به شبكه اطلاع‌رساني كارفرمايان ايران خوش آمديد!

خبرنامه‌ي «مسؤليت اجتماعي بنگاه»

اول فروردين 1391 ويرايش دوم

خواننده‌ي عزيز

مسؤليت اجتماعي بنگاه(ماب) [1] و مسؤليت كسب و كار براي حقوق بشردر سال‌هاي اخير، در سراسر جهان به كانون توجه فزاينده‌ بدل شده است.

كمپاني‌ها از زواياي مختلف با اين موضوع مواجه هستند:

ماب فضاي بيشتر و بيشتري در رسانه در اختيار مي‌گيرد؛ سازمان‌هاي مصرف‌كنندگان به شكل روز‌افزون متقاضي اطلاعات در مورد شرايط توليد و راه‌هاي بازار هستند؛ سازمان‌هاي غيردولتي و اتحاديه‌هاي كارگري با درخواست‌ها و تقاضاهاي مرتبط با تعهدات‌ كمپاني‌ها نسبت به جامعه با آن‌ها برخورد مي‌كنند؛ سياستمدارن نيز ماب‌ را به مثابه عرصه‌ي جديدي براي سياست سازي كشف كرده‌اند؛ در سطح ملل متحد، شوراي حقوق بشر اخيراً چارچوبي براي حقوق بشر و كسب و كار به تصويب رسانده است. در اتحاديه‌ي اروپا، كمسيسون اتحاديه‌ي اروپا در نظر دارد لوايح قانوني براي شفافيست در اطلاعات اجتماعي و زيست محيطي پيشنهاد كند، و در كاليفرنيا، اكنون قانوني كمپاني‌ها را ملزم مي‌سازد تا اطلاعات در مورد مديريت زنجيره‌ي تأمين خود را افشا كنند.

براي سازمان بين‌المللي كارفرمايان (س.ب.كاف)، ماب و حقوق بشر مدت‌هاست كه موضوعي با اهميت بوده است. س.ب.كاف سال‌هاي متمادي به صورت فعال در فعاليت‌هاي حقوق بشر و كسب و كار كميسيون حقوق بشر و جايگزين آن، شوراي حقوق بشر سازمان ملل متحد مشاركت داشته است. افزوده بر اين، س.ب.كاف به تشكل‌هاي عضو خود از طريق مشاوره‌ي سياسي و اطلاع‌رساني كمك مي‌كند تا از كمپاني‌هاي عضو خود براي شكل دادن و بيان فعاليت‌هاي مرتبط با «مسؤليت اجتماعي مشترك» خودشان بهتر حمايت كنند. س.ب.كاف به مثابه فدراسيون كسب و كار با بيشترين نمايندگي جهاني، همچنين تبادل تجربه‌ در سراسر جهان را، به عنوان نمونه،‌ از طريق كارگروه ظماب خود، تسهيل و ترويج مي‌كند.

اين خبرنامه‌ي جديد خدمت ديگري است براي با خبرسازي اعضا و كمپاني‌هاي عضو‌ آن‌ها از رويدادها‌ي ماب در سطح ملل متحد، و نيز در سطح كشورها و مناطق در سراسر دنيا. اين خبرنامه رويكردي تعاملي را اتخاذ مي‌كند و اعضاء س.ب.كاف را فرامي‌خواند تا مطالبي در مورد رويدادهاي ماب در كشور خودشان ارايه دهند، اطلاعات مربوط به كنفراسن‌ها و انتشارات را با جامعه‌ي جهاني كسب و كار به اشتراك بگذارند، نيز خبرنامه را براي تبادل تجربه‌ها و بهترين سرمشق‌ها در سراسر جهان مورد استفاده قرار دهند.

ما در نظر داريم سالي سه خبر نامه منتشر كنيم. اگر سؤال يا انتقادي داريد، يا مايليد مطلب يا خبري ارايه دهيد، لطفاً با ايميل با ماتياس ترون تماس بگيريد.

اميدواريم از قرائت اين خبرنامه لذت ببريد و آن را مفيد بيابيد.

- ارادتمند شما
- برنت ويلتون
- جانيشين دبيركل
- مارس 2012

PDF - 210.1 kb
CSR Newsletter

[1] Corporate Social Responcibility - CSR


پذيرش سايت | تماس | نقشه ى سايت | | آمار سايت | بازديد كنندگان : 293 / 427066

 پيگيرى فعاليت سايت fa   پيگيرى فعاليت سايت سازمان‌هاي بين‌المللي   پيگيرى فعاليت سايت سازمان بين‌المللي كارفرمايان (س.ب.كا)   پيگيرى فعاليت سايت اخبار سازمان بين‌المللي كارفرمايان   ?    |    سايتهاى پيوندى OPML   ?

سايت با اسپيپ درست شده است 2.1.12 + AHUNTSIC

Creative Commons License