به شبكه اطلاع‌رساني كارفرمايان ايران خوش آمديد!

دستور كار نشست بين‌المللي كارفرمايان

5 فروردين 1391

روز سه‌شنبه 9 خرداد ماه 1391، درست يك روز پيش از برگزاري كنوانسيون يكصد و يكمين اجلاس كنفرانس بين‌المللي كار، نمايندگان تشكل‌هاي ملي كارفرمايي عضو سازمان بين‌المللي كارفرمايان در نشست «شوراي عمومي» اين سازمان كه در ژنو برگزار مي‌شود، شركت خواهند كرد. گفتني است «كانون عالي انجمن‌هاي صنفي كارفرمايي ايران» (كعاصا) تنها تشكل ملي كارفرمايي ايراني عضو سازمان بين‌المللي كارفرمايان است و به همين خاطر، نمايندگان كعاصكا نيز در نشست شوراي عمومي اين سازمان شركت خواهند كرد. گزارش تفصيلي شركت در اين نشست و نيز شركت در يكصد و يكمين اجلاس كنفرانس بين‌المللي كارفرمايان در آينده تقديم تشكل‌هاي كارفرمايي عضو كعاصكا خواهد شد. در ادامه دستوركار نشست شوراي عمومي اين سازمان تقديم مي‌شود:

دستور كار شوراي عمومي سازمان بين‌المللي كارفرمايان
زمانموضوعسخنران
30/8 تا 9 ثبت نام -
9 تا 10/9 خوشامدگويي رئيس داتو آسمان شاه داتو سري هارون
10/8 تا 20/9 تصويب خلاصه‌ي گزارش شوراي عمومي مورخ 31 مه و 8 ژوئن 2011
20/9 تا 10 گزارش فعاليت‌هاي سازمان بين‌المللي كارفرمايان آقاي برنت ويلئون دبيركل: الف) گزارش سالانه 2011، ب)چارچوب راهبردي براي سال 2012 تا 2013، پ) كارنقشه‌ي سال 2012
10 تا 30/10 سخنراني دبيركل پيشين آنتونيو پنالوزا
30/10 تا 11 تنفس و استراحت
11 تا 40/11 گزارش رئيس داتو آسمان شاه داتو سري هارون؛ اجراي دستوركار براي چشم انداز جديد سازمان
40/11 تا 12 گزارش نايب رئيس اجرايي: الف)هيأت مديره و كنفرانس اصلاح، ب)دستور كار كنفرانس 2012، پ)انتصاب مديركل جديد سازمان بين‌الملل كار، ت)گروه 20 تحت رياست مكزيك
12 تا 30/12 مسائل مالي و بودجه‌اي: الف) تصويب تراز مالي سال 2011، ب)گزارش توضيحي در مورد بودجه سال 2013
30/12 تا 40/12 عضويت در سازمان
40/12 تا 50/12 كارهاي ديگر
50/12 تا 13 جمعبندي نهايي رئيس داتو آسمان شاه داتو سري هارون
نشست عصر
30/14 تا 16 اجلاس‌هاي منطقه‌اي
16 تا 30/16 گزارش نشست منطقه‌اي

پذيرش سايت | تماس | نقشه ى سايت | | آمار سايت | بازديد كنندگان : 318 / 420731

 پيگيرى فعاليت سايت fa   پيگيرى فعاليت سايت سازمان‌هاي بين‌المللي   پيگيرى فعاليت سايت سازمان بين‌المللي كارفرمايان (س.ب.كا)   پيگيرى فعاليت سايت اخبار سازمان بين‌المللي كارفرمايان   ?    |    سايتهاى پيوندى OPML   ?

سايت با اسپيپ درست شده است 2.1.12 + AHUNTSIC

Creative Commons License