به شبكه اطلاع‌رساني كارفرمايان ايران خوش آمديد!

استقبال سازمان بين‌المللي كارفرمايان از بازتأكيد سازمان بين‌المللي كار بر اصول و حقوق بنيادين در كار

21 تير 1391

سازمان بين‌المللي كارفرمايان با صدور يك بيانيه‌ي رسانه‌اي از بازتأكيد كنفرانس بين‌المللي كار بر اصول و حقوق بنيادين كار استقبال كرد.

خاطر نشان مي‌شود سازمان بين‌المللي كار طي بيانيه‌اي كه در سال 1998 به تصويب رساند برخي از حقوق از جمله حق آزادي انجمن و چانه‌زني‌هاي دسته‌جمعي را از حقوق بنيادين در كار اعلام كرد. در نتيجه حتي اگر كشورهاي عضو اين سازمان كنوانسيون‌هاي ويژه‌ي اين حقوق را هم تأييد نكرده باشند، طبق مفاد اين بيانيه مكلف به رعايت اين حقوق هستند.

پيش از ارايه‌ي برگردان متن بيانيه‌ي رسانه‌اي سازمان بين‌المللي كارفرمايان يادآوري اين نكته نيز لازم است كه «كميته‌ي كارشناسان كاربست كنوانسيون‌ها و توصيه‌ نامه‌هاي سازمان بين‌المللي كار براي يكصد و يكمين كنفرانس بين‌المللي كار كه خرداد ماه 1391 در ژنو برگزار شد، «اصول و حقوق بنيادين در كار» را به عنوان موضوع «پيمايش عمومي» خود انتخاب كرد. به همين خاطر گروه كارفرمايان حاضر در اين كنوانسيون با صدور بيانيه‌ي رسانه‌اي از چنين تصميمي استقبال كرده‌اند. برگردان متن بيانيه‌ در ادامه تقديم مي‌شود:

سازمان بين‌المللي كارفرمايان (س.ب.كاف) امروز از بازتأكيد كنفرانس بين‌المللي كار بر بيانيه‌ي 1998 در خصوص اصول و حقوق بنيادين در كار و بيانيه‌ي 2008 در خصوص عدالت اجتماعي براي جهاني‌سازي منصفانه، و نيز تصويب اولويت‌ها براي يك كارنقشه‌ جهت اجراي بهتر اصول و حقوق بنيادين در كار استقبال كرد.

آقاي دانيال فونس ريوجا نايب رئيس اجرايي س.ب.كاف از سوي 151 تشكل كارفرمايي عضو اين سازمان از سراسر جهان اظهار داشت: «بيانيه‌ي 1998 تعهد سياسي كشورهاي عضو سازمان بين‌المللي كار (س.ب.ك) براي رعايت،‌ ترويج و تحقق سياست‌هاي زيربنايي اصول و حقوق بنيادين در كار را بازتاب مي‌دهد كه كشورهاي عضو براي دستيابي به آن از طريق عضويت در س.ب.ك تلاش مي‌كنند. با اين همه، 14 سال پس از تصويب اين بيانيه، گپ بين آرزوهاي بيانيه و واقعيت‌هاي موجود همجنان دغدغه‌ا‌ي بزرگ است».

آقاي اد پوتر سخنگوي اصلي كارفرمايان در اين مذاكره خاطر نشان ساخت: «هدف‌هاي گروه نيروبخشي دوباره به توجه، اولويت‌ و تمركز بر اصول و حقوق بنيادين كار، و توسعه‌ي يك راهنما براي س.ب.ك جهت پشتيباني مؤثرتر از كشور عضو در اجراي تعهداتشان نسبت به تحق آن‌ها، و در كوتاه‌ ترين جدول زماني بود». وي همچنين افزود «كسب و كار موفق و پايدار كه شغل ايجاد مي‌كند پلتفورم اساسي براي تحقق اصول و حقوق بنيادين در كار را فراهم مي‌آورد. كارفرمايان قبول دارند كه جمعبندي‌هايي كه امروز به تصويب رسيد مي‌تواند براي اجراي اين هدف‌ها مفيد باشد. اكنون بر عهده‌ي س.ب.ك تا تضمين كند كه جمعبندي‌ها پيگيري خواهند شد».

- تاريخ بخشنامه: 13 ژوئن 2012
- شماره نامه:‌ جي. 74


پذيرش سايت | تماس | نقشه ى سايت | | آمار سايت | بازديد كنندگان : 337 / 493572

 پيگيرى فعاليت سايت fa   پيگيرى فعاليت سايت سازمان‌هاي بين‌المللي   پيگيرى فعاليت سايت سازمان بين‌المللي كارفرمايان (س.ب.كا)   پيگيرى فعاليت سايت اسناد سازمان بين‌المللي كارفرمايان   پيگيرى فعاليت سايت بيانيه‌ها   ?    |    سايتهاى پيوندى OPML   ?

سايت با اسپيپ درست شده است 2.1.12 + AHUNTSIC

Creative Commons License