | نقشه ى سايت | | آمار سايت | بازديد كنندگان : 261 / 418461

 پيگيرى فعاليت سايت fa   پيگيرى فعاليت سايت گفتمان آزادي انجمن   پيگيرى فعاليت سايت كتاب آزادي انجمن   پيگيرى فعاليت سايت 1 - رويه‌ مربوط به كميته‌ آزادي انجمن و شركاي اجتماعي   ?    |    سايتهاى پيوندى OPML   ?

سايت با اسپيپ درست شده است 2.1.12 + AHUNTSIC

Creative Commons License