به شبكه اطلاع‌رساني كارفرمايان ايران خوش آمديد!

يكصد و يكمين اجلاس كنفرانس بين‌المللي كار از نگاه كارفرمايان: 3. توصيه‌نامه در خصوص كف حمايت اجتماعي

16 تير 1391

برگردان سومين بخش گزارش سازمان بين‌المللي كارفرمايان در مورد يكصد و يكمين اجلاس كنفرانس بين‌المللي كار كه طبق معمول در خرداد ماه امسال در ژنو برگزار شد، در ادامه تقديم مي‌شود. اين بخش از گزارش در مورد تصويب توصيه‌نامه‌اي در خصوص كف حمايت اجتماعي است. برگردان قسمت‌هاي ديگر اين گزارش به مرور تقديم علاقمندان خواهد شد.

خاطر نشان مي‌شود كنفرانس‌هاي بين‌المللي كار با حضور هيأت‌هاي سه‌جانبه‌ي تمام كشورهاي عضو سازمان بين‌المللي كار هر سال در خرداد ماه در ژنو برگزار مي‌شود. اين سازمان بين‌المللي كه در سال 1919 بر اساس اين اصل تأسيس شده كه «كار كالا نيست» در طول عمر خود با تصويب كنوانسيون‌ها و توصيه‌نامه‌ها كوشيده است تا از طريق گفتگوي نمايندگان دولت‌ها، كارفرمايان و كارگران استاندارهايي براي ارتقاي مداوم حقوق كارگران تصويب كند و دولت‌ها را مجبور سازد تا از اجراي آن‌ استاندادها حمايت كنند. سازمان بين‌المللي كارفرمايان كه 151 تشكل‌ ملي كارفرمايي از 144 كشور عضو آن‌ هستند، به عنوان نماينده‌ي كارفرمايان در كنفرانس‌هاي بين‌المللي كار حضور فعال دارد و مي‌كوشد تا مواضع كارفرمايان جهان را در مذاكرات سه‌جانبه صورتبندي كرده و از حقوق آنان دفاع كند. كانون عالي انجمن‌هاي صنفي كارفرمايي ايران (كعاصكا)‌ تنها تشكل كارفرمايي از ايران است كه به دليل استقلال و حمايت از بخش خصوصي توانسته است به عضويت سازمان بين‌المللي كارفرمايان درآيد و به همين دليل آخرين مواضع و بيانيه‌هاي اين سازمان بين‌المللي در اختيار كعاصكا قرار مي‌گيرد و شبكه اطلاع رساني كارفرمايان ايران (شاكا)‌ برگردان فارسي آن‌ها را در اختيار تشكل‌هاي كارفرمايي قرار مي‌دهد.

براي كسب اطلاعات بيشتر در مورد كعاصكا مي‌توانيد از طريق ايميل با آقاي مهندس محمد عطارديان دبيركل كعاصكا مكاتبه فرماييد. اما برگردان بخش سوم گزارش: يكصد و يكمين اجلاس كنفرانس بين‌المللي كار از نگاه كارفرمايان

شرح توصيه‌نامه‌ي مستقل در مورد كف حمايت اجتماعي

براي تحقق جمعبندي‌هاي مذاكره‌ي مكرر در خصوص حمايت اجتماعي (تأمين اجتماعي)، مصوب يكصد و يكمين اجلاس كنفرانس بين‌المللي كار (2011) يك توصيه‌نامه‌ي مستقل مكمل استانداردهاي موجود از پيش‌نويس متن‌هاي مندرج در گزارش IV (2b( با عنوان: كف‌هاي حمايت اجتماعي براي عدالت و جهاني‌سازي منصفانه كه به كنفرانس تقديم شد، بسط يافت.

متن مصوب يك كمك عمده به درخواست ملل متحد است كه كف حمايت اجتماعي يكي از 9 ابتكارش در واكنش به بحران باشد. اين متن تأمين اجتماعي را به مثابه يك حق بشر و يك ضرورت اقتصادي و اجتماعي براي رشد تلقي مي‌كند. اين توصيه‌نامه كشورهاي عضو را راهنمايي مي‌كند تا چهار عنصر اساسي كف‌هاي حمايت اجتماعي را محقق سازند:
- 1. دسترسي به مراقبت از سلامتي اساسي
- 2. تأمين اساسي كودكان
- 3. تأمين درآمد اساسي براي اشخاص در سن كار كه قادر نيستند درآمد كافي كسب كنند، و
- 4. تأمين درآمد اساسي براي اشخاص مسن‌تر.

اين توصيه‌نامه مشخص مي‌سازد كه نظام‌هاي تأمين اجتماعي بايد مبتني بر بعضي اصول باشد، كه يكي از مهم‌ترين آن‌ها اين است كه راهبردهاي دامنه، تأمين مالي، منابع و گسترش آن بايد در سطح ملي تعريف شود. سازمان‌هاي كارفرمايي بايد در اين روند تدوين، پيگيري و ارزيابي حضور داشته باشند.

سازمان بين‌المللي كارفرمايان (س.ب.كاف) به زودي راهنمايي براي كمك به اعضا براي درك و مشاركت در روند اجرا با دولت‌هايشان منتشر خواهد كرد.

- 1. پيشگفتار
- 2. كميته‌ي كاربست استانداردها
- 3. شرح توصيه‌نامه‌ي مستقل در خصوص كف حمايت اجتماعي
- 4. بحران اشتغال جوانان
- 5. مذاكره‌ي مكرر در خصوص هدف راهبردي اصول و حقوق بينادين در كار
- 6. بازنگري اقداماتي براي تضمين پيروي ميانمار از توصيه‌هاي كمسيون تحقيق
- 7. كميته اعتبارنامه‌ها


واژه كليدها

پذيرش سايت | تماس | نقشه ى سايت | | آمار سايت | بازديد كنندگان : 318 / 505424

 پيگيرى فعاليت سايت fa   پيگيرى فعاليت سايت سازمان‌هاي بين‌المللي   پيگيرى فعاليت سايت سازمان بين‌المللي كارفرمايان (س.ب.كا)   پيگيرى فعاليت سايت اسناد سازمان بين‌المللي كارفرمايان   پيگيرى فعاليت سايت صورتجلسات   ?    |    سايتهاى پيوندى OPML   ?

سايت با اسپيپ درست شده است 2.1.12 + AHUNTSIC

Creative Commons License