به شبكه اطلاع‌رساني كارفرمايان ايران خوش آمديد!

درآمدسازي در تشكل‌هاي كارفرمايي؛ بخش دوم: متناقضن‌نماهاي ايجاد درآمد

تشكل‌هاي كارفرمايي براي ايجاد درآمد با سه‌ متناقض‌نما مواجه هستند و راهي ندارند كه با اين وضعيت‌هاي متناقض‌نما برخورد اصولي داشته باشند. اين سه متناقض نما در بخش دوم كتاب «درآمد‌سازي در تشكل‌هاي كارفرمايي» مورد بررسي قرار گرفته و برگردان اين قسمت از اين كتاب مهم در ادامه تقديم مي‌شود. از رابطان خبري تشكل‌هاي كارفرمايي و نيز از تك تك كارفرمايان محترمي كه خلاصه‌ي اين نوشته به صندوق پست الكترونيكي آنان ارسال مي‌شود انتظار مي‌رود متن اين كتاب را، كه به مرور ترجمه و در اين وب سايت منتشر مي‌شود در اختيار مسؤلان تشكل‌هاي كارفرمايي صنعت و بخش خود قرار دهند تا به تدريج آگاهي نسبت به كيفيت ارتقاء مديريت اين تشكل‌ها ارتقاء يابد.

خاطر نشان مي‌شود كتاب «درآمد سازي در تشكل‌هايي كارفرمايي» يكي از كتاب‌هاي يك بسته‌ي آموزشي است كه با عنوان «كارآمد سازي تشكل‌هاي كارفرمايي» از سوي دفتر فعاليت‌هاي كارفرمايي (دفكا)‌ سازمان بين‌الملي كار (س.ب.ك)‌ منتشر شده و مجوز انحصاري برگردان فارسي آن‌ها طي قراردادي از سوي آن سازما به كانون عالي انجمن‌هاي صنفي كارفرمايي ايران (كعاصكا)‌ تفويض شده است. كعاصكا اميدوار است بعد از اتمام ترجمه‌ي اين كتاب‌ها مجموعه‌ي آن‌ها را، به صورت كاغذي نيز منتشر كند و در اختيار تشكل‌هاي عضو قرار دهد.

براي برگردان ساير بخش‌هاي اين كتاب اينجا را كليك كنيد. و اما ادامه ترجمه:

متناقض‌نماهاي ايجاد درآمد

درآمدسازي به روش‌هايي كه تشكل‌هاي كارفرمايي را حقيقتاً تقويت كند مستلزم توجه به سه‌متناقض‌نما است:

  • متنقاض‌نماي اول - بيشترين‌سازي عضويت يا حق عضويت

يكي از چالش‌هاي مهم ايجاد درآمد تصميم‌گيري در اين مورد است كه آيا بيشترين‌سازي درآمد از طريق حق عضويت باشد يا تصويب سطوح پرداختي براي بيشترين‌سازي قوت و نمايندگي تشكيلاتي.

قوت تشكيلاتي و نمايندگي از افزايش تعداد كمپاني‌ها و تشكل‌هاي كارفرمايي عضو ناشي مي‌شود. بيشترين‌سازي درآمد حق عضويت به معناي فدا كردن عضويت براي تضمين سطوح بالاتر حق عضويت خواهد بود. در اين صورت رويكرد درست كدام است؟

  • متناقض‌نماي دوم - هزينه‌ي دفاع كارآمد و گرايش به مجاني سواري

نخستين اولويت راهبردي بيشتر تشكل‌هايي كارفرمايي دفاع با اين هدف است كه فضاي مطلوب فعاليت كسب و كار تضمين شود. اين به معناي نمايندگي از منافع كسب و كار در تنوع گسترده‌اي مجامع ملي و بين‌المللي سياست‌سازي است. از اين تمركز بر دفاع مي‌توان نتيجه گرفت كه بيشترين سازي قوت و نمايندگي هدف‌هاي عضويت مهم‌تري از ايجاد درآمد هستند.

