به شبكه اطلاع‌رساني كارفرمايان ايران خوش آمديد!

مخالفت كارفرمايان با تفسير كارشناسان از «حق اعتصاب»؛ قسمت دوم

برخلاف تصور رايج،‌ كنوانسيون شماره 87 سازمان بين‌المللي كار كه اصل آزادي انجمن در آن مورد تأكيد قرار گرفته،‌ هيچ سخني از «حق اعتصاب» نگفته است. با اين همه، كارشناسان عضو كميته‌ي كارشناسان كارببست كنوانسيون‌ها و توصيه‌‌نامه‌ها، به تفسير «حق اعتصاب» پرداخته‌اند و در گزارش‌هاي خود به نحوي عمل مي‌كنند كه گويا «حق اعتصاب» نيز بخشي از «حق آزادي انجمن»‌ است. اين رويكرد كارشناسان مورد مخالفت گروه كارفرمايان در اجلاس‌هاي سالانه‌ي كنفرانس بين‌المللي كار قرار گرفته است. در همين زمينه، آنتونيو پنالوزا دبيركل سابق سازمان بين‌المللي كارفرمايان با نوشتن نامه‌اي به كميته‌ي كارشناسان نسبت به تفسير «حق اعتصاب» اعتراض كرد و از كارشناسان خواست كه ارسال آن نامه و محتواي آن را در گزارش خود ثبت كنند. براي خواندن برگردان بيانيه‌ي آنتونيو پنالوزا اينجا را كليك كنيد.

به رغم اعتراض‌ كارفرمايان، ظاهراً اين رفتار‌ها ادامه يافته است تا جايي كه گروه كارفرمايان در يكصد و يكمين اجلاس كنفرانس بين‌المللي كار - كه در خرداد ماه جاري در ژنو جريان داشت - نسبت به اين رفتارها دست به تحرك‌هاي جديدي زده‌اند. بيانيه‌اي كه برگردان قسمت دوم آن در ادامه تقديم شده به همين موضوع پرداخته است و توجه به اين مباحث براي تمام كارفرمايان و تشكل‌هاي كارفرمايي كه نسبت به حق اعتصاب كارگران نظراتي دارند بايد اهميت داشته باشد:

براي خواندن بخش نخست اين بيانيه اينجا را كليك كنيد

كنفرانس امسال

با توجه به مخالفت ديرين كارفرمايان با تفسير كارشناسان از «حق اعتصاب»، آقاي سايندر در صدد برآمد تا اختيار كارشناسان را در ارتباط با «بررسي عمومي» مشخص سازد. آقاي سايندر توجه سخنگوي كارگران را نيز نسبت به اين موضوع مهم جلب كرد و آنان با يكدگديگر مذاگره و پيش‌نويس بيانيه‌ي زير را صورتبندي كردند:

«بررسي عمومي بخشي از روند نظارتي منظم و نتيجه‌ي تحليل كميته‌ي كارشناسان است. اين يك متن مورد توافق يا معتبر عناصر سه‌جانبه سازمان بين‌المللي كار نيست».

پيشنهاد آقاي سايدر اين بود كه دفتر بين‌المللي كار مي‌بايست دستور مي‌داد تا اين بيانيه‌ را بي‌درنگ در نسخه‌هاي كاغذي و انتشارت وب‌ سايت امسال «بررسي عمومي» و گزارش كمتيه‌ي كارشناسان در خصوص كاربست كنوانسيون‌ها و توصيه‌نامه‌ها درج كنند. از آنجا كه دفتر بين‌‌المللي كار «بررسي عمومي»‌ شامل تفسير كارشناسان در مورد «حق اعتصاب» را قبلاً منتشر كرده، حذف اين تفسير‌ها به سادگي ممكن نيست.

آقاي سايدر روشن ساخت كه بدون بيانيه‌ي مذكور در ارتباط با «بررسي عمومي»،‌ و براي اين كه نظر كارفرمايان نسبت به شكايات ارايه شده در كميته‌ي كنفرانس هماهنگ باشد، او نمي‌تواند نظارت شكايت‌هاي كنوانسيون 87 را كه شامل تفسير‌هاي كارشناسان در ارتباط با «حق اعتصاب» است، بپذيرد.

