به شبكه اطلاع‌رساني كارفرمايان ايران خوش آمديد!
در بيانيه‌ي گروه كارفرمايان يكصد و يكمين اجلاس كنفرانس بين‌المللي كار مطرح شد:‌

مخالفت كارفرمايان با تفسير كارشناسان از «حق اعتصاب»؛ قسمت اول

20 خرداد 1391

گروه كارفرمايان حاضر در يكصد و يكمين كنفرانس بين‌المللي كار كه در ژنو جريان دارد، به نمايندگي از سوي سازمان بين‌المللي كارفرمايان، روز يكشنبه 14 خرداد ماه 1391 در بيانيه‌اي خطاب به كميته كنفرانس بين‌المللي كار در خصوص كاربست استانداردها موضع خود را تكرار كرد كه كميته‌ي كارشناسان اختيارتفسير استانداردهاي بين‌المللي كار را ندارد. برگردان قسمت اول اين بيانيه در ادامه تقديم شده است. گفتني است كه سازمان بين‌المللي كارفرمايان نيز روز سه‌شنبه 16 خرداد ماه 1391 با صدور يك بيانيه‌ي مطبوعاتي به تشريح مواضع كارفرمايان در خصوص حق اعتصاب پرداخت. اين سازمان در بيانيه‌ي خود از جمله مي‌نويسد:

«بررسي عمومي» كميته‌ي كارشناسان، تحت مذاكره‌ي كميته‌ي آزادي انجمن، در خصوص هشت كنوانسيون بينادين سازمان بين‌المللي كار (س.ب.ك) اين بيانيه را ضروري ساخت. در خصوص كنوانسيون شماره 87، كارشناسان حق اعتصاب را تفسير كردند.

كارفرمايان مدت‌هاست اذعان دارند كه حق اعتصاب از رويه‌هاي قضايي ملي ناشي مي‌شود. كنوانسيون 87 در خصوص حق اعتصاب ساكت است و بنا بر اين، خارج از اختيار كارشناسان قرار مي‌گيرد كه نظرشان را در اين زمينه ابراز كنند.

گفتني است آنتونيو پنالوزا دبيركل سابق سازمان بين‌المللي كارفرمايان نيز قبلاً با صدور اطلاعيه‌اي خطاب به اعضاي كميته‌ي كارشناسان كاربست كنوانسيون‌ها و توصيه‌نامه‌ها نسبت به تفسير حق اعتصاب از سوي كارشناسان اعتراض كرد و ضمن ارايه‌ي دلايل حقوقي در اين مورد كه كنوانسيون‌هاي سازمان بين‌المللي كار در مورد حق اعتصاب كارگران ساكت هستند، از كارشناسان كميته‌ي كاربست كنوانسيون‌ها و توصيه‌نامه ها خواست تا آن بيانيه را ضميه‌ي گزارش خود كند. علاقمندان به اين مباحث مي‌توانند برگردان فارسي بيانيه‌ي انتونيو پنالوزا در خصوص حق اعتصاب كارگران را در اينجا مطالعه كنند.

نيز، تا كنون بخش‌هايي از «بررسي عمومي» كميته‌ي كارشناسان كاربست كنوانسيون‌ها و توصيه‌‌نامه‌ها‌ي امسال كه در خصوص هشت كنوانسيون بينادين سازمان بين‌المللي كار است، به فارسي ترجمه و در اينجا و اينجا منتشر شده است. اما برگردان قسمت اول بيانيه‌ي «گروه كارفرمايان» يكصد و يكمين كنفرانس بين‌المللي كار:

پيش از يكصد و يكمين اجلاس كنفرانس بين‌المللي كار امسال، كميته‌ي كارشناسان سازمان بين‌المللي كار (س.ب.ك) «بررسي عمومي» [1] را در مورد هشت كنوانسيون بينادين س.ب.ك منتشر كرد.

«بررسي عمومي» يك راهنما براي «كميته‌ي كنفرانس» است تا به اين كميته در انجام پژوهش در مورد كاربست كنوانسيون‌هاي تأييد شده از سوي اعضاي س.ب.ك كمك كند. اين «بررسي عمومي»، مانند گزارش كميته‌ي كارشناسان كاربست كنوانسيون‌ها و توصيه‌نامه‌ها (ك.ك.ك.ك.ت) يك متن مورد توافق يا معتبر عناصر سه‌جانبه‌ي سازمان بين‌المللي كار، يعني دولت‌ها، كارفرمايان و كارگران نيست. بيرون از س.ب.ك، اين تمايز مهم هم فراموش و هم بد‌ فهميده شده، و «بررسي عمومي» به عنوان موضع س.ب.ك‌ تلقي مي‌شود، كه نيست. كارفرمايان سال‌هاست كه در ارتباط با «بررسي‌هاي عمومي» و گزارش‌هاي ك.ك.ك.ك.ت اين موضع را به طور مستمر بيان كرده است.