با اين همه، هر تشكلي براي آنكه يك لابيست (رايزن) كارآمد شود، به منابع مناسب نياز دارد. تعيين حق عضويت‌ها در سطحي كه عضويت را به بيشترين حد برساند يقيناً منابع مورد نياز براي راي‌زني كارآمد تأمين را نخواهد كرد. به طور خاص به همين خاطر است كه تشكل‌ها به طور فزاينده نياز دارند تا «صداي» خوشان را به وراي مرزهاي ملي در سطح منطقه‌اي به مؤسساتي مانند اتحاديه اروپا، نفتا، آسه‌آن و در سطح جهاني به سازمان جهاني تجارت (س.ت.ج) ملل متحد، سازمان بين‌المللي كار و سازمان‌هاي مشابه برسانند.

اين موضوع با گرايش به مجاني سواري بسيار مشكل مي‌شود. تشكل‌هاي كارفرمايي براي تضمين بهترين فضاي ممكن براي كسب وكار، كه به تمام كمپاني‌ها و نه فقط به اعضاء تشكل، سود مي‌رساند،رايزني مي‌كنند. تا زماني كه رايزني‌اي كه هزينه‌اش را تعداد معدودي پرداخته‌اند، كارآمد باشد، بسياري از كمپاني‌هاي كه مواضع مؤثر را از طريق يك تشكل‌ كارفرمايي دنبال نمي‌كنند، انگيزه‌اي براي عضويت در تشكل كارفرمايي نمي‌يابند. آنان از منافع يك فضاي كسب و كار بهتر سود مي‌برند بدون آنكه در هزينه‌‌هاي كار دفاعي كه به ايجاد آن كمك كرده سهيم شوند. آنان مجاني‌سوار هستند. بديهي است، حق عضويبت بيشتر براي عضويت در يك تشكل، مجاني‌ سواري يك كمپاني را منطقي‌تر مي‌سازد.

تنها راه برخورد با متناقض‌نماي مجاني‌ سواري تعيين حق عضويت در يك سطح به صرفه براي «خيلي‌ها» است در حاليكه دفاع يارانه‌‌اي از منابع درآمد ديگري برنامه‌ ريزي مي‌شود.

  • متناقض‌نماي سوم - خدمات غيرانتفاعي و نيازمند انتفاع

اگر ديگر منبع درآمدي اصلي تشكل‌هاي كارفرمايي فروش خدمات باشد، در آن صورت آن‌ها نياز خواهند داشت كه از طريق خدمات پول درآورند تا به فعاليت‌هاي دفاعي يارانه بدهند. براي اين كار، تشكل وارد يك فضاي رقابتي خواهد شد كه بايد، نوعاً با وكلا، مشاوران متخصص، و ساير ارايه دهندگان خدمات، براي كسب و كار به رقابت بپردازد. براي موفقيت در اين فضا، تشكل كارفرمايي نيازمند ارايه‌ي پيشنهادي است كه، دست كم به خوبي رقباي بخش خصوصي و چه بسا بهتر باشد.

پيشنهادهاي زير قيمت مبتني بر وضعيت «غير انتفاعي» احتمالاً موضع راهبردي مناسبي نخواهد بود. تشكل‌هاي كارفرمايي بايد راهي براي شناسايي و بهره‌گيري از عرصه‌هاي مزيت رقابتي بيابند.

مبناي درآمد سازي در تشك‌هاي كارفرمايي


گروه‌ نويسندگان

مقاله ها ى اين نويسنده

دفتر فعاليت‌هاي كارفرمايي (دفكا)

مقاله ها ى اين نويسنده

داود حسين

مقاله ها ى اين نويسنده

پذيرش سايت | تماس | نقشه ى سايت | | آمار سايت | بازديد كنندگان : 309 / 418461

 پيگيرى فعاليت سايت fa   پيگيرى فعاليت سايت كارآمدسازي تشكل‌هاي كارفرمايي   پيگيرى فعاليت سايت درآمدسازي در تشكل‌هاي كارفرمايي   ?    |    سايتهاى پيوندى OPML   ?

سايت با اسپيپ درست شده است 2.1.12 + AHUNTSIC

Creative Commons License