به شبكه اطلاع‌رساني كارفرمايان ايران خوش آمديد!

مخالفت كارفرمايان با تفسير كارشناسان از «حق اعتصاب»؛ قسمت سوم

28 خرداد 1391

ظاهراً تصور مي‌شود كنوانسيون شماره 87 سازمان بين‌المللي كار (س.ب.ك) كه در مورد اصل «آزادي انجمن»‌ است، از «حق اعتصاب» نيز سخن گفته است. اما مرورمفاد اين كنوانسيون نشان مي‌دهد كه نسبت به اين موضوع ساكت است. با اين همه، كارشناسان عضو «كميته‌ي كارشناسان كاربست كنوانسيون‌ها و توصيه‌‌نامه‌هاي» س.ب.ك در گزاش‌هاي سالانه‌ي خود طوري عمل مي‌كنند كه گويا حق اعتصاب نيز بخشي از حقوق پذيرفته‌ شده‌ي جهاني است. همين رويكرد است كه گروه كارفرمايان كنفرانس بين‌المللي كار با آن مخالفت مي‌كنند.

گفتني است پيش از اين آنتونيو پنالوزا دبيركل سابق سازمان بين‌المللي كارفرمايان (س.ب.كاف)‌ با ارسال نامه‌اي خطاب به كمتيه‌ي كارشناسان، تاريخچه‌ي تصويب كنوانسيون شماره 87 را تشريح كرد و نشان داد كه در همان موقع نيز بحث «حق اعتصاب» مطرح بوده و به صورت آگاهانه در كنوانسيون شماره 87 مسكوت گذاشته شده است.پنالوزا در آن نامه‌ي خود تصريح كرده بود كه حق تفسير اسناد سازمان بين‌المللي كار طبق اساسنامه‌ي اين سازمان بر عهده‌ي دادگاه بين‌المللي عدالت است و كارشناسان حق ندارند تفسير خودشان را در گزارش‌ها منعكس كنند. وي همچنين از كارشناسان خواسته بود كه ارسال نامه و مفاد آن را در گزارش سالانه‌ي خود قيد نمايند. اما در گزارش امسال كميته‌ي كارشناسان كه اتفاقاً در مورد هشت كنوانسيون بينادين س.ب.ك است، هيچ اشاره‌اي به نامه‌ي دبيركل س.ب.كاف نشده است. (براي خواندن بيانيه‌ي پنالوزا اينجا را كليك كنيد)

همين اختلاف‌هاي سابقه دارد در يكصد و يكمين اجلاس كنفرانس بين‌المللي كار، كه خرداد ماه 1391 در ژنو برگزار شد، نيز بازتاب يافت و سبب شد تا گروه كارفرمايان كنفرانس نسبت به اين موضوع بيانيه‌‌اي منتشر كند كه توجه به مفاد آن براي تمام تشكل‌هاي كارفرمايي و كارگري درايران نيز اهميت دارد. به همين دليل برگردان اين بيانيه از طريق همين شبكه در اختيار علاقمندان قرار گرفت (براي خواندن قسمت اول اين بيانيه اينجا، و قسمت دوم آن، اينجا را كليك كنيد). و اما برگردان قسمت سوم و پاياني اين بيانيه:

