به شبكه اطلاع‌رساني كارفرمايان ايران خوش آمديد!

جدول محاسبه مبالغ مربوط به كسر از مزد سنوات بابت كمبود تحصيل به هنگام ارتقاء

21 فروردين 1391
دو شنبه 9 آوريل 2012
چدول محاسبه مبالغ مربوط به كسر از مزد سنوات بابت كمبود تحصيل به هنگام ارتقاء موضوع بند ج دستورالعمل شمار 152379 مورخ 25/12/1390، قابل اجرا در سال 1391
(جايگزيني تجربه به‌جاي تحصيل موضوع دستورالعمل اجرايي طبقه بندي مشاغل)
رديفمدرك تحصيليمدرك تحصيلي شغل (شرايط احراز شغل)و مبلغ ريالي كسر از مزد سنوات بابت كمبود تحصيل(ريال در روز)
- - خواندن و نوشتن پايان دوره ابتدايي پايان دوره راهنمايي ديپلم متوسط فوق ديپلم ليسانس فوق ليسانس دكتري
1 بيسواد 4640 6908 11691 16639
2 اول دبستان 3570 5774 10853 15910
3 دوم دبستان 2500 4640 10018 15182
4 سوم دبستان 1250 3570 9221 14356
5 چهارم دبستان 2500 8425 13530
6 پايان دوره ابتدايي 908 11691
7 اول راهنمايي 4640 10018
8 دوم راهنمايي 2500 8425
9 پايان دوره راهنماي (سيكل) 6908 11691
10 اول دبيرستان 5774 10853
11 دوم دبيرستان 4640 10018
12 سوم دبيرستان 2500 8425
13 ديپلم و ييش‌دانشگاهي 6908 11691
14 فوق ديپلم 6908 11691
15 ليسانس 6908 11691
16 فوق ليسانس 6908

مثال: چنانچه شاغلي داراي مدرك تحصيلي دوم راهنمايي بوده و شرايط احراز شغل وي در ارتقاء ديپلم باشد، هنگام ارتقاء شغل، روزانه مبلغ 8425 ريال بابت كمبد تحصيل از مزد سنوات وي كسر مي‌گردد.

توضيح: افرادي كه در شغل فعلي به دليل كمبود تحصيل، قبلاً مشمول كسر مزد سنوات شده‌اند، در محاسبه كمبود تحصيل براي ارتقاء جديد، به جاي مدرك تحصيلي شاغل، مدرك تحصيلي شغل مورد تصدي فعلي آنان ملاك عمل قرار مي‌گيرد.

GIF - 61.9 kb
جدول محاسبه مبالغ مربوط به كسر از مزد سنوات بابت كمبود تحصيل به هنگام ارتقاء
چدول محاسبه مبالغ مربوط به كسر از مزد سنوات بابت كمبود تحصيل به هنگام ارتقاء موضوع بند ج دستورالعمل شمار 152379 مورخ 25/12/1390، قابل اجرا در سال 1391

پذيرش سايت | تماس | نقشه ى سايت | | آمار سايت | بازديد كنندگان : 3676 / 475380

 پيگيرى فعاليت سايت fa   پيگيرى فعاليت سايت سازمان‌هاي ملي   پيگيرى فعاليت سايت سازمان‌هاي دولتي داخلي   پيگيرى فعاليت سايت وزرات تعاون، كار و رفاه اجتماعي   ?    |    سايتهاى پيوندى OPML   ?

سايت با اسپيپ درست شده است 2.1.12 + AHUNTSIC

Creative Commons License