به شبكه اطلاع‌رساني كارفرمايان ايران خوش آمديد!

بيانيه‌ي مطبوعاتي اتحاديه‌ي كنفدراسيون بخش خصوصي منطقه‌ي درياي مازندران و سياه

15 فروردين 1391
سه شنبه 3 آوريل 2012 بوسيله ى گروه‌ نويسندگان

پنجمين نشست مجمع عمومي اتحاديه كنفدراسيون بخش‌ خصوصي منطقه‌ي درياي مازندران و سياه [1] روز سه‌شنبه 23 اسفند ماه 1390 در استانبول،‌ تركيه برگذار شد. در اين مجمع، جناب آقاي مهندس محمد عطارديان دبيركل كانون عالي انجمن‌هاي صنفي كارفرمايي ايران (كعاصكا) و عضو جانشين هيأت مديره سازمان بين‌المللي كار و سركار خانم شهره تصديقي مشاور امور بين‌الملل كعاصكا نيز حضور داشتند. روز پنج‌شنبه 25 اسفند ماه 1390 در همين خصوص بيانيه‌اي از سوي اين اتحاديه منتشر شده كه برگردان آن در ادامه تقديم مي‌شود:

اتحاديه كنفدراسيون بخش‌ خصوصي منطقه‌ي درياي مازندران و سياه (اتحاديه)، نخستين سازمان مستقل و داوطلبانه‌ي كسب و كار در منطقه‌ي درياي سياه و درياي مازندران، پنجمين نشست مجمع عمومي خود را روز 13 مارس 2012 در استانبول، تركيه، با حضور نمايندگان عالي سازمان‌هاي بخش خصوصي منطقه برگزار كرد.

اين نشست، به ميزباني كنفدراسيون انجمن‌هاي كارفرمايي تركيه (كنفدراسيون)، با خوشامد‌گويي رئيس (كنفدراسيون) و نايب رئيس (اتحاديه) آقاي طغرل خداقوبليغ گشايش يافت، در حاليكه ميتات رنده مديركل امور چندجانبه، انرژي و محيط زيست وزارت امور خارجه‌ي تركيه به عنوان مهمان افتخاري سخنراني ويژه‌اي ايراد كرد. ميتات رنده در سخنان خود اهميت همكاري منطقه‌اي در حوزه‌ي درياي سياه را خاطر نشان ساخت و اركان اصلي چشم‌انداز جديد ‌ را كه تركيه مي‌خواهد براي بيستيمن سالگرد استقرار «همكاري اقتصادي درياي سياه»(هادس) اعلام كند با حاضران در ميان گذاشت.

مجمع عمومي خانم سدا (ككنل) جاتالكايا را به عنوان دبيركل جديد اتحاديه منصوب كرد و از آقاي مراد زنگور، دبيركل قبلي، به خاطر مساعدت، راهنمايي، و رهبري برجسته‌اي كه در طول دوران دبيركلي خود به اتحاديه ارايه داده بود، صميانه قدرداني به عمل آورد.

اين مجمع همچنين درخواست عضويت كنفدراسيون كارفرمايان بخش خصوصي لهستان را به عنواتن عضو وابسته تصويب كرد، و در هماهنگي با روند همبستگي انجمن‌ كارفرمايان در اكراين، رضايت خود را از جايگزيني كنفدراسيون كارفرمايان اكراين با فدراسيون كارفرمايان اكراين در اتحاديهاعلام داشت.

[1] Union of Black Sea and Caspian Confederation of Enterprises-UBCCE


پذيرش سايت | تماس | نقشه ى سايت | | آمار سايت | بازديد كنندگان : 268 / 493572

 پيگيرى فعاليت سايت fa   پيگيرى فعاليت سايت سازمان‌هاي منطقه‌اي   پيگيرى فعاليت سايت اتحاديه كنفدراسيون‌ بخش خصوصي منطقه‌ي درياي مازندران و (...)   ?    |    سايتهاى پيوندى OPML   ?

سايت با اسپيپ درست شده است 2.1.12 + AHUNTSIC

Creative Commons License