بعد از مذاكرات محرمانه زياد با كارگران، اين مذاكرات،‌ متأسفانه به شكل جبران‌ناپذيري متوقف شد.

روز جمعه، اول ژوئن 2012 (12 خرداد 1391)، بعد از قطع جبران‌ناپذير مذاكرات، آقاي سايدر،‌ كه مطلع شده بود سخنگوي كارگران به اتاق برگشته، به اتاق كميته بازگشت. موضع او اين بود كه مذاكرات شكست خورده است، در نتيجه در خصوص علت بازگشت به اتاق كميته ترديد داشت. در طول مدتي كه در اتاق بود، ملاحظه كرد كه مسؤلان دفتر بين‌المللي كار با كارگران و دولت‌ها مشغول مذاكره هستند. اطلاع نسبت به اين موضوع اهميت دارد كه كارفرمايان روشن ساخته بودند كه فهرست شكايات مورد بررسي فقط بايد از طريق مذاكره‌ي مستقيم با كارگران تعيين شود. دولت‌ها نبايد ماخله كنند چرا كه آن‌ها تضاد منافع ملي دارند. دفتر بين‌المللي كار نمي‌تواند مداخله كند چرا كه يك عنصر سازنده‌ي سازمان بين‌المللي كار نيست و بايد بي‌طرف بماند. اعضاي گروه كارفرمايان از ساعت 17 تا در اتاق كميته در انتظار تأييد مذاكرات منتظر مانده بودند. آقاي سايدر كارفرمايان را مطلع ساخت كه مذاكرات شكست خورده است. ساعت 20.30 وقتي 91 دقيقه از زمان برنامه‌ريزي شده‌ي ختم جلسه در ساعت 19 گذشت، در حاليكه يك نفر از دفتر بين‌المللي كار به آقاي سايدر اطلاع نداده بود كه شده است، او قاتم مقام مدير دپارتمان استانداردهاي كار را مطلع ساخت كه كافرمايان براي شام اتاق كميته را ترك مي‌كنند. كارفرمايان سپس رفتند. در آن هنگام نشستي از سوي كميته كنفرانس برگزار نشد، در نتيجه ترك جلسه‌اي در كار نبوده است. كارفرمايان اتاق را بعد از ختم برنامه‌ريزي شده‌ نشست ترك كردند در حاليكه نشست‌هاي خصوصي با حضور ديگران برگزار مي‌شد، كه كارفرمايان در مورد آن‌ها چيزي نمي‌دانستند.بيشتر نمايندگان ديگر يا ترك كرده يا در حال ترك بودند. كارفرمايان در نشست برنامه ريزي بعدي شركت كردند.

روز شنبه، 2 ژوئن 2012 (13 خرداد 1391)، در پي درخواست هماهنگ‌كنندگان دولتي منطقه‌اي براي يك نشست غيررسمي با سخنگويان كارگران و كارفرمايان، اقاي سايدر در نشست غيررسمي شركت كرد و توضيح داد كه او در مورد يك ليست شكايات با مشاركت دولت‌ها مذاكره نمي‌كند. او تأكيد كرد در ارتباط با شكست مذاكرات بر سر ليست شكايات طي بيانيه‌اي موضع كارفرمايان را اعلام خواهد كرد.

راه پيش رو


پذيرش سايت | تماس | نقشه ى سايت | | آمار سايت | بازديد كنندگان : 408 / 493572

 پيگيرى فعاليت سايت fa   پيگيرى فعاليت سايت سازمان‌هاي بين‌المللي   پيگيرى فعاليت سايت سازمان بين‌المللي كارفرمايان (س.ب.كا)   پيگيرى فعاليت سايت اسناد سازمان بين‌المللي كارفرمايان   پيگيرى فعاليت سايت بيانيه‌ها   ?    |    سايتهاى پيوندى OPML   ?

سايت با اسپيپ درست شده است 2.1.12 + AHUNTSIC

Creative Commons License