نقش دفتر بين‌المللي كار ارايه خدمت به عناصر سه‌جانبه‌ با تمام توانمندي است. س.ب.ك دولت‌ها، كارگران و كافرمايان است.

هم «بررسي عمومي» و هم گزارش ك.ك.ك.ك.ت با همكاري دفتر بين‌المللي كار تهيه مي‌شوند. دولت‌ها، كارفرمايان و كارگران در تهيه‌ يا انتشار آن‌ها درگير نيستند. نخستين فرصت براي دولت‌ها، كارفرمايان و كارگران براي بررسي اين انتشارات به عنوان يك گروه كنفرانس بين‌المللي كار است.

هشت كنوانسيون بنيادين نه فقط در س.ب.ك، بلكه همچنين براي ديگر سازمان‌هاي بين‌المللي كه آن‌ها را به صورت مرتب در فعاليت‌هايشان مورد استفاده قرار مي‌دهند اهميت دارند. كنوانسيون‌هاي بنيادين در «ميثاق جهاني ملل متحد»، در راهنما‌هاي سازمان همكاري اقتصادي و توسعه (س.ه.ا.ت) براي بنگاه‌هاي چند مليتي، و در چارچوب «حفاظت، رعايت و جبران» شوراي حقوق بشر ملل متحد بتلور يافته‌اند. سازوكار نظارتي س.ب.ك فقط به كشورهاي عضو مربوط مي‌شود و نه به كسب‌وكارها، در نتيجه بسيار حياتي است وقتي ساير مؤسسات بين‌المللي آن‌ها را مورد بهره‌برداري قرار مي‌دهند اين استفاده درست باشد. درك درست از كنوانسيون‌هاي بنيادين براي كسب و كار‌ها الزامي است زيرا آن‌ها در چارچوب‌ موفقتنامه‌ها، موافقتنامه‌هاي كمپاني‌هاي فرامليتي و در موافقت‌نامه‌هاي اروپائي با اتحاديه‌هاي جهاني، كه در آن‌ها اغلب تعريف نمي‌شوند، مورد استفاده قرار مي‌گيرند.

در نتيجه، «بررسي عمومي» امسال براي كارفرمايان اهميت متني ويژه‌اي دارد. در متن «بررسي عمومي» اظهار نظر در مورد كنوانسيون 87 در ارتباط با آزادي انجمن شامل تفسيرهايي از سوي كارشناسان در خصوص اعمال «حق اعتصاب» مي‌باشد.

تفسيرهاي كارشناسان از «حق اعتصاب» از سوي كارفرمايان اساساً غيرقابل پذيرش است. كريستوفر سايدر سخنگوي كارفرمايان هفته‌ي گذشته براي كميته كنفرانس روشن ساخت كه نظر كارفرمايان اين است كه موضع كارشناسان در ارتباط با «حق اعتصاب» كه در «بررسي عمومي» امسال مطرح شده نظرات كارفرمايان و كارگران در كميته كنفرانس را منعكس نمي‌كند.

كارفرمايان در خصوص اين موضوع يك موضع قديمي دارند. آنان به كرات مخالفت خودشان را با هر تلاشي از سوي كارشناسان براي تفسير روش‌هايي كه از طريق آن‌ها حق اعتصاب، هر جا در قانون ملي پذيرفته مي‌شود، مي‌تواند اعمال شود،‌ بيان كرده‌اند.

اين موضوع با اين واقعيت پيچيده مي‌شود كه خود كنوانسيون شماره 87 در مورد حق اعتصاب ساكت است و، از نظر كارفرمايان، موضوعي نيست كه كارشناسان در مورد آن هر نظري را بيان كنند. مأموريت كارشناسان اظهار نظر در خصوص «كاربست» كنوانسيون 87 است و نه «تفسير» «حق اعتصاب» در كنوانسيون 87. «بررسي عمومي» صرفاً قرار است از سوي كميته كنفرانس مورد استفاده قرار بگيرد تا از كارش مطلع شود، و تعيين موضع س.ب.ك در ارتباط با نظارت كنوانسيون‌ها، هنگامي كه اجماع موجود باشد، به عناصر سه‌جانبه واگذار مي‌شود.

به علاوه، طبق ماده‌ي 37 اساسنامه‌ي س.ب.ك، فقط دادگاه بين‌المللي عدالت [2] مي‌تواند تفسير قطعي كنوانسيون‌هاي بين‌المللي كار را ارايه كند. اگر قرار است اساسنامه اجرا شود، در آن صورت با توجه به نبود هيچ اشاره‌اي به حق اعتصاب در متن اصلي كنوانسيون 87، قواعد پذيرفته‌ شده‌ي بين‌المللي تفسير ملزم مي‌سازد كه كنوانسيون 87 بدون «حق اعتصاب» مورد تفسير قرار بگيرد.