راه آينده

  • كارفرمايان پشتيبان كاربست استانداردهاي كار و نظام نظارتي سازمان بين‌المللي كار (س.ب.ك) باقي مي‌مانند، به شرطي كه سه‌جانبه‌گرايي اصيل عناصر تشكيل‌دهنده‌ي س.ب.ك محترم شمرده شود.
  • بيانيه‌ي پيشنهادي براي ارايه‌ي صريح در تمام سندهاي دفتر بين‌المللي كار و كارشناسان كه براي گفتگو و مذاكره‌ي كنفرانس بين‌المللي كار و هيأت مديره آماده شدند.
  • بازنگري فوري روش‌هاي كار و اختيار نظام نظارتي استانداردهاي بين‌المللي كار (از جمله تعامل آن با ديگر عرصه‌هاي س.ب.ك)، شامل كارشناسان، كميته‌ي كنفرانس و دفتر بين‌المللي كار لازم است.
  • سخنگويان كارفرمايان و كارگران پيش از آنكه كارشناسان هر ساله كار خودشان را شروع كنند با آنان ديدار داشته باشند و كارشناسان با دفتر كارفرمايان و كارگران در س.ب.ك‌ تعامل بيشتري داشته باشند تا هماهنگي و مديريت تقويت شود. كارشناسان بايد يك چارچوب مورد توافق سه‌جانبه داشته باشند كه در آن فعاليت كنند. در سال‌هاي گذشته، كارفرمايان پيشنهاد تغييراتي در شكل گزارش‌هاي كارشناسان با اين نگاه كه نگرش‌هاي سه‌جانبه بهتر منعكس شود ارايه داده‌اند. به بيان دقتيق‌تر، كارفرمايان پيشنهاد مي‌كنند كه بايد براي كارفرمايان، كارگران و دولت‌ها امكان بيان نظراتشان در مورد مسائل مرتبط به امور نظارتي استانداردها، از جمله در مورد كاربست و تفسير كنوانسيون‌هاي خاص، وجود داشته باشد.
  • بازنگري فوري دپارتمان استانداردهاي كار دفتر بين‌المللي كار. نقش مسؤلان مستلزم آن است كه در كارشان سه‌جانبه‌گرايي و بي‌طرفي را رعايت كنند. نقش آنان حمايت و تسهيل كار عناصر سازنده‌ي سه‌جانبه‌ي س.ب.ك است، كه مستلزم بي‌طرفي و توازن است. اين امر مستلزم استخدام كاركناني است كه خدمتكاران مدني از نظر سايسي بي‌طرف باشند كه از كار كارشناسان پشتيابني مي‌كنند، نه اينكه كارشناسان از كار دفتر پشتيابني نمايند. بي‌طرفي به ايجاد روابط صنعتي بين‌المللي بالغ و احترام آميز مدد خواهد رساند.
  • احترام به روبط با ساير آژانس‌هاي بين‌المللي براي تضمين اينكه نظرات س.ب.ك‌نظرات عناصر سه‌جانبه است.

جمعبندي

س.ب.ك اكنون با بحران چند وجهي تفسير «حق اعتصاب» درارتباط با كنوانسيون 87 مواجه است. براي هيچ كس پذيرفته نيست كه نسبت به وضعيت قانوني هيچ يك از متن‌هاي س.ب.ك گيج يا گمراه شود فقط به اين دليل كه لوگوي سازمان را دارد يا نسبت به وضعيت صحيح خود ساكت است. مسأله اكنون فراتر از «بررسي عمومي» است كه بر شكايت‌هاي كنوانسيون 87 كه بايد در كميته‌ي كنفرانس نظارت شوند، تأثير مي‌گذارد. غيبت «حق اعتصاب» صريح در كنوانسيون 87 به اين معناست كه كارشناسان سياستي را تعيين مي‌كنند كه خارج از اختيار آنان است. سياست‌گذاري قلمروي انحصاري دولت‌ها، كارفرمايان و كارگران از طريق كنفرانس بين‌المللي كار است. كارشناسان مي‌توانند در مورد كاربست استانداردهاي كار مشورت بدهند، نه اينكه از سوي س.ب.ك تعيين كاربست كنند، و قطعاً نمي‌توانند حقوق و الزام‌هاي جديدي را در ارتباط با «حق اعتصاب» در كنوانسيون 87 تعيين نمايند

چيز جديدي نيست. تغييري نيست. اين مهم است كه دولت‌ها، كارفرمايان و كارگران در مورد وضعيت حقيقي تفسير كارشناسان از «حق اعتصاب» در كنوانسيون 87 هشدار بدهند.


پذيرش سايت | تماس | نقشه ى سايت | | آمار سايت | بازديد كنندگان : 402 / 493116

 پيگيرى فعاليت سايت fa   پيگيرى فعاليت سايت سازمان‌هاي بين‌المللي   پيگيرى فعاليت سايت سازمان بين‌المللي كارفرمايان (س.ب.كا)   پيگيرى فعاليت سايت اسناد سازمان بين‌المللي كارفرمايان   پيگيرى فعاليت سايت بيانيه‌ها   ?    |    سايتهاى پيوندى OPML   ?

سايت با اسپيپ درست شده است 2.1.12 + AHUNTSIC

Creative Commons License