به شبكه اطلاع‌رساني كارفرمايان ايران خوش آمديد!

جمعبندي پانزدهمين نشست منطقه‌اي سازمان بين‌المللي كار در آسيا و اقيانوسيه: قسمت پاياني

10 اسفند 139
چهار شنبه 29 فوريه 2012 بوسيله ى گروه‌ نويسندگان , سازمان بين‌المللي كار

برگردان آخرين قسمت‌هاي سند «جمعبندي پانزدهمين نشست منطقه‌اي سازمان بين‌المللي كار در آسيا و اقيانوسيه» كه روز‌هاي 13 تا 16 آذر 1390 در كيوتوي ژاپن برگزار شد در ادامه تقديم مي‌شود.

گفتني است جناب آقاي مهندس محمد عطارديان دبيركل كانون عالي انجمن‌هاي صنفي كارفرمايي ايران (كعاصكا) و عضو جانشين هيأت مديره س.ب.ك در اين نشست سخناني ايراد كرد كه متن آن را دراينجا ملاحظه مي‌كنيد. همچنين گزارش سركار خانم شهره تصديقي مشاور امور بين‌الملل كعاصكا به اين نشست نيز در اينجا قرار دارد. برگردان فارسي متن سخنان انتقادي جناب آقاي كامران رحمان نايب رئيس منطقه‌ي آسيا و اقيانوسيه‌ي سازمان بين‌المللي كارفرمايان در روز گشايش اين نشست نيز در اينجا در دسترس است.

از آنجا كه ايران از نظر تقسيم‌بندي جغرافيايي س.ب.ك در منطقه‌ي آسيا و اقيانوسيه قرار دارد، تصميم‌هاي اين نشست‌ها براي كارگران و كارفرمايان ايران اهميت ويژه‌اي مي‌يابد. از همين رو از تمام رابطان خبري تشكل‌هاي كارفرمايي با شاكا انتظار مي‌رود مسؤلان تشكل‌هاي كارفرمايي متبوع خود را از انتشار اين سند مهم مطلع سازند.

براي خوندان قسمت‌هاي قبلي اين سند لينك‌هاي مربوطه را، كه در ادامه ارايه شده، كليك كنيد:

حقوق كار و گفتگوي اجتماعي

54. تشديد تلاش‌ها براي تصويب و اجراي استانداردهاي اصلي كار و نيز كنوانسيون‌هاي حاكميتي سازمان بين‌المللي كار (س.ب.ك) [1].

55. تقويت رعايت آزادي انجمن و چانه‌زني دسته‌جمعي به عنوان يك سازوكار توانمندساز براي گفتگوي اجتماعي مولد.

56. حمايت و در صورت لزوم ايجاد نادهايي گفتگوي اجتماعي براي شركت در گفتگوي‌ اجتماعي و چانه‌زني دسته جمعي.

57. ارتقاء ظرفيت‌ تشكل‌هاي كارفرمايان و كارگران براي مشاركت در گفتگوي اجتماعي و چانه‌زني دسته‌جمعي.

58. بهره‌گيري كامل از گفتگوي اجتماعي براي پيش‌بيني و برخورد با تحولات بازار نيروي كار، از جمله بازاهايي كه با گذر به اقتصاد‌هاي كم‌-كربن خواهند آمد.

59. حمايت از بازرسي به عنوان يك ابزار حياتي براي تضمين اجراي قوانين از جمله قوانين مرتبط با بهداشت و امنيت شغلي، حداقل دستمزد و ساير شرايط كار.

60. بسط كمك فني و همكاي در خصوص نيروي كار مهاجر، از جمله گفتگو و توافق‌هاي دوجانبه بين كشورهاي مقصد و مبدأ براي بهبود رويه‌هاي استخدام و حمايت از حقوق مهاجران، و ترويج اسناد س.ب.ك در خصوص مهاجرت و كنوانسيون كارگران خانگي، 2011 (شماره 189) و توصيه‌نامه‌ي همراه كارگران خانگي، 2011(شماره 2011).

61. تشديد تلاش‌ها براي برخورد با نيازهاي كارگران آسيب‌پذير، شامل ناتوانان، دختران و پسران در كار كودك، قربانيان قاچاق انسان و كار اجباري، مبتلايان به اچ.آي.وي و ايدز، مردم بومي،، و كارگران در محل كار جايي كه حقوق بنيادينشان انكار مي‌شود.

III. اقدام سازمان بين‌المللي كار

62. در پرتو اولويت‌هاي سياسي شناخته شده از سوي نشست براي باقي‌مانده‌ي اين دهه، دفتر (سازمان بين‌المللي كار) اقدام‌هاي زير را انجام خواهد داد:

الف. مرور برنامه‌هاي كارش در حمايت از اعضاء.

ب. تشديد همكاري با سازمان‌هاي منطقه‌اي و بين‌المللي از جمله بانك توسعه آسيا و ملل متحد در آسيا و پاسفيك با مشاركت كامل شركاي اجتماعي براي ترويج اشتغال مولد و كامل و كار شايسته براي همه.

پ. توسعه‌ي همكاري‌ها با سازمان‌هاي ملي و منطقه‌اي براي ترويجسياست‌هاي هماهنگ و انجام پژوهش‌هاي مشترك براي ترويج اقدم در خصوص اولويت‌هاي شناخته شده در بالا.

ت. پيگيري، مشاوره و گزارش در خصوص پيشرفت در اجراي اولويت‌ها و ابتكارهاي بالا، و آن‌ها كه در 14‌مين نشست منطقه‌ي آسيا اتخاذ تصميم شد.

ث. ارزيابي كارآمدي الويت‌ها و ابتكارهاي بالا در ارايه‌ي كار شايسته براي تبادل نظر در 16مين نشست منطه‌ي آسيا و اقيانوسيه.

63/ به علاوه، ما از هيأت مديره س.ب.ك تقاضا مي‌كنيم از دفتر بخواهد تا، به تناسب و طبق درخواست، تلاش‌هاي اعضاء سه‌گانه‌ را در دهه‌ي كار شايسته در آسيا و اقياوسيه مورد ارزيابي قرار دهد.

[1] كنوانسيون بازرسي كار، 1947 (شماره 81)، كنوانسيون سياست اشتغال، 1964(شماره 122)، كنوانسيون بازرسي كار (كشاورزي)، 1969(شماه 129)، كنوانسيون مشاوره‌ي سه‌جانبه (استاندارهاي بين‌المللي كار)، 1976(شماره 144)


پذيرش سايت | تماس | نقشه ى سايت | | آمار سايت | بازديد كنندگان : 384 / 500193

 پيگيرى فعاليت سايت fa   پيگيرى فعاليت سايت سازمان‌هاي بين‌المللي   پيگيرى فعاليت سايت سازمان بين‌‌المللي كار (س.ب.ك)   پيگيرى فعاليت سايت هشتمین کنفرانس کارفرمایان آسیا   ?    |    سايتهاى پيوندى OPML   ?

سايت با اسپيپ درست شده است 2.1.12 + AHUNTSIC

Creative Commons License