به علاوه، بايد خاطر نشان شود كه اصل آزادي انجمن مندرج در كنوانسيون 87 يك رويه‌ي نظارتي جداگانه دارد كه «كميته‌ي آزادي انجمن»‌ (ك.آ.ا) است. كارفرمايان سال‌هاست كه نسبت به استفاده‌ از شكايت‌هاي ك.آ.ا از سوي كارشناسان هنگام بررسي كنوانسيون 87، استفاده از شكايت‌هاي ك.آ.ا هنگام تفسير «حق اعتصاب»، و استفاده‌ از تفسيرهاي كارشناسان از «حق اعتصاب» در ك.آ.ا اعتراض داشته است. كارفرمايان نسبت به سردرگمي و نفود قطعيتي كه اين نظام نظارتي ايجاد مي‌كند انتقاد دارند.

از نظر كارفرمايان، شكايت‌هاي كنوانسيون 87 كه «حق اعتصاب» به رسميت شناخته شده در سطح ملي را مورد بررسي قرار مي‌دهند فقط بايد تحت نظارت كميته‌ي آزادي انجمن باشند تا قطعيت و هماهنگي تضمين شود. كارفرمايان با هر نظري مبني بر اين كه تفسيرهاي كارشناسان از «حق اعتصاب» رويه‌ي قانون هستند، مخالف‌‌اند، ير كارشناسان در س.ب.ك اختيار قضايي ندارند. از نطر اساسنامه، كارشناسان در چارچوب سازوكار نظارتي س.ب.ك نقش تعيين‌كنندگي ندارند. كارشناسان بر استاندارهاي كار نظارت نمي‌كنند: بلكه عناصر سه‌جانبه‌ي س.ب.ك اين كار را انجام مي‌دهند. بنا بر اين، ارجاع تفسيرهاي آنان از «حق اعتصاب» تحت كنوانسيون 87 به دادگاه بين‌المللي عدالت نامناسب است. ك.آ.ا توصيه‌هايي را براي تصويب تقديم هيأت مديره مي‌كند. به همان دليل، ارجاع اين توصيه‌هاي ك.آ.ا به دادگاه بين‌المللي عدالت نيز نامناسب است.

تفسير «حق اعتصاب» مهم است زيرا كفرفرمايان اصرار دارند اين به عهد‌ه دولت‌هاي ملي است كه هنگام بررسي نحوه‌ي حل پسزمينه‌هاي ملي در روابط صنعتي، قواعد/رويه‌هاي خودشان را در ارتباط با «حق اعتصاب» مستقر سازند. در متن گفتگو‌ي بين‌المللي حقوق بشر مهم است كه از كنوانسيون 87 استفاده‌ي درست صورت بگيرد زيرا گنجاندن نادرست «حق اعتصاب» تفسير كارشناسان از «حق اعتصاب» را با خطر تبديل شدن به يك حق پذيرفته‌شده‌ي بين‌المللي بدل مي‌كند، كه توانمندي دولت‌هاي ملي را براي تعريف «حق اعتصاب» آنان محدود خواهد ساخت. اين نقش دولت‌ها را در، به عنوان نمونه، شرايطي كه يك اعتصاب قانوني مي‌تواند فراخوان شود و تعريف خدمات عمومي، محدود خواهد ساخت. كارفرمايان اين را نمي‌پذيرند. دولت‌هايي كه كنوانسيون 87 را تأييد كرده‌اند هيچ الزامي قانوني ندارند كه با تفسير كارشناسان از «حق اعتصاب» برخورد كنند. كارفرمايان نمي‌توانند به خاطر خطر سوءاستفاده با تفسير كارشناسان از «حق اعتصاب» موافقت كنند.

كنفرانس امسال

راه پش رو

ترجمه ادامه دارد. . .

[1] General Survey

[2] International Court of Justice


پذيرش سايت | تماس | نقشه ى سايت | | آمار سايت | بازديد كنندگان : 431 / 493572

 پيگيرى فعاليت سايت fa   پيگيرى فعاليت سايت سازمان‌هاي بين‌المللي   پيگيرى فعاليت سايت سازمان بين‌المللي كارفرمايان (س.ب.كا)   پيگيرى فعاليت سايت اسناد سازمان بين‌المللي كارفرمايان   پيگيرى فعاليت سايت بيانيه‌ها   ?    |    سايتهاى پيوندى OPML   ?

سايت با اسپيپ درست شده است 2.1.12 + AHUNTSIC

Creative Commons License